Česká spořitelna, a.s. patří mezi největší banky a zaměstnavatele v České republice. Jak hledá a motivuje svoje pracovníky? Co v tuzemsku oceňuje, nebo naopak postrádá? Jaká je věková a mzdová struktura zaměstnanců? Proč vlastně vyděláváme výrazně méně než Němci nebo Rakušané? Na všechny všetečné otázky nám odpověděl Martin Grau, manažer náboru České spořitelny.

Oproti západním zemím jsou Češi méně soutěživí

Jak byste obecně popsali lidskou pracovní sílu v České republice? Můžete něco vyzdvihnout (například vysoké nasazení, ukázněnost většiny zaměstnanců)? A naopak, chybí vám tady něco (například kvalifikovaní pracovníci pro určité obory)?

U velké části pracovníků v České republice se vysoko v prioritách řadí zaměření na přátelské pracovní prostředí a přátelský kolektiv. Důležitá je pro ně také stabilita zaměstnání a související jistoty. Lidé také často preferují silné značky (tedy úspěšné firmy). V porovnání se západními zeměmi jsou čeští pracovníci možná o něco méně soutěživí a průbojní, ale ve většině případů se jedná o disciplinované a spolehlivé zaměstnance. Jednou z věcí, kterou trochu postrádám, je větší ochota za prací cestovat resp. přestěhovat se. Řadě lidí uniknou zajímavé kariérní příležitosti právě proto, že nechtějí do práce vážit delší cestu, nebo dokonce změnit své bydliště, k čemuž jsou pracovníci na západních trzích daleko otevřenější. Jistou slabinu také vidím v oblasti zákaznického servisu, kde ač se situace postupně zlepšuje, stále mají zaměstnavatelé problém získat pracovníky, které skutečně těší práce s klientem a dovedou ji vykonávat vstřícně a profesionálně.

Čím si vysvětlujete, že tuzemští zaměstnanci mají podstatně nižší mzdy a platy, než kolegové odvádějící stejnou práci v Německu nebo Rakousku? Od pádu minulého režimu, který brzdil technologické inovace, přece jenom uplynulo už mnoho let.

Faktorů bude více – např. výše mezd je určitě do velké míry ovlivněná cenovou hladinou dané země a konkurenceschopností a strukturou dané ekonomiky.

Zároveň je potřeba zmínit, že výše mezd v ČR dlouhodobě roste, tak jak se zvyšuje produktivita práce.

Česká spořitelna při náborech využívá sociální sítě

Jak hledáte a potom motivujete svoje pracovníky?

Hledání nových posil do České spořitelny probíhá vícero způsoby. Samozřejmě využíváme tradičních kanálů – jako např. kariérní web nebo inzerce. Stále větší význam však pro nás mají i sociální sítě (zejména LinkedIn a Facebook), které využíváme nejen k prezentaci našich kariérních příležitostí, ale také k aktivnímu hledání a oslovování potenciálních uchazečů. Řadu nových zaměstnanců také získáváme na doporučení stávajících zaměstnanců. A náš náborový tým aktivně vyhledává talenty napříč trhem, pro které by mohlo být zajímavé spojit svou profesní budoucnost s Českou spořitelnou.

Věřím, že nejlepší motivací je práce, která dává smysl a kde mohu uplatnit svůj talent a své dovednosti. Z hlediska poskytovaných benefitů se Česká spořitelna určitě řadí na špici trhu, ale to podstatné je jaké možnosti našim kolegům práce přináší. To jaký růst jim práce umožňuje a v jaké firemní kultuře pracují. To, že si domů odnesu zajímavou odměnu a pěkné benefity, bereme jako základ, to skutečně zajímavé a motivující je pak to, jaké příležitosti a možnosti mohu v České spořitelně nalézt.

Smlouvu na dobu neurčitou má 83 % zaměstnanců

Máte přehled, jaká je aktuálně věková struktura Vašich pracovníků?​

Průměrný věk zaměstnanců České spořitelny je 40 let, s víceméně rovnoměrným zastoupením jednotlivých věkových skupin (22 % zaměstnanců do 30 let, 29 % do 40 let, 31 % do 50 a 18 % nad 50 let).

Jaký je poměr Vašich pracovníků podle typu úvazu – kolik procent tvoří brigádníci dodaní personálními agenturami, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na dohodu, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu?​
Naprostá většina pracovníků působí v bance na základě pracovní smlouvy (více než 92 %), zaměstnanci na základě dohod pak představují necelých 8 %. Brigádníky přes personální agentury využíváme naprosto výjimečně, a jde o jednotky případů ročně.

Když vezmeme dohromady všechnu Vaši pracovní sílu včetně brigádníků, kolik procent tvoří lidé, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou?

Při tomto pohledu tvoří zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou ​přibližně 83 % všech pracovníků.

Pracovní pozice jsou zařazeny do takzvaných bandů

Prozradíte mzdové rozpětí v České spořitelně? Některé tuzemské podniky mají a zveřejňují svoje mzdové tarify, nebo průměrné mzdy na jednotlivých pozicích.​

V bance používáme tzv. bandy (pásma profesního rozvoje), do nichž jsou ​zařazeny všechny pracovní pozice. Každý band má definované poměrně široké mzdové rozpětí, aby mohla mzda konkrétního zaměstnance zohlednit všechny posuzované aspekty, tedy nejen náročnost a komplexnost dané pracovní pozice, ale také třeba pracovní zkušenosti a potenciál příslušného pracovníka. Mzdová rozpětí jednotlivých bandů máme uvedena v rámci interního předpisu. Zařazení do bandu využíváme nejen při stanovení mezd, ale ovlivňuje i podmínky čerpání některých benefitů, rozpočet na vzdělávání apod.

Má Česká spořitelna svoje odbory? Pokud ano, jakých výsledků jste ve vzájemné komunikaci dosáhli? A prozradíte kontakt na odborového předáka, kterého může oslovit zájemce o vstup do odborové organizace?​

Základních odborových organizací působí ve společnosti několik desítek, na úrovni celé banky jsou zastřešeny celopodnikovým výborem odborů.​ Se zástupci zaměstnanců se pravidelně setkáváme v různých formátech a řešíme podněty z obou stran. Pokud můžeme hodnotit, považujeme vzájemnou komunikaci za korektní, profesionální a věcnou. Informace o činnosti odborů najdou zaměstnanci na firemním intranetu, stejně jako kontakty na všechny odborové funkcionáře.

K TÉMATU:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno