ideologie

„…není možné najít reálné řešení, dokud se na problém budeme dívat skrz ideologické brýle.“
„Používání ideologických floskulí brání věcné debatě o problému.“
„…je potřeba věcných, neideologických řešení.“
Taky nenávidíte ideologii? V Čechách je ten termín v oblibě ještě níže, než slovo „komunista“ nebo „spalničky“.

Neprávem. Ideologie je soubor určitých myšlenek, seřazených do takové struktury, aby dávaly smysl. Aby jedna nevyvracela tu druhou, aby byly v jakési harmonii. Tato myšlenková síť není absolutní, je jen určitým pohledem na nekonečně složitou jsoucnost. Jsou i jiné myšlenkové struktury, tj. jiné pohledy na tu samou skutečnost, a je to naprosto přirozené.

Ideologie je kompasem v nepřehledném terénu reality. Naprosto neideologický pohled je pohledem také naprosto zmatečným a protichůdným. Proto všichni jsme ideologičtí, všichni uvažujeme podle nějakého myšlenkového řádu, jen mnozí si to nechtějí přiznat. Odmítají dát svému světonázoru jméno, protože buď tuší, že by nebylo vlídně přijato, nebo že by mohli být později snadněji kritizováni za vlastní myšlenkové veletoče. Proto mluví o „věcných, lidsky přirozených, racionálních, neideologických pohledech a řešeních“, tvoříce falešné zdání, že „ideologický“ je v přímém rozporu se slovy „věcný“ a „efektivní“.

Typický mustr-problém jsou byty v Praze:

  1. Klasický liberální ideolog, který se opírá o takové myšlenky, jako že centralizovaní plánováni čehokoliv je méně efektivní, než individuální činorodost, a individuální činorodost vzkvétá jen tehdy, pokud individua mají skálopevnou víru, že jim plody jejich činnosti nikdo svévolně nesebere, by „věcné řešení“ viděli v uvolnění centrálních kleští administrativních bariér a rozšíření prostoru pro soukromou stavební aktivitu, která efektivněji (byť samozřejmě nikoli ideálně) naplní poptávku. Byl by skeptický ke snahám magistátu řešit problém centralizovaně, obecní výstavbou obecních bytů atd. Byl by skeptický k pohádkám, jak to ve Vídni a jinde na Západě báječně funguje. Obecně je skeptický k emotivním frázím jako „příliš drahé byty“ nebo „normální člověk si nemůže dovolit“, protože ví, že cena není „příliš velká“ či „příliš malá“ sama o sobě, ale jen ve vztahu k něčemu, a proto cena bytů roste, protože v Praze roste i cena práce, a že cena roste, pokud roste i počet ochotných ji zaplatit, atd.
  2. Klasický sociálně-demokratický ideolog by naopak řekl, že volný trh je sice fajn, ale produkuje nepředvídatelné výsledky, proto je třeba ho držet co nejvíce na uzdě centrálními omezeními. A že pokud známe cíl pro běžné masy (např. byty s nájmem do deseti tisíc), centrální akcí se k němu dobereme rychleji (byť to bude dražší, neefektivní a se spoustou vedlejších škod), než trpělivým čekáním, až to vygeneruje volný trh. Sociální demokrat jakožto umírněný socialista by byl samozřejmě citlivější na slova „veřejný zájem“, „sociální rovnost“, „těžká situace pracujících“, než „nedotknutelnost soukromého vlastnictví“ a „omezování podmínek liberální soutěže“.

A co v praxi slyšíme? „Neideologická a věcná řešení“ jako obecní podpora družstevního bydlení, masívní výstavba obecních bytů, centrální „zamyšlení“, co s prázdnými soukromými byty (poté, co získáme zcela anonymní data, abychom věděli „jak velký problém to vůbec je“), snížení byrokratických bariér pro novou výstavbu…

Chvála ideologii! Stejně jako chvála pokrytectví, neboť pokrytci jsou nechtěnými propagátory ctností, kterými sice neoplývají, ale snaží se je tak usilovně simulovat.

To si vždycky pobaveně broukám, když nám, ideologům, někdo zase vpálí nějaké „věcné, neideologické řešení“… 🙂

Redakční poznámka: Vít Kučík svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Víta Kučíka:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno