Václavské náměstí

Kupředu dozadu! Česko ztratí pozici nejvýkonnější ekonomiky postkomunistických států. Přesněji řečeno, nejefektivnější ekonomiky. Jestli nezměníme naše uvažování, předstihne nás brzy Slovensko, pobaltské země i Polsko. Všechna následující čísla jsou vyjádřením ročního hrubého domácího produktu na hlavu dle parity kupní síly. Zjednodušeně řečeno, kolik toho každý z nás za rok vyrobí nebo poskytne služeb.

V roce 2008 jsme v produktivitě předčili Slovensko o 3 773 $, v roce 2017 je to pouze o 891 $. V případě Polska tento rozdíl činil v roce 2008 8 791 $, v roce 2017 to bylo o 1 691 $ méně. Za celou dobu transformace se Poláci přiblížili k Německu v produktivitě ze 32,8% na 60,1%, tedy o bezmála 30 procentních bodů. ČR se za stejné období (28 let) dotáhlo na Německo o pouhých 8,18 procentních bodů. Projídáme naší dobrou výchozí pozici.

Z koncového dodavatele podřízeným subdodavatelem

Zdá se, že ČR byla daleko více postižena podnikovou restrukturalizací. Všechny státy východní Evropy nahradily výpadky HDP zejména díky zahraničním investicím. Některé dříve, jiné později. Pro vyspělé země to byla příležitost: zisk východoevropských trhů a investice pro jejich podniky, které budovaly na východě zejména montážní závody.

ČR ale byla v rámci RVHP dodavatelem řady finálních a vysoce sofistikovaných produktů elektrotechnického a strojírenského průmyslu. O toto postavení během transformace přišla a ztrátu tohoto výhodného dodavatelského postavení nahradila extenzivním budováním továren s nižší přidanou hodnotou, bez vlastní značky a s malým podílem inženýrské a výzkumné práce. Pro ostatní státy východu, zejména pro Bulharsko, Rumunsko, ale i další, tento vývoj mohl znamenat relativně významný technicko-hospodářský pokrok. V případě ČR se nabízí otázka, je-li tomu tak, jako u ostatních států.

Málo investujeme do vzdělání a jsme fixovaní na koncerny

Pro ČR je dosavadní vývoj hospodářství, zejména z hlediska produktivity, varováním. Dynamika růstu zaostává za řadou postkomunistických zemí. Je zřejmá potřeba významného restartu naší ekonomiky. Prvky této změny jsou nasnadě. Dle OECD dává ČR v rámci vyspělých zemí nejméně na vzdělávání, ve srovnání s Německem máme daleko menší počet malých a středních firem, které tvoří ve vyspělých zemích páteř ekonomiky, oproti jiným zemím neefektivně využíváme fondy EU pro rozvoj hospodářství, ve srovnání s jinými vázne výstavba silniční a železniční infrastruktury a pozadu jsme v digitalizaci hardwarové i softwarové. Jako jediná země EU zemědělské dotace přidělujeme stejnou měrou rodinným farmám a velkým zemědělským koncernům.

Jestliže ČR v nejbližším období nepřikročí k zásadním změnám v těchto oblastech, ztratí dosavadní primát nejvýkonnější ekonomiky bývalých komunistických států.

Další články od Josefa Bernarda:

[latest-selected-content limit=“100″ display=“title,excerpt“ url=“yes“ elements=“3″ css=“one-columns“ type=“post“ status=“publish“ author=“8,“ orderby=“dateD“]

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno