Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Dráhy a drážní doprava.

2.51 DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVA

10. platová třída

1. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

11. platová třída

1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.

3. Celostátní zajišťování agendy rušení drah, změn kategorie drah nebo uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.

4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.

6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.

7. Komplexní výkon drážní inspekce.

12. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.

2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací na pořízení a obnovu kolejových vozidel a tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací kombinované dopravy.

3. Metodické usměrňování rušení drah, změn kategorie drah a koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.

4. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

5. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

6. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.

7. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.

8. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.

9. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

10. Stanovování celostátní metodiky výkonu drážní inspekce.

13. platová třída

1. Metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy. Tvorba koncepce a zásad pro rušení drah s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti. Tvorba koncepce postupů privatizace s ohledem na zajištění provozuschopnosti, dopravní obslužnosti a mezinárodních závazků v drážní dopravě.

2. Tvorba koncepce a zásad kategorizace drah včetně výhledů s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti.

3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.

4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje organizačních struktur a informačních technologií v železniční dopravě.

5. Tvorba celostátní koncepce drážní inspekce.

6. Tvorba celostátní koncepce pro zajišťování a zvyšování bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno