Trpíte zdravotní problémy, které vznikly při plnění pracovních úkolů? Možná máte nárok na odškodnění, případně dlouhodobou rentu! Všechny podmínky a formality popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Mimo jiného musíte svoji diagnózu najít v oficiálním seznamu, který vláda svým nařízením č. 290/1995 Sb. rozdělila do 6 kapitol (podobný katalog pro potřeby invalidního důchodu obsahuje dokonce 15 kapitol). Tady probereme nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory (rovnou přidáme taky informace z vyhlášky č. 104/2012 Sb.).

Položka Nemoc Podmínky vzniku nemoci Kdy už nelze nemoc uznat
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Nemoc způsobená ionizujícím zářením:
a) akutní nemoc z ozáření – po normalizaci klinického a hematologického nálezu nebo po návratu k hodnotám před postižením, jsou-li známy,
b) akutní radiační dermatitidy prvního stupně – po normalizaci dermatologického nálezu,
c) poruchy spermiogeneze – po normalizaci spermiogramu nebo po návratu k hodnotám před postižením, jsou-li známy,
d) zákal oční čočky – po úspěšné operaci katarakty a nahrazení oční čočky se zákalem umělou čočkou,
e) neoplastické procesy po jejich vyléčení na základě závěrů příslušného odborného vyšetření.
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením:
a) poruchy spermiogeneze – po normalizaci spermiogramu nebo po návratu k hodnotám před postižením, jsou-li známy,
b) zákal oční čočky – po úspěšné operaci katarakty a nahrazení oční čočky se zákalem umělou čočkou,
c) jiné lokální důsledky tepelných účinků – po jejich úplném odeznění.
3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Zákal čočky způsobený tepelným zářením:
Po úspěšné operaci katarakty a nahrazení oční čočky se zákalem umělou čočkou.
4. Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem.
U osob do dosažení 30 let věku při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera.
U osob starších 30 let věku se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob starších 50 let věku celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera.
Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání směny překračuje 85 dB (A) nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa [140 dB (A)].
5. Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí Nemoc vzniká při práci v přetlaku okolního prostředí nebo v podtlakových komorách. Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí:
Po odeznění klinických příznaků nemoci a normalizaci výsledků získaných objektivními vyšetřovacími metodami.
6. Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu, ověřený plethysmografickým vyšetřením.
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními:
Vodní chladový test nejméně dvakrát s odstupem alespoň 6 měsíců v mezích normy; testem v mezích normy se rozumí bez rozpadu křivek při pletysmografickém vyšetření.
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Ischemické poškození středového nervu, loketního nervu nebo obou nervů, s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními:
Nejsou-li neurologickým vyšetřením zjištěny objektivní známky onemocnění a současně jsou v mezích normy výsledky EMG postiženého nervu.
8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními:
Nejsou-li přítomny klinické známky nemoci a současně jsou v mezích normy výsledky objektivních pomocných vyšetření; tím se rozumí, že je zjištěn normální ortopedický nález.
9. Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.
Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování:
Nejsou-li přítomny klinické známky nemoci a současně jsou v mezích normy výsledky objektivních pomocných vyšetření; tím se rozumí, že je zjištěn normální ortopedický nález.
10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování s klinickými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše  Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování:
Nejsou-li neurologickým vyšetřením zjištěny objektivní známky onemocnění a současně jsou v mezích normy výsledky EMG postiženého nervu.

Další kapitoly jsou věnovány nemocem souvisejícím s chemickými látkami, dýchacími cestami, plícemi, pohrudnicí a pobřišnicí, kůží, přenosem a parazity, nebo ostatními faktory a činiteli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno