ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi největší hutnické společnosti a zaměstnavatele v České republice. Jak hledá a motivuje svoje pracovníky, co oceňuje anebo naopak postrádá? Tisková mluvčí Barbora Černá Dvořáková nám odpověděla na všechny zvědavé otázky, nevyhnula se ani mzdám, pracovním smlouvám nebo odborům.

Se západními mzdami bychom ztratili konkurenceschopnost

Jak byste obecně popsali lidskou pracovní sílu v České republice? Můžete něco vyzdvihnout (například vysoké nasazení, ukázněnost většiny zaměstnanců)? A naopak, chybí vám tady něco (například kvalifikovaní pracovníci pro určité obory)?

Z našich zkušeností i mezinárodního srovnání jsme toho názoru, že  Češi jsou obecně kvalifikovaní a odborně zdatní a dokáží úspěšně řešit i různé složité a nestandardní pracovní situace. Jsou loajální a pracovití, což jsou nesporné výhody. Na druhou stranu vnímáme, že například povědomí o bezpečném chování na pracovišti, ale i v soukromém životě je celkově v České republice na nižší úrovni než například ve Spojených státech. Proto naše firma věnuje obrovské úsilí tomu, aby zaměstnanci dbali o svou bezpečnost a dodržovali veškerá pravidla, i když zrovna nejsou pod přímou kontrolou nadřízeného.

Bohužel nezájem o technické obory v posledních 20 letech způsobuje, že nám chybí kvalifikovaní pracovníci na nejrůznější pozice v huti. Konkrétně je největší poptávka po soustružnících, frézařích, navíječích motorů a jeřábnících, ale také strojvedoucích lokomotiv a výpravčích. Novinkou je u nás budování rozsáhlého týmu automatizace, kam hledáme zkušené specialisty na automatizaci a procesní inženýry. Přičemž při hledání některých vysoce kvalifikovaných pozic už se v posledních dvou letech musíme aktivně obracet i do zahraničí, protože na českém trhu nemůžeme dostatek vhodných kandidátů najít.

Čím si vysvětlujete, že tuzemští zaměstnanci mají podstatně nižší mzdy a platy, než kolegové odvádějící stejnou práci v Německu nebo Rakousku? Od pádu minulého režimu, který brzdil technologické inovace, přece jenom uplynulo už mnoho let.

Rozdíly jsou dané historickým vývojem, nicméně je viditelný posun, kdy se méně vyspělé a vyspělé země stále více přibližují. Rozdílné u nás nejsou oproti Německu či Rakousku nejen mzdy a platy, ale také třeba produktivita, která je u našich západních sousedů mnohem vyšší. Kdybychom nyní skokově zvedli mzdy na podobnou úroveň, tak bude naše produkce tak drahá, že bychom s našimi výrobky nebyli schopni konkurovat.

S historickým vývojem je spojený také téměř padesátiletý náskok v investicích do modernizace a automatizace výroby. Ty se u těchto zemí totiž na rozdíl od těch socialistických řídily v druhé polovině dvacátého století poptávkou a konkurencí. V posledních letech se v naší společnosti investují miliardové částky jak do ekologizace, tak do modernizace výroby,  nicméně v některých oblastech mají podniky v západní Evropě stále náskok.

ArcelorMittal odměňuje zaměstnance za odpracované roky

Jak hledáte a potom motivujete svoje pracovníky?

V případě konkrétních pozic hledáme pracovníky klasickými cestami: zveřejňujeme inzeráty v tisku a na webových stránkách, dáme také na doporučení stávajících zaměstnanců, kteří třeba mají ve svém okolí někoho, kdo by u nás mohl pracovat, a samozřejmě využíváme sociálních sítí. Zároveň jdeme cestou, kdy se snažíme si vlastní odborníky vychovat a znalosti jim postupně předávat.

Máme například speciální roční zácvikový program pro absolventy vysokých i středních odborných škol, do kterého přijímáme přibližně 50 čerstvých absolventů. Absolventi jsou zařazeni na konkrétní pracovní pozici, pracují s přiděleným patronem, ale souběžně se seznamují s dalšími pracovišti formou krátkých stáží a stínováním vedoucích pracovníků jednotlivých provozů. Kromě pracovních povinností je pro účastníky připravena řada rozvojových aktivit zaměřených na zlepšování tvrdých i měkkých kompetencí, znalosti angličtiny a k dispozici jsou i různá praktická školení v zahraničních podnicích skupiny ArcelorMittal.

Na konci programu připravujeme účastníkům kariérní plán až na 8 let dopředu, cíleně je zařazujeme do plánů nástupnictví na klíčové pozice a pečlivě sledujeme jejich kariéru i dlouho po tom, co program dokončí.

Oslovujete také studenty nebo absolventy?

Spolupracujeme s regionálními školami na všech stupních a představujeme jim hutnictví jako perspektivní obor. Aktivně spolupracujeme i se studenty, kteří u nás mohou při studiu pracovat podle svých časových možností na nejrůznějších projektech formou stáží a brigád či chtějí spolupracovat při psaní diplomových prací. Samozřejmostí jsou pravidelné exkurze pro žáky a studenty s odborným výkladem, doprovázené praktickými ukázkami a výukovými materiály.

Podporujeme největší veletrh pracovních příležitostí v kraji na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, se kterou také dlouhodobě spolupracujeme v oblasti vědy a výzkumu. Středním školám přispíváme na projekty, které pomáhají studentům získat praktické a manuální dovednosti. Ty mohou poté uplatnit ve své provozní praxi.

Nezapomínáme ani na popularizaci technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání u nejmenších, kdy přispíváme na materiální vybavení zájmových kroužků při základních a mateřských školách. Podporujeme taktéž zvýšení kvality výuky a odbornou způsobilost pedagogických pracovníků – ti totiž mají na budoucnosti technických oborů nemalý podíl. Zájemci o techniku se mohou přijít podívat i na naši expozici „Ocel – materiál našeho bytí“ ve Velkém světě techniky, který se nachází uprostřed světově unikátního areálu v centru Ostravy v Dolní oblasti Vítkovic.

Poskytujete zaměstnancům i nějaké benefity nad rámec mzdy?

Ano. Kromě finanční motivace, kdy našim zaměstnancům dlouhodobě navyšujeme fixní část mzdy, máme i propracovaný systém benefitů. Zaměstnancům poskytujeme odměnu za odpracované roky, příspěvek na penzijní a životní pojištění, rekondiční pobyty a zdravotní programy, ale také finanční výpomoc v těžkých životních situacích či bezúročné půjčky či příspěvky na stravování.

Přispíváme také na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců a na zdravotní pobyty dětí zaměstnanců. Víme však, že spokojenost zaměstnanců u benefitů nekončí a snažíme se je proto neustále rozvíjet. K tomu slouží komplexní systém vzdělávání a talent management pro bílé i modré límečky, kariérní plánování a důraz na kariérní posuny z interních zdrojů. Chceme, aby naši zaměstnanci, ať už pracují v kterékoli sféře, patřili mezi špičku v oboru.

O tom, že se ubíráme správným směrem, svědčí, že průměrná doba, po jakou u nás lidé pracují, činí zhruba 22 let. Potvrzuje to také fakt, že v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku se umisťujeme na předních příčkách, v roce 2015 jsme dokonce v kategorii podniků nad 5000 zaměstnanců zvítězili na krajské i na celonárodní úrovni.

Pro ArcelorMittal pracují hlavně čtyřicátníci a padesátníci

Máte přehled o věkové struktuře personálu?

Podle aktuálních údajů za rok 2015 spadá největší počet zaměstnanců (42 %) do věkové kategorie 40–49 let, další silnou skupinu tvoří zaměstnanci ve věku 50–59 let, celkem 35 %. Třicátníků máme 14 %. Zbývající část tvoří zaměstnanci ve věkových kategoriích 20–29 let a nad šedesát let.

Jaký je poměr pracovníků podle typu úvazu – kolik procent tvoří brigádníci dodaní personálními agenturami, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na dohodu, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu?

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Agenturní zaměstnanci tvoří podle množství zakázek cca 5 %. Cca 3 % jsou zaměstnanci pracující na dohodu, což jsou především studenti vysokých škol, kteří u nás vykonávají odborné placené stáže nebo vypomáhají v letních měsících v dělnických profesích.

Když vezmeme dohromady všechnu pracovní sílu včetně brigádníků, kolik procent tvoří lidé, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou?

Cca 85 %.

Průměrná mzda přes 34 tisíc a prémie za hospodářský výsledek

Prozradíte mzdové rozpětí v české pobočce společnosti ArcelorMittal?

V roce 2015 činil průměrný roční výdělek – bez započtení platů managementu – 34 615 Kč. Průměrná mzda v naší huti je tedy výrazně vyšší než průměrná mzda regionu či České republiky. Kromě toho máme nastavený i mechanismus, jak se se zaměstnanci dělit o zisk firmy, kdy se v případě splnění plánovaných parametrů vyplácejí mimořádné prémie vázané na hospodářský výsledek.

Máte ve Vaší společnosti odbory? Pokud ano, jakých výsledků jste ve vzájemné komunikaci dosáhli? A prozradíte kontakt na odborového předáka, kterého může oslovit zájemce o vstup do odborové organizace?

V ocelářství jsou tradičně odbory velmi silné a velmi vlivné. My s nimi velmi úzce spolupracujeme (a někdy bojujeme, samozřejmě) a pravděpodobně znáte odborové předáky z naší společnosti i z médií. V roce 2015 působilo v huti 13 samostatných základních odborových organizací, ve kterých bylo organizováno 63 % z celkového počtu zaměstnanců v ArcelorMittal Ostrava a jejich dceřiných společností.

Snažíme se udržovat dlouhodobé kvalitní a férové vztahy se svými zaměstnanci i odborovými organizacemi, které je zastupují. Platná kolektivní smlouva se týká 99 % zaměstnanců společnosti. Vzhledem k většímu počtu odborových organizací v huti nelze uvést kontakt na jednoho vybraného odborového předáka, nicméně noví zaměstnanci a ti, kteří se chtějí stát členy některé z odborových organizací, získávají veškeré dostupné informace u zaměstnanců personálního oddělení ArcelorMittal Ostrava.

K TÉMATU:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno