Václavské náměstí

ODS nadbíhá pravdě a lásce, a je tedy na cestě k politické bezvýznamnosti, prohlásil Václav Klaus starší.

Sorry, na tohle už fakt musím reagovat. Tady se nám normálně říká, že pravda a láska jsou problém a jen ať nám proboha nelezou do české politiky. Ale to je přece naprosto zvrácené uvažování. Já naopak chci v politice JEN lidi, kteří si navlíknou dres pravdy a lásky a upřímně za něj zkusí bojovat!

Ano, samozřejmě vím, že tohle sousloví znamená pro pana Klause něco jiného – pravda a láska je pro něj zkratka pro všechno nejpříšernější na světě, tedy pro Václava Havla a ten proud za ním.

Ale mě už tohle urážení těchto slov a ohýbání jejich významu žere. Nenechme si to líbit, lidi! Všichni víme, jak takhle politici posunuli třeba význam „pražské kavárny“. Kavárnu přežiju, ale fakt nechci, aby tihle paznehti doprasili i tak vznešená slova jako pravda a láska!

Čím víc je to necháme opakovat a dělat z těchto slov negativa, tím hlouběji se propadneme do toho chaosu, kteří někteří schválně vytvářejí. Vždyť už dnes jsme dokráčeli k totální nejistotě, ve které nikdo nevěří nikomu, nic není pravda, každá zpráva se dá zpochybnit nebo aspoň rozviklat a láska je přece trapnost, která má být v kině, ne v politice!

Takže za sebe říkám: řekněte si pomalu pro sebe slova pravda a láska. Nejradši si je přehoďte, ať je neříkáte v tom ustáleném pořadí. Připomeňte si jejich pravý význam. Láska a pravda jsou absolutní ideály! Hlásím se k nim do týmu. Věřím, že pravda a láska vyhraje. Ne věřím – já vím, že vyhrajou. Heslo na naší prezidentské vlajce je geniální, je to jedna z nejnádhernějších věcí v naší historii, aby taky ne, když pochází už z dopisů mistra Jana Husa, který psal těsně před Kostnicí a pak už z kostnického vězení: „Pravda vítězí nad vším“ a „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky“.

Pravda a láska je možná patos, ale patos je někdy potřeba. A nic nepotřebuje pravdu a lásku tolik jako česká politika, která je plná cynických šíbrů typu Václava juniora nebo Jaroslava Faltýnka. Pojďme se o pravdu a lásku přinejmenším snažit – což začíná i tím, že nebudeme mrzačit jejich jména.

Další komentáře od Martina Jaroše: