Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Hospodářská soutěž.

2.64 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA, DOHLED NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY A DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

12. platová třída

 1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
 2. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zneužití významné tržní síly a zakázaných obchodních praktik.
 3. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.
 4. Stanovování postupů řešení případů ve věcech dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
 5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
 2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
 3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže, významné tržní síly a stavu soutěžního prostředí v České republice.
 4. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
 5. Vypracovávání zásadních právních výkladů pro oblast zneužití významné tržní síly v České republice.
 6. Metodické usměrňování potírání zneužívání významné tržní síly a nekalých obchodních praktik.
 7. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.
 8. Tvorba koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v jednotlivých sektorech.
 9. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
 10. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.
 2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory k Evropské unii.
 3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potírání nekalých obchodních praktik a zneužití významné tržní síly.
 4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
 5. Tvorba celostátní koncepce kontroly politiky veřejného zadávání.

15. platová třída

 1. Tvorba soutěžní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno