Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Určitou kompenzaci najdou v zákoníku práce a navazujících právních předpisech: větší ochranu a jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník má právo na výplatu, která obvykle bývá podstatně vyšší než zaručená mzda v soukromé sféře. Na této stránce rozebereme platové tabulky, schválené vládou pro rok 2020. Ale začněme jednoduchou kalkulačkou, třeba vám tak ušetříme čas.

Základní plat najdeme podle třídy a stupně

Nyní budeme hovořit o lidech, kteří jsou zaměstnaní například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci, formou běžného pracovního (nikoli služebního) poměru. V takovém případě patříte do platové třídy podle svojí profese a nejnáročnějších úkolů, vizte oficiální katalog všech povolání. Paralelně vám přísluší ještě určitý platový stupeň, podle dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“ (ačkoli v 1. až 5. platové třídě vám zaměstnavatel nemusí uznat ani jediný rok pracovních zkušeností). Jako průsečík těchto údajů vyjde základní hrubý měsíční plat, neboli tarif, zaokrouhlovaný na celé desetikoruny nahoru. Navíc existují ještě příplatky.

Tarify nalezneme v následujících platových tabulkách, které schválila vláda, v rámci novelizace dřívějšího nařízení č. 341/2017 Sb. Účinkovat mají od ledna 2020, ačkoli většina škol podpořila nedávnou krátkou symbolickou stávku, protože požaduje vyšší valorizaci.

Platové tabulky, třídy, stupně, tarify

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci úřadů a úředníci samospráv.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13.420 14.430 15.510 16.710 17.970 19.360 20.890 22.540 24.300 26.290 28.340 30.600 33.090 35.780
2 13.900 14.910 16.060 17.310 18.600 20.050 21.620 23.330 25.150 27.210 29.350 31.720 34.270 37.080
3 14.370 15.430 16.600 17.900 19.250 20.740 22.400 24.160 26.070 28.210 30.430 32.870 35.520 38.430
4 14.840 15.970 17.160 18.520 19.930 21.480 23.190 25.010 27.000 29.200 31.490 34.030 36.790 39.810
5 15.340 16.520 17.770 19.150 20.630 22.250 24.020 25.900 27.970 30.250 32.630 35.260 38.130 41.260
6 15.850 17.080 18.370 19.830 21.340 23.020 24.870 26.800 28.950 31.340 33.810 36.530 39.490 42.750
7 16.430 17.670 19.030 20.510 22.090 23.810 25.770 27.780 29.990 32.450 35.030 37.850 40.970 44.300
8 16.990 18.280 19.670 21.250 22.860 24.650 26.680 28.780 31.070 33.640 36.290 39.230 42.420 45.940
9 17.550 18.910 20.370 21.980 23.690 25.540 27.610 29.790 32.180 34.840 37.610 40.630 43.970 47.620
10 18.190 19.590 21.090 22.780 24.520 26.430 28.620 30.870 33.350 36.100 38.980 42.130 45.590 49.360
11 18.800 20.260 21.820 23.590 25.390 27.390 29.660 31.990 34.560 37.370 40.390 43.640 47.260 51.150
12 19.460 20.990 22.570 24.420 26.300 28.360 30.730 33.130 35.820 38.750 41.850 45.250 48.980 53.010

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Lékaři, včetně zubařů, patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika tarifních stupnic, ale nyní se zorientují snadněji. Následující platová tabulka patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 33.420 35.480 39.900 42.510 45.060 47.840
2 34.330 36.490 41.000 43.630 46.300 49.180
3 35.350 37.560 42.140 44.810 47.590 50.570
4 36.330 38.620 43.310 46.030 48.900 52.020
5 37.370 39.760 44.540 47.300 50.290 53.490
6 38.460 40.930 45.810 48.600 51.710 55.020
7 39.610 42.160 47.130 50.010 53.190 56.640
8 40.770 43.440 48.500 51.400 54.750 58.320
9 41.960 44.740 49.910 52.880 56.350 60.030
10 43.230 46.100 51.400 54.410 58.000 61.820
11 44.530 47.530 52.940 56.000 59.720 63.690
12 45.900 48.990 54.520 57.650 61.490 65.630

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14.640 15.880 17.180 18.610 23.590 29.490 29.740 30.270 30.930 31.670 32.850
2 15.180 16.450 17.890 19.370 24.270 29.750 30.010 30.800 31.570 32.630 34.390
3 16.130 17.540 19.030 20.730 24.910 30.090 30.470 31.200 32.840 34.000 36.240
4 17.250 18.730 20.350 22.030 26.050 30.720 31.410 32.360 34.210 36.500 39.250
5 18.340 19.950 21.670 23.570 27.210 31.670 32.400 33.720 36.340 39.300 43.120
6 19.910 21.650 23.460 25.490 29.140 33.290 34.200 35.590 39.380 42.540 46.610
7 20.470 22.220 24.110 26.210 29.970 34.050 34.930 36.550 40.320 43.600 47.720

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Úředníci, zaměstnanci samospráv, umělci a dělníci

Do následující platové tabulky patří pestrá společnost, od představitelů Akademie věd a České národní banky, přes krajské a obecní úředníky, strážníky, režiséry, herce nebo muzejníky, až po školní kuchaře a uklízečky nemocnic. Zkrátka zaměstnanci veřejného sektoru, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru, a nepatří do předchozích skupin.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 11.030 11.850 12.710 13.650 14.660 15.770 16.980 18.300 19.730 21.260 22.980 24.770 26.730 28.880 31.210 33.750
2 11.370 12.230 13.130 14.120 15.200 16.330 17.560 18.950 20.400 22.010 23.780 25.630 27.690 29.900 32.330 34.960
3 11.740 12.650 13.570 14.590 15.700 16.890 18.180 19.610 21.130 22.800 24.660 26.560 28.680 30.990 33.500 36.210
4 12.120 13.050 14.040 15.080 16.250 17.480 18.810 20.300 21.870 23.610 25.510 27.480 29.690 32.090 34.710 37.520
5 12.550 13.500 14.510 15.600 16.800 18.080 19.470 21.010 22.640 24.440 26.410 28.480 30.760 33.240 35.960 38.870
6 12.980 13.950 14.990 16.120 17.380 18.690 20.150 21.770 23.430 25.290 27.360 29.500 31.860 34.420 37.250 40.270
7 13.400 14.440 15.510 16.690 17.970 19.350 20.840 22.520 24.290 26.200 28.340 30.560 33.000 35.680 38.600 41.730
8 13.850 14.920 16.050 17.250 18.600 20.020 21.560 23.310 25.140 27.120 29.340 31.670 34.190 36.960 40.020 43.250
9 14.310 15.420 16.600 17.850 19.250 20.720 22.330 24.130 26.020 28.100 30.380 32.790 35.420 38.320 41.470 44.820
10 14.830 15.970 17.170 18.470 19.930 21.450 23.090 25.000 26.960 29.090 31.470 33.980 36.710 39.700 42.990 46.430
11 15.310 16.490 17.770 19.110 20.640 22.210 23.940 25.910 27.920 30.150 32.610 35.200 38.030 41.150 44.540 48.160
12 15.850 17.070 18.390 19.770 21.370 22.990 24.780 26.830 28.920 31.240 33.790 36.470 39.420 42.640 46.150 49.920

(↑ Oficiálně tarifní stupnice číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, schválené vládou pro rok 2020, v rámci novelizovaného nařízení č. 341/2017 Sb. Předchozí tarifní stupnice najdete pod následujícími odkazy: 

545 KOMENTÁŘE

 1. Jak zařadit vedoucího provozně-ekonomického úseku? Bude pracovat jako mzdový účetní a správce rozpočtu, dále má zadávat poptávací řízení a veřejné zakázky. Z katalogu prací mi vychází několik možností. Děkuji za radu.

 2. Všeobecná sestra je od 1. 9. 2017 kategorie nelékařského zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Katalog prací (aktuální, ještě před úpravou od 1. 1. 2018) zařazuje tuto kategorii do 10. platové třídy. Je tedy naše úvaha správná, pokud si myslíme, že nelze všeobecnou sestru zařadit do 9. platové třídy, a zaměstnavatel proto musí tyto sestry (i bez registrace) přeřadit do 10. platové třídy? Děkuji za reakci. S pozdravem, Pavel K.

  • Pavle, jestli Vám rozumím dobře, myslíte zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, kde nyní ve Hlavě II, Díle 1 stojí: „Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti“ a potom v § 5 následuje „Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry“.

   Zařazení do platové třídy však nezáleží na „způsobilosti“, nýbrž na skutečném výkonu práce: Jestli tedy sestra reálně aspoň občas pracuje samostatně, anebo stále zůstává pod odborným dozorem apod. Ve druhém případě mi připadá 9. platový třída správná, podle Katalogu prací: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“

 3. Dobrý den, podle které tabulky má být správně honorován sociální pracovník ve školském pedagogickém zařízení? Podle č. 3 pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, nebo podle č. 1 pro nepedagogické pracovníky ve školství? Vykonávám tuto funkci od roku 2015, jsem hodnocena dle tabulky č. 1. v tarifní třídě 8 (jsem sice v bakalářském ročníku studia sociální pedagogiky, ale z vlastní vůle, ne na podnět zaměstnavatele, takže toto asi nezohlední).
  Děkuji za odpověď.
  Ingrid

   • Pane Woffe, děkuji. Platí Vaše odpověď i v případě, že můj zaměstnavatel požaduje na pozici sociální pracovnice aspoň střední vzdělání s maturitou? V pracovní smlouvě mám uvedeno „sociální pracovnice“ a do mojí pracovní náplně patří mimo jiného: sociálně-právní poradenství, provádění dílčích odborně sociálních prací, zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci apod., klientům pomáhám sepisovat např. odvolání proti rozhodnutí o výši příspěvku na péči, přiznání (odejmutí) průkazu ZTP atd.

    A ještě jedna otázka: Pokud patřím do tabulky č. 3, mám nárok na zpětné dorovnání platu?

    Ingrid

    • Ingrid, požadované vzdělání pro sociální pracovnici je uvedeno v zákoně č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. Ve vašem případě: vyšší odborné nebo vysokoškolské, zaměřené na sociální práci nebo příbuzné obory. Takže se může stát, že zaměstnavatel bude na Vaše místo hledat někoho jiného, kdo zákonným požadavkům vyhovuje.

     V § 123, odstavci 2 zákoníku práce zároveň stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ A v § 3, odstavci 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2) (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“ Takže tady o odbornosti není řeč, zde funguje princip „jsme tím, co děláme“.

     Shrnu svůj osobní názor: Pokud po Vás zaměstnavatel chce služby sociální pracovnice, na Vašem místě bych po něm chtěl odměnu podle tabulky pro sociální pracovnice, a taky zpětné dorovnání platu. Ale taky bych zvážil další studium, anebo hledal jiné místo, kde byste odborností vyhovovala Sbírce zákonů.

     • Dobrý den, pane Woffe, děkuji za odpověď. Ano, já vím, že v zákoně č. 108 o sociálních službách je u sociálního pracovníka požadováno vzdělání minimálně vyšší odborné. Můj zaměstnavatel ovšem požaduje, a za dostatečné považuje, vzdělání střední s maturitou. Rozsah sociální práce v našem školském poradenském zařízení se dá definovat jako základní sociálně – právní poradenství, myslím, že tam by bylo vysokoškoláka i škoda.

      Na stránkách „Kupní síla“ jsem našla tuto pasáž:
      Pracovní náplň a zařazení sociální pracovnice nebo pracovníka
      8. až 13. platová třída sociální pracovnice jenom zdánlivě odráží nejvyšší dosažené vzdělání: střední s maturitou (8), vyšší odborné nebo střední s maturitou (9), bakalářské nebo vyšší odborné (10), bakalářské nebo magisterské (11, 12), magisterské (13). Ve skutečnosti ale můžete dostat nižší odměnu, pokud máte příliš lehkou náplň práce. Anebo vám může připadnou vyšší odměna, pokud odvádíte kvalifikovanější činnost, na kterou nelze sehnat adekvátně vzdělaného jedince.

      Pokud chápu dobře, tak je přípustné vzdělání i střední s maturitou, jen se mi už nepodařilo zjistit, jestli a na základě čeho se tato možnost netýká právě sociálních pracovníků pracujících v jiných službách, než sociálních, například právě ve školství (?).

      Nicméně pochybnosti jsem měla hlavně s platovou tabulkou, což jste mi vysvětlil.

      Děkuji za Váš čas, s pozdravem
      Ingrid

     • Dobrý den, Ingrid, pokud vím, nároky na vzdělání sociální pracovnice jsou stejné ve školství, jako třeba v nemocnici nebo domově důchodců. Ale v současnosti bych bral jako rozhodující názor Vašeho zaměstnavatele – na Vaší pozici mu stačí Vaše vzdělání, takže asi nemůže nikoho vhodnějšího sehnat, a tudíž jste člověk na správném místě. 🙂

 4. Dobrý den, pracuji jako knihovnice. Platí zvýšení mezd od 1. 11. 2017 plošně pro všechny knihovny? Můj zaměstnavatel spadá pod magistrát města a bylo nám řečeno, že my přidáno nedostaneme.
  Děkuji za informaci.

  • Dobrý den, paní Děvínská, od 1. 11. 2017 stoupají automaticky „pouze“ všechny platy v takzvaném platovém sektoru, kam patří například úřady, policie, armáda, anebo taky příspěvková organizace, která na výplaty dostává peníze od svého zřizovatele.

   Takže mě napadají následující příčiny, proč možná ve Vaší knihovně nedostanete přidáno:
   a) Máte formu soukromé firmy (s.r.o., a.s.), která sice patří městu, ale kvůli svému právnímu statutu náleží do mzdového sektoru (podobně jako třeba České dráhy a.s., ačkoli fakticky spadají pod stát).
   b) Vaše knihovna je sice příspěvková organizace, ale na výplaty si částečně nebo úplně vydělává sama, třeba z čtenářských poplatků.
   c/ Sice Vám stoupnou platové tarify (základní hrubé měsíční platy), ale zaměstnavatel Vám sníží osobní ohodnocení, takže zůstanete na dosavadní úrovni.

   Zvýšení platových tarifů je jisté, například pokud má knihovna formu příspěvkové organizace a všechny peníze na výplaty dostává od svého zřizovatele (města apod.).

 5. Dobrý den, s kolegyní zpracováváme přestupkovou agendu v oblasti veřejného pořádku a majetku. Jsme zařazeny do 8. platové třídy, kolegyně ze sousedních MěÚ jsou zařazeny do 10. platové třídy při stejném výkonu práce. Máme i stejné vzdělání – vysokoškolské (Ing.) a zvláštní odbornou způsobilost.

  Jaké argumenty můžeme použít pro našeho zaměstnavatele, aby nám přiznal odpovídající ohodnocení: 10. platovou třídu, jako mají jiné kolegyně? Lze užít zařazení: Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních (přičemž zaměstnavatel bude argumentovat, že neprovádíme přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, ale zde je uvedeno např., takže by sem šly zařadit i jiné činnosti?).

  Kolegyně ze sousedního úřadu dokonce vykonává ještě agendu evidence obyvatel a czech point – ta by zřejmě měla mít automaticky nárok na 9. platovou třídu: „Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy (dále jen „obor státní správy nebo samosprávy“).“ – Dočetly jsem se ve Vašem příspěvku – odpovědi jiné tazatelky.

  • Dobrý dne, Katko, myslím, že máte argumenty připraveny přesvědčivě. „Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních“ je skutečně zrovna tady v 10. třídě uvedeno pouze jako příklad. Zaměstnavateli bych taky řekl, že kolegyně na stejné pozici (na jiném Městském úřadě) jsou ohodnoceny lépe. Pro svoje vlastní dobro by měl v diskutabilní situaci peníze raději přidat, než šetřit na lidech, aby neriskoval pozdější pokuty od Státního úřadu inspekce práce a aby nemusel plat dorovnávat zpětně.

 6. Dobrý den, pracuji na základní škole speciální jako asistent pedagoga. Nemám maturitu, jen kurz asistenta pedagoga. Když jsem v září nastoupila, byla jsem zařazena do 8. platové třídy a 3. stupně. Mám 30 hodin přímé a 5 hodin nepřímé pracovní doby. Může mi paní ředitelka od listopadu bezdůvodně snížit třídu z 8. na 7.?

  Asistenta s vyšším vzděláním na tuto pozici zatím nesehnala. O kolik peněz bych dostávala od listopadu méně? A ještě jeden dotaz – uzavřela se mnou smlouvu na dobu určitou, a to jen od 1. září do 30. června. Neměl by mít každý asistent smlouvu na 12 měsíců? Děkuji za Váš čas. Vendula

  • Dobrý den, Vendulo, platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané činnosti. Takže standardně dochází ke změně poté, co byla změněna pracovní smlouva a pracovní náplň, což – chápu-li správně – není Váš případ. Napadají mě 2 možnosti, proč Vám ředitelka chce snížit třídu: A/ Doposud Vás „nadhodnocovala“ a opravuje svůj omyl. B/ Chce jenom ušetřit, což ale není přijatelný důvod. Pokud Vám nebyla změněna pracovní smlouva a pracovní náplň, možná Vám tedy zaměstnavatel chce snížit platovou třídu neoprávněně, v rozporu se Sbírkou zákonů. Když porovnáme současné tarify, kvůli snížení byste vydělávala asi o 17 % méně – vizte aktuální tabulku ZDE.

   Délku smlouvy bohužel může mít každý asistent jinou. V zákoníku práce však stojí: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ Potom už máte pod stejným zaměstnavatelem právo na existenční jistotu .

  • Dobrý den, paní Vendulo,

   přestože se řada lidí domnívá, že pracovní smlouvu „udává zaměstnavatel“, není tomu tak. Pracovní poměr je dvoustranný právní vztah, který obě strany sjednávají (smlouvu uzavírají) dobrovolně. Záleží na smluvních stranách, co spolu sjednají. S výjimkou regulací v zákoníku práce nikdo nikomu „shora“ nenařizuje, jak dlouho má smlouva na dobu určitou trvat (viz zákoník práce a odpověď pana Woffa).

   Stručně: Nevyhovuje-li Vám smlouva od 1. září do 30. června, můžete se zaměstnavatelem sjednat jinou dobu trvání.

 7. Dobrý den, mám dotaz, zda jsem správně zařazena do 8. třídy. Pracuji jako vymáhající úřednice na okresním soudě, neměla bych být ve třídě 9? Děkuji za odpověď. Hanka

 8. Dobrý den, byla jsem na školení, kde nám říkali, že od 1.1. bych jako účetní na obecním úřadě, která získala vysokoškolské vzdělání a mimo jiného provádí podání elektronických dat do CSÚIS, měla nárok na 10. platovou třídu. Ale ještě nedávno jsem z milosti dostala třídu 9. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Jano, ano, máte pravdu. Od 1. ledna 2018 začala účinkovat novela vládního nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Pozice ÚČETNÍ nově v 10. platové třídě obsahuje taky: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.“ Pracuji na aktualizaci katalogu pod TÍMTO odkazem, aby bylo všech více než 100 změn zpracováno nejpozději do lednových výplat (do poloviny února).

 9. Dobrý den, mám zaměstnance, kteří byli zařazeni v tabulce č. 1 od 1.7.2017, kdy také došlo ke zvýšení jejich platů (uklízeči, dělníci). Od 1.1.2018 jsou pořád v tabulce č. 1? Tím pádem by totiž došlo opět ke zvýšení jejich platů, i když ve výkladu stojí, že nedochází proti předchozímu období k navýšení platových tarifů. Moc děkuji za radu.

  • Dobrý den, Terezo, platové tabulky účinné od 1. července 2017 najdete pod TÍMTO odkazem, platové tabulky účinné od 1. ledna 2018 jsou zde, na této stránce nahoře. Když porovnám tarifní stupnici č. 1. tehdy a nyní, tak opravdu došlo ke zvýšení. A nadále patří nejhůře placeným zaměstnancům, kteří mají ve veřejném sektoru běžný pracovní (nikoli služební) poměr, typicky například uklizečům, dělníkům apod.

 10. Dobrý den, může tajemník vykonávat současně i funkci vedoucího více odborů (evidence obyvatel, matriky, sociálních věcí, informačních technologií, bytové oddělení, podatelna), pokud má zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části? A čím se tato povinnost řídí? My všichni musíme konat ZOZ jak z obecné, tak i ze zvláštní části. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Katko, myslím, že jde o zákon č. 312/2002 Sb. a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., kde v § 1 stojí: „Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen „úředníci“), kteří vykonávají správní činnosti (…)“ a dále jsou vyjmenovány oblasti, například:

   k) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
   m) v sociálních službách
   n) při sociálně-právní ochraně dětí
   s) při správě matrik a státního občanství
   t) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

   Dále tam v § 3 stojí: „Písemnou zkoušku tvoří dva samostatné písemné testy; v prvním písemném testu se ověřují znalosti z obecné části a v druhém písemném testu znalosti ze zvláštní části. Tyto písemné testy jednotlivě netrvají déle než 60 minut a jsou vykonávány i hodnoceny samostatně.“

   Institut pro veřejnou správu Praha však píše: „Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost nemá úředník, jemuž byla uznána rovnocennost vzdělání dle § 33 nebo § 34 zák. č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ Odkazované pasáže pojednávají mimo jiného o „vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených prováděcím právním předpisem“. A v § 34 především stojí:

   „(1) Na žádost úředníka nebo územního samosprávného celku ministerstvo vydá osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného úředníkem v jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním předpisem, nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání se žádá, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona nebo jeho části.

   (2) Zjistí-li ministerstvo, že rozsah a obsah oboru, studijního programu nebo kurzu, o jehož uznání se žádá, jsou v podstatných rysech odlišné od příslušného vzdělávacího programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona, žádost o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části zamítne.“

 11. Dobrý den, prosím o informaci, na jakou platovou třídu má právo účetní menší příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec. Vykonává práci pokladníka, mzdového účetního, fakturanta atd. a především účetního, který mimo jiného sestavuje účetní závěrku a odesílá Výkazy na kraj.

  Jsem zařazený v 9. platové třídě a myslím, že bych měl nárok i na 10. platovou třídu, přestože pracuji jenom v menší příspěvkové organizaci: 1. stupeň základní školy. Je podmínkou v 10. platové třídě bod č. 2 – hodnota aktiv? Předem velice děkuji za odpověď. S pozdravem Michal

  • Dobrý den, Michale, pokladník patří maximálně do 7. platové třídy. Ale jak píšete, Vaše pozice vlastně kumuluje více profesí, přičemž rozhodující je nejodpovědnější vykonávaná činnost. Abyste měl právo na 10. platovou třídu, stačí, pokud v pozici účetního máte na starosti tohle: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.“

   Anebo by stačilo, kdybyste dělal tohle: „Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.“

   Anebo, do třetice, by stačilo tohle: „Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.“

   Stačí splňovat jenom jednu celou „odrážku“ (odstavec), nemusíte dělat úplně všechno, co jsem zde citoval. Souhlasím, že velikost příspěvkové organizace, respektive účetní jednotky v podstatě nehraje roli. Snad jsem Vám pomohl a přeju úspěšný rok.

 12. Dobrý den, můžu poprosit o radu?
  Pokud příspěvkovou organizaci (pobytové sociální služby) zřizuje město, můžeme podle ZP zavést novou pracovní pozici ekonom – rozpočtář (PT. X)? V katalogu prací není pozice ekonom uvedena. V popisu práce bude mít především účtování + rozpočtování. Je pozice ekonom – rozpočtář obhajitelná, vzhledem k uvedené pracovní náplni? Předem děkuji za odpověď. Verča

  • Dobrý den, Verčo, pracovní pozici můžete nazvat prakticky jakkoli. Důležité však je, abyste zaměstnanci přiřadili správný platový tarif podle příslušných právních předpisů, tedy taky podle katalogu prací. Takže podle mého názoru klidně do pracovní smlouvy napište „ekonom – rozpočtář“ a platovou třídu podle nejobtížnější požadované činnosti, tak jak byla vládou zařazena například v kapitole rozpočtář nebo účetní, finanční referent apod.

   Někdy zaměstnavatel musí trochu improvizovat, protože katalog prací neobsahuje úplně všechny možné pozice. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. proto obsahuje následující odstavec:

   „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.“

   Až letos tam přibyl například tlumočník českého znakového jazyka, ačkoli někteří zaměstnanci ve veřejném sektoru jistě tohle povolání vykonávali už dříve. Třeba časem explicitně přibude taky ekonom, respektive pozice, která bude zcela odpovídat Vašim potřebám.

 13. Platové třídy jsou nesmysl. Podobně, jako kdyby bylo nařízeno, kolik má stát rohlík – bez ohledu na jeho stáří, chuť (maková, kmínová) atd. Buďte na pozoru, pokud vám potenciální zaměstnavatel mává nějakou takovou tabulkou před očima a argumentuje, na kolik peněz máte nárok. Možná jde o alibistu, který nechce řádně zaplatit za odvedenou práci.

 14. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda referent SPOD na Městském úřadu má, nebo nemá být zařazený do tarifní tabulky úředníků.

  • Dobrý den, Jarmilo, ano, referent sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnaný formou pracovního poměru na Městském úřadu, podle mého názoru patří do tarifní tabulky č. 2, která je na této stránce připsána úředníkům, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Tam totiž v § 5, odstavci 2 stojí: „Zaměstnanci, který je a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce (…) přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení“. A v odkazovaném odstavci jsou dále jmenováni taky „zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení 1. do obecního úřadu, 2. městského úřadu, 3. magistrátu (…)“.

   Pokud by však jmenovaný referent byl státním zaměstnancem, který složil služební slib, patřil by podle mého mínění do jiné tabulky, podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., více pod TÍMTO odkazem.

 15. Zabývá se někdo celkovou úpravou platových tabulek? Pokud se nemýlím, máme maximálně 12 stupňů – posledního dosahujeme po 32. roce praxe. Ale zatímco dříve zaměstnankyně odcházely do důchodu přibližně po 35 odpracovaných letech, nyní musejí pracovat ještě další roky. Takže v některých případech mají téměř 43 let praxe, ovšem posledních zhruba 10 let dostávají stejný plat, protože výše už tabulky nesahají.

 16. Dobrý den, pane Woffe, od 1.11. 2017 jsem byla jako sociální pracovnice ve státním sektoru odměňována podle tabulky č. 5, k 1.1. 2019 tedy přejdu pod tabulku č. 3?
  Děkuji moc za odpověď.
  Martina

  • Dobrý den, Martino, zařazení do tabulek je specifikováno v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 5, podle kterého byste ani nyní neměla být v tabulce č. 5. Některé sociální pracovnice jsou v tabulce č. 2, pokud jsou zaměstnány třeba na Městském úřadě.

   Většinou však patří do tabulky č. 3; oficiálně jde o zaměstnance, který je „pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb“.

 17. Dobrý den. Mám středoškolské vzdělání s maturitou a pracuji 10 let na magistrátu v platové třídě č. 9, kde vykonávám činnosti, které však podle katalogu prací (2.10.01) náleží do platové třídy č. 10 (1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem nebo obdobná činnost přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení nadřízeným orgánem) a 11 (7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.) Když po mně zaměstnavatel vykonávání těchto agend vyžaduje, mám automaticky nárok na platovou třídu č. 11? A pokud zaměstnavatel nesouhlasí, respektive nechce mi udělit výjimku ze vzdělání, jak se mám bránit?

  • Dobrý den, Marie, bohužel, zaměstnavatel Vás nemusí zařadit do platové třídy, pro kterou nemáte kvalifikační předpoklady podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., například do 10. a vyšší platové třídy, pokud máte „pouze“ střední vzdělání s maturitní zkouškou. Prakticky tak může učinit, nelze-li sehnat vhodnějšího zaměstnance, ale Vašemu postupu by podle mého názoru nepomohl ani Státní úřad inspekce práce.

 18. Dobrý den, prosím o odkaz, kde bych našla zařazení pedagogů do stupňů od 1.1.2019, kvůli navýšení jejich počtu ze 7 na 8. Díky. JF

  • Dobrý den, paní Filáková, díky za užitečnou otázku! Podle návrhu Ministerstva práce bude v platové tabulce č. 5 od Nového roku 2019 členění stupňů následující: 1. do 2 let, 2. do 6 let, 3. do 12 let, 4. do 19 let, 5. do 23 let, 6. do 27 let, 7. do 32 let, 8. nad 32 let.

 19. Dobrý den. Všude se píše, že zdravotní sestry, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dostanou od ledna přidáno 7 %. Vaše nová tabulka ale ukazuje navýšení pouze o 5 %. Jak to tedy je? Děkuji za vysvětlení.

 20. Dobrý den, z novin, televize a rádia jsme se dozvěděla, že pracovníkům v kultuře se mají zvýšit platy o 9 až 10 %, a to 5 % tarifem a zbytek odměnami nebo osobním příplatkem. Pracuji v knihovně jako knihovnice a teď jsem zjistila, že dostaneme přidáno pouze v tarifu 5 %. V kultuře jsou nejmenší tarify a ministr sliboval větší navýšení. Dokonce se domluvila vláda i s odbory. Můžu se vás zeptat, jak to tedy je? Nebo prosím o informaci, kam bychom se jako knihovníci mohli obrátit. (Pracuji ve vědecké knihovně.) Děkuji za radu.

 21. Hezký podzim všem! Tabulky pro rok 2019 čerpám z oficiální Knihovny připravované legislativy, nyní konkrétně z TÉTO stránky. Podle mého aktuálního srovnání, oproti původnímu plánu mají dostat přidáno o něco více zdravotníci a sociální pracovníci, a o něco méně někteří pedagogové.

  Můj web se zaměřuje právě na platové a mzdové tabulky. Většina jiných médií má jinou specializaci, a proto v této oblasti mohou příliš zjednodušovat, třeba zaměňovat „platový tarif“ za „celkový plat“. Takže když vláda rozhodne, například že zvedne platové tarify o 5 % a zaměstnavatelům poskytne peníze na celkové zvýšení platů o 10 %, některá média povrchně informují, že „platy stoupnou o 10 %“. Realita je ale bohužel komplikovanější. Zaměstnavatel sice musí dodržovat předepsané – v tomto případě zvýšené – tarify, avšak ostatní přidělené prostředky může rozdělovat poměrně benevolentně, takže leckterý zaměstnanec více přidáno nedostane.

 22. Pane Woffe, na české škole se píše (s odkazem na Vás), že řadový učitel dosáhne až na plat 44 180 Kč. Musím Vás uvést na pravou míru. Žádný řadový učitel se k této sumě nikdy nedopracuje. Pro řadové učitele platí pouze 8. – 12. platová třída, 13. a 14. platová třída ve školství platí pouze pro ředitele, inspektory a ministerské úředníky. Byla bych ráda, kdybyste veřejnost nemystifikoval nepravdivými údaji.
  Děkuji za nápravu.

  • Díky za doplnění, Blanko! V dotyčném článku doslova píšu: „Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 44 180 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení.“

   • Pane Woffe, pracuji ve školství 35 let nepřetržitě. Od roku 2012 jsem neviděla ani korunu osobního ohodnocení, a to učím na škole, která se pohybuje v černých číslech. Jsme jedna ze dvou SŠ v kraji, která má žáků dostatek. Podílím se na mezinárodním projektu přeshraniční spolupráce v odborných praktických stážích v zahraničí (tento projekt jsem na stávající škole sama zorganizovala přes TANDEM). Spolupracuji už asi 15 let s CERMATEM, nejdříve jako lektorka cizího jazyka při zavádění nové maturity, teď jako certifikovaná hodnotitelka maturitních slohových prací z českého jazyka. Za 14 dní mi bude 60 let, dosáhla jsem pouze na 37 330 Kč, a to vlastně první a poslední měsíc v mém životě, protože odcházím od pololetí na ÚP.

    Do starobního důchodu mi zbývají ještě celé 4 roky, práci už neseženu. Od listopadu posílám denně CV, všichni mi hezky poděkují, ale mají lepší kandidáty. Do školství se už nehlásím, v našem kraji není kam. Učitelů je zde v humanitních oborech, hlavně jazycích, nadbytek. 11,5 roku jsem pracovala postupně na dvou školách pouze jako zástup za MD, a v 53 letech jsem byla vděčna i za práci na částečný úvazek. Teď už nic takového nevezmu a raději 4 roky budu doma čekat na důchod. Nechci si pokazit průměr prací za málo peněz.

    Zažila jsem ve školství velmi špatné roky, kdy výdělky za nic nestály. Pracovala jsem i jako OSVČ v soukromých jazykovkách, ale tato doba už je nenávratně pryč. Stále soukromě učím, ale končím, abych se mohla přihlásit na ÚP. Jsem unavena. Další práci jsem si našla už v roce 1988 (průvodkyně ČEDOKU, od 1990 jsem si k tomu přibrala soukromou výuku a od roku 2003 ještě finanční poradenství). A se vším tím se mi nedaří částku 44 000 Kč měsíčně překročit. Loni jsem dosáhla svého nejvyššího ročního příjmu ze všech činností a dělá to pouze průměr 40 500 Kč. Tak to jen, abyste žil v realitě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno