Plzeňský kraj nepodpoří koncept cut off score na středních školách. Jedná se o změnu, která může ovlivnit, respektive zkazit životy mnoha mladých lidí, proto jsme ustavili expertní tým, který situaci v našem kraji analyzoval a máme mnoho důvodů proč tuto změnu odmítnout. Níže uvádím pouze ty nejdůležitější.

Děti

  1. Plzeňský kraj přijímá na střední odborné školy (učňovské obory) 38% žáků základních škol. Snažíme se ale žáky motivovat přirozeně. Náš kraj je průmyslový, pomáhají nám firmy a jsme jim za to vděční. Organizujeme mnoho soutěží a akcí od Technické olympiády, Dětskou univerzitu, Šikovné ručičky, Řemeslo má zlaté dno, Robotická soutěž a mnoho dalších. Podporujeme náš klenot – Techmánii. Vyšší nábor do učňovských oborů by neodpovídal sektorovému rozdělení našeho hospodářství a byl by nezdravý.
  2. Při hypotetickém zavedení cut off score by naprostá většina našich středních škol uspěla, tzn. dostali by se na ně stejní uchazeči. Přístup ke studiu by byl znemožněn zejména studentům nástavbového studia, to jsou ti z učňáku, co mají motivaci si v rámci prezenčního či dálkového studia dodělat maturitu. Vzpomeňte na Marečku podejte mi pero. Dále bychom ztratili zejména studentky sociálních služeb a to vám potvrzuji hned z první ruky, ošetřovatelky a pečovatelky potřebujeme jako sůl. Poslední ohrožená skupina by byli studenti středních zemědělských škol. Těch máme rovněž zoufale málo.
  3. Statistika věda je a má cenné údaje. Na složení maturity máte 5 let. Když vezmete toto období, těch kteří maturitu nesloží, je 5 %. Považuji to za přirozené. Ostatně řada vysokoškoláků také studuje o nějaký ten rok déle.
  4. Výtky o promarněných penězích neberu. Každý měsíc studia je investice do know how tohoto státu, i když nakonec ten papír (maturitu či diplom) absolvent nezíská.
  5. Sociální inženýři mají tendenci vždy něco upravit tak, aby to okamžitě mělo zdánlivý prospěch. Nás ale po revoluci sametové čeká nástup robotů a jestli chceme udržet svou životní úroveň, i eliminace montoven. Odvážíte se dnes říci, co bude za deset let v oblasti energetiky nebo dopravy? Co když elekromobily zvítězí? Ten stroj je daleko jednodušší, co se týká výroby i údržby. Jenom tato změna může znamenat úbytek zaměstnanců v automobilovém průmyslu o 60%! Proto potřebujeme univerzálně vyškolené a vzdělané občany.
  6. Statistiky nezaměstnanosti rovněž hovoří ve prospěch středoškoláků a vysokoškoláků. Nejvíc hledají práci lidé z učňovských oborů.
  7. Ještě jsme ani nevyhodnotili jednotný systém přijímacích zkoušek, zavedený před dvěma lety a už znovu zavádíme takto závažnou systémovou změnu? To je poněkud zbrklý postup.

Na závěr, aby nedošlo k mýlce. Jsem přesvědčen, že v naší zemi máme velký problém ve školství a zdravotnictví. Obě oblasti jsou základní esencí vyspělé demokratické společnosti. Je jednoznačné, že znalosti našich absolventů jsou v mezinárodním srovnání rok od roku horší ve srovnání s těmi zahraničními. Když ale neumíme naučit matematiku a češtinu na základních školách (chválím všechny poctivé kantory), je opravdu řešení jedna přísná zkouška, která negativně ovlivní budoucí osud mladého člověka na celý život?

Další články od Josefa Bernarda:

[latest-selected-content limit=“100″ display=“title,excerpt“ url=“yes“ elements=“3″ css=“one-columns“ type=“post“ status=“publish“ author=“8,“ orderby=“dateD“]