Pak o uprchlících

Chtěl bych upřesnit dnešní hlasování v OSN, protože tomu zjevně nerozumí ani řada představitelů politických stran. V těchto dnech se v OSN hlasuje o dvou paktech: o uprchlících a o migraci. Jsou to dva odlišné dokumenty a ČR v nich hlasuje rozdílně. Dovolte mi to vysvětlit.

Uprchlíci jsou lidé, kteří ve strachu o život nebo zdraví sebe a svých blízkých kvůli původu, politickým názorům nebo třeba občanské válce museli odejít ze svých domovů. Těm Česká republika bude pomáhat, pomohli jsme takto například mnoha lidem z bývalé Jugoslávie v době války, našim občanům zase pomohly země jako Švýcarsko, USA při útěku před nacismem a celá západní Evropa při útěku před perzekucí ze strany komunistické totality.

Jedná se o každoroční potvrzení zprávy OSN, která nyní odkazuje na uprchlický kompakt, který Česká republika bude podporovat, protože je prostě správný. Proto jsme včera hlasovali PRO. Mimo jiné tuto každoroční zprávu podpořila včera vláda svým usnesením.

Druhý pakt se týká migrace, zejména té nelegální, který je nový a kde bude zítra Česká republika hlasovat PROTI. Máme závažné výhrady, podobně jako USA, Maďarsko a další státy, proto se pokusíme pakt zablokovat a změnit. Každá země má nárok na ochranu svých občanů a svých hranic, proto se paktem nebudeme cítit vázáni.

Doufám. že se nám podaří udržet slušnou diskusi, očekávám celou řadu výhrad, jsem připraven reagovat a doplnit některé věci, ale předem se omlouvám, že na vulgarity, osobní útoky a lži nebudu na svém profilu reagovat. Všem bez rozdílu přeji hezký zbytek adventu a více klidu i na sociálních sítích.