Trpíte zdravotní problémy, které vznikly při plnění pracovních úkolů? Možná máte nárok na odškodnění, případně dlouhodobou rentu! Všechny podmínky a formality popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Mimo jiného musíte svoji diagnózu najít v oficiálním seznamu, který vláda svým nařízením č. 290/1995 Sb. rozdělila do 6 kapitol (podobný katalog pro potřeby invalidního důchodu obsahuje dokonce 15 kapitol). Tady probereme nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (rovnou přidáme taky informace z vyhlášky č. 104/2012 Sb.).

Položka Nemoc Podmínky vzniku nemoci
1. Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů:
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,
b) s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg p 1/1, q 1/1, r 1/1 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,
c) od četnosti znaků p 2/2, q 1/1, r 1/1 při splnění kritérií pro dynamiku onemocnění.
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
K položce č. 1 písm. c):
Nemoci vznikají u osob do dosažení 40 let věku, pracujících na pracovištích, na kterých jsou prokazatelně překračovány přípustné expoziční limity pro daný typ fibrogenního prachu, přitom expozice fibrogennímu prachu nepřesáhla 15 let (3000 směn).
2. Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s 2/2,12/2, u 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,
b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu,
c) mezoteliom,
d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s 1/1,11/1, u 1/1 dle klasifikace Mezinárodní organizace práce nebo s hyalinózou pleury.
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3,q 2/2, r 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce *) Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. *)
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
6. Rakovina plic z radioaktivních látek Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
9. Exogenní alergická alveolitida Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem.
10. Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky.
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty nebo sisalu Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu.
12. Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle Mezinárodní organizace práce a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle Mezinárodní organizace práce) Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
13. Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III) Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.

*) Kdy už nelze uznat pneumokoniózu ze svařování: Po normalizaci radiologických nálezů podle klasifikace Mezinárodní organizace práce, tím se rozumí radiologický nález pod četnost znaků p1/1.

Další kapitoly jsou věnovány nemocem souvisejícím s chemickými látkami, fyzikálními faktory, kůží, přenosem a parazity, nebo ostatními faktory a činiteli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno