Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Jaderná bezpečnost a radiační ochrana.

2.65 JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA

12. platová třída

  1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, spojených s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu kontroly nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.

13. platová třída

  1. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, včetně zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon kontroly nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem řízení, nad přepravou radioaktivní nebo štěpné látky a nakládáním s jadernými položkami, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad zabezpečením a dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.

14. platová třída

  1. Tvorba koncepce státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

15. platová třída

  1. Tvorba koncepce státní správy a státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno