Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo zdravotnictví. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 1 092 520 000
Výdaje celkem 7 286 341 404

Příjmy

Daňové příjmy 1) 20 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 072 520 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 032 870 000
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 850 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 000

Výdaje

Výdaje na státní správu 2 027 156 948
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 547 348 512
Ústavní péče 651 868 253
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 947 051 351
Zdravotnické programy 1 696 403 340
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 416 513 000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 394 005 097
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 473 961 733
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 26 076 851
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 290 659 583
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 013 182 899
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 1 547 348 512
– celkem ze státního rozpočtu 1 547 348 512
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 647 348 512
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 900 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 900 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 610 754 000
Zahraniční rozvojová spolupráce 3 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality 400 000
Program protidrogové politiky 40 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 10 000 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) 14 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie 1 529 870 000
– ze státního rozpočtu 497 000 000
– podíl rozpočtu Evropské unie 1 032 870 000
Výdaje na společné projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 21 000 000
– ze státního rozpočtu 3 150 000
– podíl prostředků finančních mechanismů 17 850 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 2 180 326 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno