Evropská komise dnes navrhla, aby skončil stav, kdy jednotlivé země mohou blokovat schvalování daňové legislativy v Unii. V praxi by tak klesl potřebný počet členských států pro souhlas s daňovými návrhy EU ze stávajících 28 na nejméně 16, které by zároveň představovaly 65% populace EU. Od postupného nahrazení jednomyslného rozhodování většinovým v daňových otázkách si Komise slibuje odblokování potřebných reforem pro férový výběr daní, zlepšení investičního prostředí a růst evropské ekonomiky.

Daně

Luděk Niedermayer (TOP 09), místopředseda hospodářského výboru, návrh komentuje: „Ekonomiky členských států, a tím i daňové systémy, jsou natolik úzce propojeny, že dnešní někdy i významně odlišné úpravy komplikují výběr daně a pro podniky představují vysoké náklady i rizika. Možnost jednotlivých zemí blokovat návrhy, které mají potenciál systém zlepšit a reagovat na nové fenomény, jako je digitální ekonomika či podvody, pak oslabuje Unii jako celek a podkopává to důvěru občanů.“

Jeden z důvodů, proč postupně změnit systém rozhodování členských států, dokumentuje i jednání české vlády v nedávné minulosti. „Díky možnosti jednoho státu odmítnout jakýkoliv daňový návrh, čeští ministři financí mnoho měsíců blokovali přijetí technické změny, která měla umožnit snížit daň na elektronické publikace. Bránili jsme tak přijetí smysluplného rozhodnutí, které otvíralo možnost snížit ceny třeba e-knih napříč Unií. A samotný příslib vzniku návrhu na tzv. reverse charge, jehož prosazení podmiňovalo technickou změnu daně, si ministr financí Babiš vynutil hrozbou blokace schválení klíčové legislativy proti daňovým podvodům. Možnost zemí vzít si důležitý či bezproblémový daňový návrh jako ‚rukojmí‘, poškozuje zájmy ostatních a jistě nevede ke kvalitním rozhodnutím. Navíc jde zcela proti duchu konstruktivní spolupráce, na níž fungování Unie stojí. I toto jednání naší vlády (bez uvedení jména) se dokonce dostalo do sdělení Komise, jako ilustrace jednoho z důvodů, který ji k návrhu vede.“

Jde třeba o DPH nebo globální oteplování

Evropská komise navrhuje zavést většinové hlasování v Radě ve čtyřech etapách: v boji s daňovými úniky a zavádění mezinárodních standardů, v podpoře politických cílů, jako je boj s globálním oteplováním, v oblastech, které jsou již dnes na úrovni EU výrazně harmonizovány, jako je spotřební daň, a nakonec dokončení jednotného trhu v oblasti daní. Pro přijetí těchto změn hlasovacího systému je zapotřebí souhlasu všech členských států. Některé, jako je například Irsko, nicméně již v této fázi avizovaly svoji podporu stávající jednomyslnosti.

Luděk Niedermayer však návrh Komise chápe a byl by rád, kdyby o něm bylo seriózně diskutováno: „Dnešní problémy reformovat DPH, vytvořit společný daňový základ nebo zdanit digitální ekonomiku, které úzce souvisí s principem jednomyslnosti, Unii oslabují. Proto vítám výzvu k diskusi, v jakých oblastech dává jednomyslnost, a tedy suverenita každé ze zemí, smysl a v jaký budeme mít všichni prospěch z posunu k rozhodování většinou. Zatímco určování výše zdanění musí zůstat suverénní záležitostí členských států, rozhodnutí spíše technické povahy či některá opatření, která zlepší fungování trhu (třeba společný výpočet základu daně), zlepší výběr daní (například reforma DPH) nebo mají výrazně nadnárodní povahu (koncept zdanění vzdálených prodejů), by Unie měla řešit a nikoliv je díky ‚vetu‘ několika zemí odkládat. Neřešení těchto problémů poškozuje ekonomiku, komplikuje fungování většiny firem a vytváří nedůvěru občanů, kteří mají pocit, že Unie selhává.“