Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo zahraničních věcí. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 726 000 000
Výdaje celkem 7 645 216 705

Příjmy

Daňové příjmy 1) 550 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 176 000 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 176 000 000

Výdaje

Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 7 645 216 705
– transformační spolupráce 53 000 000
– humanitární pomoc 130 000 000
– příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary do zahraničí 1 966 379 381
– podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 21 000 000
– zahraniční vysílání rozhlasu 27 200 000
– vrcholné návštěvy 20 185 000
– bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a dokladech 41 500 000
– zapojení občanů do struktur EU, mezinárodních organizací apod. 0
– obnova Sýrie 50 000 000
– ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 5 335 952 324
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 826 811 296
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 281 115 844
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 16 388 312
Platy zaměstnanců v pracovním poměru bez služebních míst 67 618 999
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 751 796 539
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně prostředků ze zahraničí 3) 9 959 766
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 9 959 766
– účelová podpora ze státního rozpočtu 0
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací dle výsledků 5) 9 959 766
Zahraniční rozvojová spolupráce 658 166 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 26 000 000
Výdaje (spolu)financované z EU bez společné zemědělské politiky 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje vedené v systému programového financování EDS/SMVS 325 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno