AGC Flat Glass Czech a.s. patří mezi největší průmyslové podniky a zaměstnavatele v České republice. Manažer lidských zdrojů nám otevřeně odpověděl na všechny otázky ohledně pracovních smluv, mzdových tarifů nebo věkové struktury personálu. Libor Sehnal neprozradil pouze kontakty na odborové předáky.

Kvalifikovaní zaměstnanci svými výdělky dotahují Západ

Jak byste obecně popsal lidskou pracovní sílu v České republice?

Jako pozitivní faktor bych rozhodně uvedl poměrně široký rozhled, který je daný systémem vzdělání. Lidé se tak daleko lépe ve srovnání se zahraniční pracovní silou orientují v různých oblastech a to i mimo oblast své práce. Jsou schopni se daleko lépe a rychleji se orientovat, získávat potřebné informace a rozhodovat se. To co chybí, je technicky orientovaná pracovní síla.

Čím si vysvětlujete, že tuzemští zaměstnanci mají podstatně nižší mzdy a platy, než kolegové odvádějící stejnou práci v Německu nebo Rakousku?

V mnoha oblastech, zejména u kvalifikované pracovní síly, je rozdíl mezi platy v České republice a v zahraničí zcela minimální. Pokud k tomu vezmeme v potaz situaci na trhu práce v České republice, kde kvalifikovaná pracovní síla není dostupná, dá se předpokládat, že i v dalších oborech v krátké době dojde k minimalizaci platových rozdílů.

Jak společnost AGC hledá a potom motivuje svoje pracovníky?

Vše je zejména otázka vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace, tedy úsilí o to, aby se organizace stala atraktivním zaměstnavatelem. Dobrou pověst organizace vytvářejí i spravedlnost v odměňování, péče o pracovníky a pracovní prostředí, příležitosti k rozvoji a růstu, vytváření rovnováhy mezi pracovním a mimopracovním životem, kvalita manažerů, klima a mezilidské vztahy v organizaci. To se týká i hodnot organizace, způsobu řízení, stylu vedení a vůbec přístupu k lidem. Pokud jste „dobrou značkou“.

Díky smluvním mzdám vyplácí AGC průměrně 35 000 Kč

Jaká je aktuálně věková struktura Vašich pracovníků?

Silné zastoupení má ve společnosti věková skupina zaměstnanců do 35 let a skupina nad 50 let.

Jaký je poměr pracovníků podle typu úvazu?

Zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou tvoří 97,6 % všech zaměstnanců. Dočasně přidělených zaměstnanců od personálních agentur máme 0,12 % a zbytek jsou pracovní poměry na dobu určitou či dohody o provedení práce.

Prozradíte mzdové rozpětí uvnitř AGC?

Nejnižší mzdový tarif začíná na částce 13.100,- Kč, nejvyšší je pak 27.600,- Kč, ale mimo tarify využíváme institut smluvních platů. Mimo měsíčních platů vyplácíme každoročně 13. a 14. plat (13. plat činil 106 % průměrného výdělku). Průměrná mzda ve společnosti činí v letošním roce téměř 35.000,- Kč.

Máte odbory? Pokud ano, jakých výsledků jste ve vzájemné komunikaci dosáhli? A prozradíte kontakt na odborového předáka, kterého může oslovit zájemce o vstup do odborové organizace?

Ano, ve společnosti působí odborové organizace, se kterými společně řešíme mimo kolektivní vyjednávání zejména benefity pro naše zaměstnance. V tuto chvíli jich je několik desítek. Tím, že odborová organizace působí v každém z našich závodů, není problém kontakt na předsedu odborové organizace velmi snadno získat.

K TÉMATU:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno