Na okraji naší společnosti strádají rodiny, které nemají dost peněz, aby svým dětem zaplatily plnohodnotnou potravu. Prostřednictvím státní pokladny sice dotujeme školní jídelny a rozdáváme příspěvky na živobytí, což ale bohužel nestačí. Proto vláda rozděluje ještě dodatečné subvence, aby nejchudší děti mohly aspoň jednou denně jíst úplně bezplatně, respektive bez finanční spoluúčasti svých rodičů. Dotace na školní obědy zdarma využijete buďto prostřednictvím kraje, anebo vybrané neziskové organizace.

Dotace na školní obědy zdarma

Finanční limity na nákup potravin

Ministerstvo financí ve vyhlášce č. 430/2001 Sb. nastavuje pravidla pro závodní stravování. Žáci a studenti obvykle platí za hlavní jídlo „pořizovací cenu surovin, která může být snížena“ a za doplňkové jídlo „náklady na spotřebované suroviny“ (§ 3, odstavec 4). Zbytek – platy kuchařů, energie a další výdaje – jsou tedy hrazeny z veřejného rozpočtů.

Ministerstvo školství ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. upřesňuje „Finanční limity na nákup potravin“, jak uvidíme v následující tabulce. Tam formou intervalů vyčíslujeme povolenou peněžní spoluúčast v českých korunách (Kč) za jednoho strávníka. Předškoláci mají dodatečný výměr pro nápoje, nejstarší studenti pro 2. večeři. Sportovcům a tanečníkům lze limity zvýšit až o 50 %.

Věk v letech ≤6 7-10 11-14 ≥15
Snídaně 7-13 9-15 10-16 11-17
Přesnídávka 6-9 7-12 7-12 7-12
Oběd 14-25 16-32 19-34 20-37
Svačina 6-9 6-10 7-11 7-11
Večeře 12-19 14-25 15-27 17-34
Celkem 45-75 52-94 58-100 62-111
Pití / 2. večeře 3-5 9-16

Dotace na školní obědy zdarma

Finanční limity pomáhají, ale někdo nemá ani na nízký poplatek. Proto existují dva další subvenční programy, vypsané různými ministerstvy. V každém jde řádově o desítky milionů Kč ročně a tisíce dětí. Tyto dotace na školní obědy přitom nelze kombinovat, každá zprostředkovatelská instituce může využít pouze jeden zdroj. A prakticky není možné, aby byly programy zneužívány problematickými rodinami. Peníze totiž obejdou zákonné zástupce dítěte, které bude podporováno teplým jídlem v rámci vyučování.

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP – Obědy do škol). Peníze jsou určeny dětem ve věku 3 až 15 let (nebo do konce školního roku, během kterého oslaví 16. narozeniny), jejichž domácnosti jsou v hmotné nouzi (typicky mají nárok na příspěvek na živobytí, což potvrzuje Úřad práce). V praxi ovšem záleží, zdali se zapojí konkrétní kraj (nebo Praha) a škola. Ve školním roce 2018/2019 přitom na programu vůbec neparticipují: Pardubický, Jihočeský, Olomoucký a Ústecký kraj. Středočeský kraj se zapojí, ale teprve od 2. pololetí.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Dotace na školní obědy zdarma. Peníze pomáhají hlavně žákům základních škol, pokud jsou vychováváni samoživitelem nebo chudou rodinou, která těsně nesplňuje podmínky pro pomoc v hmotné nouzi (například příspěvek na živobytí). Dotace jde přes neziskové organizace, kam se mají obrátit zájemci: nadační fond Drab Foundation (e-mail: info@drabfoundation.org), obecně prospěšné společnosti Společně-Jekhetane (jekhetane@jekhetane.cz) a Women for Women (info@obedyprodeti.cz).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno