Dobré skutky děláme nezištně, zvláště pokud jde o život. Dárce krve však zasluhuje daňovou úlevu, která může dosáhnout až 1 800 Kč ročně.

Naši zdravotníci mají dostatek sterilních kanyl (hadiček) a vaků, ale často chybí samotná krev, respektive její vhodný a ochotný dárce.

Podle zákona č. 373/2011 Sb. (o specifických zdravotních službách) musí být dotyčný dobrovolník zletilý (starý aspoň 18 let). Pokud nemá darovat krev svému příbuznému ani sobě (formou autotransfuze, například po operaci), nesmí být ve vězení nebo v karanténě. Nemocnice většinou požadují také dobrý zdravotní stav, tělesnou váhu aspoň 50 kilogramů a věk do 65 let, prvodárce do 60 let. Obecně však potenciální zájemce spíše povzbuzují, aby přišli.

Jednorázově 450 mililitrů, maximálně 4x ročně

Čekajícímu pacientovi můžeme zachránit život, ale nejdříve musíme obětovat trochu svého času. Odběry probíhají na specializovaných místech, například největší česká nemocnice v pražském Motole spoléhá na partnery: Fakultní transfuzní oddělení VFN a Transfuzní oddělení FN Královské Vinohrady. Na Moravě kontaktujme kupříkladu brněnskou FN Bohunice nebo FN Ostrava.

V cílové destinaci pravděpodobně nepobudeme déle než hodinu, přičemž samotný odběr trvá kolem 10 minut. Dárce standardně zchudne o 450 mililitrů, neboli zhruba o desetinu svojí krve, která se však opět obnoví. Ale musíme dodržet určité intervaly: 10 týdnů mezi odběry, které absolvuje muž maximálně 4x, žena 3x ročně.

Finanční kompenzace za prokazatelné výdaje

Dobrovolníci zasluhují respekt, a ideálně také finanční odměnu. Ovšem okamžité honoráře jsou zákonem zakázané, aby nepřitahovaly rizikové jedince, například narkomany. Dárce obratem dostane leda kompenzaci za prokazatelné související výdaje, typicky za jízdenku, na kterou přijel. Avšak pouze pokud o tuto náhradu požádá, a maximálně obdrží 5 % minimální mzdy (730 Kč).

Dárce krve nedostane honorář, ale může ušetřit

Pokud nevyužijete jiné, než cestovní finanční kompenzace, máte navíc ještě nárok na daňovou slevu. Podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmů) můžeme odečíst z daňového základu 3 000 Kč za jeden odběr. Například plnoúvazkovým zaměstnancům tuto částku odečítáme od „superhrubé mzdy“ (celkových mzdových nákladů jejich zaměstnavatele). Nízkopříjmoví příliš neušetří, protože díky jiným slevám a výhodám nemusejí odvádět žádnou daň z příjmu. Ale vysokopříjmovým dárcům zůstane něco navíc – podle počtu krevních odběrů, což záleží na zdravotním stavu, ochotě a také na pohlaví. Přepočítejme maxima:

 • Žena: základ snížený o 3 000 Kč x max. 3 odběry x 15% sazba = 1 350 Kč ročně navíc
 • Muž: základ snížený o 3 000 Kč x max. 4 odběry x 15% sazba = 1 800 Kč ročně navíc

Na větší slevu dosáhnou vysokopříjmoví jedinci, kteří darují orgán nebo krvetvorné buňky. Ze svého daňového základu potom mohou odečíst 20 000 Kč za kus, respektive za jeden odběr. Při 15% daňové sazbě potom vychází daňová úspora 3 000 Kč.

3 KOMENTÁŘE

 1. Může mi někdo vysvětlit, prosím, ten výpočet?

  Takže jsem byl 4x do roka na odběru. Mám nárok na 3 000 slevu na daní za jeden odběr, tedy 4 x 3 000 = 12 000 sleva na dani. Z toho se mi strhne 15 % za daň… a dostanu 1 800 Kč na účet?

  Prostě to nechápu.

  Děkuji.

 2. 12 000 Kč není sleva na dani, ale na daňovém základu. Snížíš-li tedy daňový základ o 12 000 Kč, znamená to při 15% daňové sazbě, že na dani zaplatíš míň o 15 % z 12 000 Kč, a to je 1 800 Kč. Není to integrální počet, jsou to jenom procenta z obecné školy.

 3. Dobrý den, syn se student a nemá žádný příjem, v roce 2022 byl 3x darovat krev, má nárok na nějakou finanční odměnu v rámci daňového přiznání ? Děkuji za radu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno