Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Cestovní ruch.

2.38 CESTOVNÍ RUCH

10. platová třída

1. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.

2. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu, turistických informačních center včetně propagačních aktivit.

11. platová třída

1. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a vyhodnocování projektů podpor rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni.

2. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.

3. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.

4. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.

12. platová třída

1. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových strategií i projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.

2. Celostátní utváření podmínek a předpokladů pro rozvoj turistiky.

3. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.

13. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí v jednotlivých oblastech cestovního ruchu, například podnikání v oblasti cestovního ruchu nebo využití kulturního dědictví pro cestovní ruch.

2. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno