Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Mládež, tělovýchova a sport.

2.12 MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT

11. platová třída

1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.

2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.

13. platová třída

1. Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti mládeže a tělovýchovy.

2. Tvorba celostátních zásad sportovní činnosti a státní podpory v oblasti sportu (státní sportovní reprezentace, péče o sportovně talentovanou mládež, sport pro všechny a antidopingový program).

3. Tvorba celostátních zásad práce s dětmi a mládeží a státní podpory práce s dětmi a mládeží.

4. Tvorba resortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky sportu, státní sportovní reprezentace a antidopingového programu.

2. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávání.

3. Tvorba celostátní koncepce práce s dětmi a mládeží.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno