Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Energetický regulační úřad. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 294 109 000
Výdaje celkem 285 558 570

Specifické ukazatele – příjmy

Daňové příjmy 1) 279 609 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 14 500 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 14 500 000

Specifické ukazatele – výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 285 558 570

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 154 514 290
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 52 534 859
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 043 975
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 29 805 015
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 118 428 551
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 3 965 200
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 17 995 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno