Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Lidská práva.

2.27 LIDSKÁ PRÁVA

10. platová třída

1. Koordinace a vykonávání specializovaných činností meziresortní povahy v oblasti lidských práv, práv národnostních menšin, integrace znevýhodněných skupin a integrace cizinců.

11. platová třída

1. Metodické usměrňování a koordinace agendy lidských práv, práv národnostních menšin, integrace cizinců a integrace znevýhodněných skupin ve vztahu k vyšším územně samosprávným celkům a obcím.

12. platová třída

1. Tvorba programů a jednotlivých postupů a opatření v národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v neziskovém sektoru.

13. platová třída

1. Tvorba jednotlivých politik, postupů a programů a provádění analytických činností v ochraně lidských práv, národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v oblasti neziskového sektoru.

2. Celostátní koordinace ochrany lidských práv a jejích jednotlivých aspektů v rámci výkonu veřejné moci.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti ochrany lidských práv, národnostně menšinové politiky, ochrany a integrace znevýhodněných skupin, rovnosti žen a mužů, neziskového sektoru nebo integrace cizinců.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno