Bytová krize vyhání lidi do periferních lokalit, nejchudším občanům dokonce hrozí bezdomovectví. Přepočítejme, jaký případně dostanete doplatek na bydlení. Od Nového roku 2021 stouply maximální uznatelné náklady, takže některým občanům může povyrůst i státní podpora.Maximální příjmy domácností, které dostanou doplatek

Podmínky stanovuje trojice zákonů: o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.), o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb. a o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.). Doplatek náleží především jedincům a domácnostem, které vlastními silami nedokážou získat tolik peněz, aby zaplatily svoje bydlení a další základní výdaje.

Do příjmů započítáváme například 70 % mzdy, 80 % nemocenské, důchodu a podpory v nezaměstnanosti nebo 100 % podnikatelských výdělků. Pokud součet těchto částek dosahuje maximálně 130 % žadatelova životního nebo existenčního minima, má šanci na úspěch. Záleží však také na jeho snaze, majetku a závazcích – podle toho má právo na vyšší, nebo nižší „částku živobytí“. Znevýhodněni jsou třeba neplatiči výživného.

Dávka dorovnává základní životní náklady – příklad

Nízkopříjmové domácnosti primárně čerpají příspěvek na bydlení, který vyžaduje finanční spoluúčast. Příjemce nejdříve sám zaplatí 30 %, respektive v Praze 35 % svých příjmů, státní podpora pokrývá do přiměřené výše zbytek jeho nájmu a souvisejících služeb. Finanční spoluúčast nejchudších občanů však znamená, že ztrácejí část svého životního nebo existenčního minima, které jinak postačuje tak akorát na jídlo. Právě proto existuje doplatek na bydlení, jakožto kompenzace předchozího výdaje, abychom všichni měli, kde složit hlavu a čím naplnit žaludek. Princip výpočtu sepíšeme formou vzorce.

Měsíční doplatek na bydlení = (odůvodněné náklady na bydlení – příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc) – [(příjem + vyplacený příspěvek na živobytí) – částka živobytí]

Doplatek na bydlení v konkrétním příkladu (osaměle žijící jedinec v menším krajském městě):

 • odůvodněné náklady na bydlení (nájem, energie a související služby) 6 637 Kč
 • příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) 5 479 Kč
 • vyplacený příspěvek na živobytí (dávka pomoci v hmotné nouzi) 3 860 Kč
 • částka živobytí (zákonem stanovené životní minimum) 3 860 Kč
 • jiný příjem (například z brigády) 0 Kč
 • měsíční doplatek na bydlení = (6 637 – 5 479) – [(0 + 3 860) – 3 860] = 1 158 Kč

Doplatek na bydlení v roce 2021 schvalují dva úřady

Žádosti přijímá Úřad práce. V normálních časech můžete přijít osobně na místní pobočku, v době virové epidemie musíte komunikovat elektronicky (třeba přes e-mailovou adresu podatelna.gr@uradprace.cz). Každopádně musíte prokázat, že bydlíte legálně. Nestačí čestné prohlášení – předložte příslušnou nájemní smlouvu nebo rozhodnutí, případně jiný dokument, na základě kterého užíváte byt.

Doplatek na bydlení v roce 2021 nemusíte dostat, například pokud odmítáte pracovní nabídky. Úředníci také mohou chtít, abyste se přestěhovali do menšího a levnějšího bytu, který však samozřejmě musí splňovat stavební a hygienické standardy.

Přiměřená podlahová plocha v metrech čtverečních:

 • pro jednu osobu 38 m2
 • pro dvě osoby 52 m2
 • pro tři osoby 68 m2

Obce smějí vyhlásit bezdoplatkovou zónu

Doplatky na bydlení často kasírují provozovatelé předražených ubytoven, kteří vlastně parazitují na cizí bídě, což vadí všem ostatním: chudým nájemníkům, většinové společnosti, i politikům. Naši zákonodárci dlouhodobě nevědí, jak tuhle peripetii vyřešit, a proto vyšli vstříc samosprávám.

Obecním úřady mohou svoje území označit jako „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“, aby tam další žadatelé nedostali tuto dávku. Někteří lokální politici toho využívají, vyhlašují takzvané bezdoplatkové zóny a doufají, že se chudina odstěhuje jinam. Důsledkem však často nebývá oboustranně výhodná integrace a spolupráce, nýbrž další tragická exkluze. Jinými slovy, na periferii naší společnosti chřadnou zanedbávané děti, které by se mohly stát šťastnými a užitečnými doktory, vědci nebo inženýry, kdyby měly lepší podmínky.

Autorka úvodní fotografie: Marisa Sias

83 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, přestěhovali jsme se do jiného města, kde nám schválili doplatek na bydlení jenom 4 470 Kč. Co mám dělat, když nájem činí 10 700 Kč, hmotnou nouzi beru 9 400 Kč a jsme čtyřčlenná rodina (vychovávám dvě školou povinné děti: 7 let a 10 let). Mám nájemní smlouvu, byt o velikosti 55 metrů čtverečních. Bylo mi řečeno, že mi schválí jenom 35 procent nájmu. Děkuji.

  • Dobrý den, Edito, při výpočtu doplatku na bydlení, ale i základní dávky hmotné nouze (příspěvku na živobytí) jsou rozhodující částky existenčního a životního minima. Bohužel jste neuvedla všechny důležité informace, jako Vaši mzdu/plat, nebo aktivní hledání práce/pasivní nezaměstnanost apod. Ale pokud předpokládám, že Vaši domácnost tvoří 2 dospělí lidé a 2 děti ve věku 6 až 15 let, životní minimum vychází 10 250 Kč (kalkulačku případně najdete pod TÍMTO odkazem), které Vám mají přinejmenším každý měsíc zůstat po zaplacení bydlení (včetně energií, svozu odpadu apod.).

   Zbývá Vám na jídlo, obleční apod. méně? Potom může existovat několik důvodu: A/ Úřad práce někdy konstatuje, že dospělé osoby naprosto odmítají pracovat, a proto jim nezapočítá životní, nýbrž podstatně nižší existenční minimum. B/ Někteří lidé bydlí v příliš drahém nájmu, takže ani příspěvek na bydlení + doplatek na bydlení nepokryje všechny náklady, což ovšem pravděpodobně není Váš případ (tabulky vizte pod TÍMTO odkazem). C/ Nelze samozřejmě vyloučit administrativní chybu Úřadu práce, proto v případě vážných pochybností tamtéž podejte odvolání.

   Úplně nejlepším řešením však bývá vlastní výdělečná práce, protože sociální dávky nestačí ke standardní životní úrovni.

  • Dobrý den, Jano, záleží na příjmu celé Vaší domácnosti, respektive všech osob, které mají nahlášené trvalé bydliště ve stejném bytě jako Vy (v případě, že budete nejdříve žádat o příspěvek na bydlení, což Vám doporučuji). Takže pokud žijí pohromadě například „jenom“ 2 osoby (Vy a Vaše maminka) a obě máte nulový, nebo velmi malý příjem, velmi pravděpodobně na Úřadu práce dostanete nějakou pomoc v hmotné nouzi. Jak už jsem ale psal, před doplatkem na bydlení se obvykle začíná příspěvkem na bydlení – a raději podotýkám, že ten náleží pouze nízkopříjmovým domácnostem, které vlastní nemovitost, anebo mají nájemní (nikoli podnájemní!) smlouvu. Přeji Vám vše dobré.

 2. Dobrý den, píšu vám kvůli osobě, která žije samostatně v nájemním bytě o velikosti 21 m2, ve městě do 10 000 obyvatel. Za nájem a související služby (včetně elektrické energie atd.) dává celkem 3 600 Kč za kalendářní měsíc. Něco přes půl roku zůstává v dočasné pracovní neschopnosti, proto zatím nemůže zvýšit svůj příjem prací.

  Od Úřadu práce pobírá příspěvek na živobytí 2 210 Kč + poukázky v hodnotě 1 200 Kč, dále příspěvek na bydlení 2 286 Kč + doplatek na bydlení 390 Kč. (Příspěvky a doplatky jsou takhle nízké údajně kvůli vyšší spotřebě vody, která podle zákona může dosahovat maximálně 35 m3/rok, aspoň podle pracovnice ÚP).

  V kalkulačkách pro příspěvek na bydlení vycházejí jiné sumy, než jaký byl skutečně přiznaný příspěvek a doplatek na bydlení. Jsou částky Úřadem práce stanovené a vyplácené správné, nebo došlo k početním chybám a kde najdu případně zastání, když ÚP na svém rozhodnutí trvá? Děkuji za odpověď a zároveň přeji hezký den. Marie H.

  • Dobrý den, Marie, bohužel jste nenapsala, zda a případně v jaké výši pobírá tato osoba nemocenskou. Ale jelikož dostává maximální příspěvek na živobytí, zřejmě nemá jiné příjmy, než sociální dávky. Pokud doložila Úřadu práce všechny výdaje na bydlení, energie atd., měla by získat: příspěvek na živobytí dohromady v hodnotě 3 410 Kč (což souhlasí), příspěvek na bydlení 2 577 Kč (rozdíl mezi náklady a 30 % příjmu) a doplatek 1 023 Kč (aby byly zcela pokryté náklady na bydlení, a navíc ještě zbyla celá částka živobytí, včetně poukázek).

   Píšete, že podle názoru odpovědné úřednice byly státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi sníženy kvůli nadměrné spotřebě vody, což údajně ukládá zákon. 35 m3/rok přitom zhruba odpovídá průměru na jednu osobu v domácnosti. V zákoně o státní sociální podpoře, na kterém závisí příspěvek na bydlení, však žádné takové ustanovení nenacházím. V zákoně o pomoci v hmotné nouzi, na kterém závisí doplatek na bydlení, jsou mezi odůvodněnými náklady jmenovány energie v obvyklém množství (což zřejmě monitoruje Český statistický úřad), přičemž „v odůvodněných případech lze navýšit takto zjištěné částky až o 10 %; za odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav“.

   Ani já takhle nízkým částkám nerozumím, především v případě příspěvku nedokážu najít legitimní důvod, a v případě doplatku taky ne, pokud nebyla spotřeba vody skutečně nadměrná, hodně nad 35 m3/rok. Doporučuji Vám tedy, abyste celou záležitost popsala ombudsmanovi – veřejnému ochránci práv, který hájí diskriminované občany proti státu. Kontakty najdete pod TÍMTO odkazem.

 3. Dobrý den, jsem vdova. Můj starobní důchod činí 13 268 Kč a za bydlení, včetně služeb platím 5 009 Kč. Takže doplatek nezískám, ale o příspěvek požádám, podle mých propočtů bych mohla dostávat aspoň několik stovek měsíčně.

 4. Platím nájemné 9 500 Kč a můj příjem je 4 400 Kč – příspěvek na péči, na manžela. Ten má důchod 10 400 Kč, a zbude nám velice málo. Jsem na inhalátoru, požádala jsem o invalidní důchod, ale chybí mně 6 měsíců, abych ho mohla dostat. Teď nevím, co budeme dělat.

 5. Dobrý den, jsem samoživitelka s třemi dětmi. Přestěhovala jsem se do většího bytu. Zde bydlím od února, platím nájem včetně služeb 13 180 Kč, elektřinu 850 Kč + plyn 160 Kč. Beru rodičák 10 000 Kč, alimenty 4 700 Kč, přídavky 1 620 Kč. Platím ještě výživné na dospělou dceru, která studuje vysokou: 400 Kč měsíčně. Příspěvek na bydlení mi schválili pouze 1 021 Kč a živobytí žádné. Doplatek na bydlení taky nepobírám. Jak je to možné? Po zaplacení nájmu a služeb nám zbývá pouze 2 500 Kč na celý měsíc. Jak máme z toho vyjít?

 6. Dobrý den, mám takový problém: Jsme tříčlenná rodina, dítě do 6 let a byt má 68 metrů čtverečních. Platíme nájem 13 000 Kč. Jsme oba na hmotné nouzi, žádný jiný příjem nemáme. Žádali jsme o příspěvek na bydlení a přiznali nám něco přes 7 500 Kč. Tak jsem žádala o doplatek na bydlení a přiznali nám 328 Kč. Bydlíme v městě se 300 tisíci obyvateli. Pořád nad tím přemýšlím, ale nějak mi to nevychází.

 7. Dobrý den, jsem samoživitelka. Dostávám rodičovský příspěvek + přídavky na dítě – například v březnu 8 100 Kč, nájem 7 700 Kč. Už 3 měsíce nemám životní minimum. Když jsem žila sama, platili mi nájem + 3 400 Kč. Jak je možné, že teď mi nedají ani doplatek na bydlení?

 8. Dobrý den, žiji s manželem (nájemné 12 000 Kč) a máme 3 vnoučata v péči (živobytí činí 6 800 Kč). Příspěvek na bydlení bereme a doplatek na bydlení nebereme, jelikož říkají, že nemáme nárok. Jsem na rodičovském příspěvku (7 600 Kč), dostáváme přídavek na dítě (1 610 Kč).

 9. Dobrý den, chci se, prosím, zeptat:

  Jsem sama s malou dcerou, je jí jeden rok a je to moje jediné dítě, které mám.

  Na jídlo nám zbývá tisíc korun a nevycházím.

  Moje čelo měsíční příjmy jsou: mateřská 7 000 Kč, přídavek na dítě 500 Kč a bydlení 5 900 Kč a z toho všeho platím 11 000 Kč nájem, 1 290 Kč elektřinu. Takže v podstatě jde celý můj příjem na výdaje.

  Mám nárok na doplatek na bydlení a na hmotnou nouzi? Pokud ano, zajímalo by mě, jak by mi úřad práce pomohl. Děkuji.

  • Andreo, záleží taky na velikosti (počtu obyvatel) obce, ve které bydlíte, jak můžete vidět v kalkulačce výše. Podle dané lokality jsou právními předpisy stanoveny maximální uznatelné náklady na bydlení. Například dvoučlenné domácnosti v pražském nájemním bytě má letos stačit 12 205 Kč, což je (chápu-li správně) méně, než kolik uvádíte. Nicméně nejlépe uděláte, když požádáte o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení tamtéž, kde Vám uznali dosavadní sociální dávky. Úspěšní žadatelé dostávají peníze nebo poukázky na nákup základního zboží.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno