V Kroměřížské nemocnici má být odvolána její dosavadní manažerka Lenka Mergenthalová. Přikládám dva komentáře místních zdravotníků. Co více dodat? Asi jenom toto: Na lidi se na krajském zastupitelstvu moc nedá.

Praktický lékař Miloš Kucián vzpomíná na minulý režim

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé, vážení členové zdravotního výboru,

představenstvo okresního sdružení České lékařské komory v Kroměříži je více než překvapeno zprávou, že se chystá odvolání místopředsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice MUDr. Lenky Mergenthalové. Nemocnice bez problémů funguje, což se nedalo říci o době před nástupem paní doktorky do funkce. Ekonomické výsledky se po dobu jejího působení zlepšují, personální situace je stabilizovaná, na rozdíl od jiných nemocnic. To jsou kriteria úspěšnosti manažera. Mohu mluvit i za Sdružení praktických lékařů okresu Kroměříž – komunikace s paní doktorkou byla vždy konstruktivní, navázala s námi užší spolupráci, což také přispělo k ekonomickým výsledkům nemocnice. Též se pod jejím vedením podařilo obnovit lékařskou pohotovostní službu, která byla nefunkční. Takových schopných lidí má Zlínský kraj málo. Bohužel jsme svědky toho, že další nepohodlná lékařka má být odstraněna, jako se to už dříve stalo ve zlínské nemocnici některým primářům, kteří krajskému vedení netleskali. Takové jednání připomíná metody minulého režimu.

Za OS ČLK Kroměříž a SPL Kroměříž

MUDr. Miloš Kucián

Ortoped Richard Kreml píše o hejtmanovi a friťáku

Spoustu věcí bych ředitelce kroměřížské nemocnice dr. Mergenthalové mohl vytknout. Její způsob jednání je hodně rázný, někdy až moc. Vždycky jsem měl pocit, že k zaměstnancům se chová poněkud přezíravě. Takže z nějakých přátelských vazeb mě fakt podezřívat nelze. Ale nikdy bych neřekl, že špatně vedla nemocnici. Naopak, po letech, kdy křeslo ředitelské bylo pašalíkem stranických sekretariátů, a kdy ji tito lidé dotlačili na pokraj konkurzu, vytáhla nemocnici (spolu s dalšími lidmi ve vedení a v neposlední řadě s týmem sestřiček, lékařů a dalšího personálu) z hnoje a z beznaděje. Konečně jsme měli pocit, že to funguje. Ale někomu zřejmě zatraceně vadí právě to, že je kroměřížská nemocnice v plusu, že se investuje, staví a splácí se staré dluhy. Odvolání úspěšného šéfa jakékoli firmy – to si může dovolit jen někdo bez zábran, někdo, komu nezáleží na budoucnosti firmy, protože jeho motivace je naprosto jiná. Jestli peklo existuje, tak za tento tunel se budou Čunek a jeho nohsledi smažit v tom největším friťáku.

Prostě, ještě nedávno bych fakt nečekal, že někde napíšu: „Paní ředitelko, děkuji.“

P.S.: jsem zvědavý, kolik primářů a kolik všech těch politiků za ODS a ANO, co jsou součástí krajské koalice, bude mít koule se za paní ředitelku postavit.

Další komentáře od Tomáše Goláně: