Komunální politici za svoji veřejnou službu dostávají 1 289 až 141 766 korun hrubého měsíčně. Například plat starosty záleží na tom, jestli tuto funkci zastává na plný, nebo jenom na částečný úvazek. A rozhoduje také velikost obce či kraje.

Vrcholní politici na televizní obrazovce vypadají jako velcí pánové, kteří v historických análech plynule navážou na slavné imperátory a dobyvatele. Na komunální úrovni však zjišťujeme, že v liberální demokracii může zvolený zastupitel buďto pokorně a pilně sloužit veřejnosti – anebo se zesměšní egocentrickými manýry.

Obecní kormidelník řeší všednodenní, ale tím závažnější problémy: základní infrastrukturu, nutné investice a nezbytné opravy. Plat starosty přitom zůstává poměrně skromný, aspoň oproti manažerským postům v prosperujícím byznysu.

Měsíční odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů

Nejdříve rozlišme základní pojmy. Platy uvolněných starostů mají člověka solidně uživit; patří nejvyšším představitelům měst a obcí, kteří svému volebnímu okrsku věnují veškerý pracovní čas. Pokud zastupitel zůstává ve svém civilním zaměstnání, neboli neuvolněný, potom politiku provozuje pouze jako „vedlejšák“, takže logicky dostává z veřejného rozpočtu méně peněz, anebo vůbec nic.

Pozor na zdánlivý detail! Vláda stanovuje odměny pro uvolněné zastupitele v uvedené výši, zatímco částky pro neuvolněné zastupitele navrhuje pouze v maximální výši! Takže komunální politici, kteří neobětují veřejnosti veškerou svoji pracovní energii, teoreticky nemusejí dostávat za vedení sousedské pospolitosti ani korunu.

Samosprávy rozdělujeme podle počtu obyvatel: do 300, do 600, do 1 000 atd. Nejprve uvádíme starostu, primátora nebo hejtmana. V dalším řádku najdeme místostarostu, náměstka primátora nebo hejtmana. Následují další členové rady a nakonec jiní členové zastupitelstva (které v neuvolněných pozicích dělíme ještě na předsedy a členy výborů, komisí a zvláštních orgánů).

OBEC doUvolněníStarostaMísto.RadníZastupitelNeuvolněníStarostaMísto.RadníPředsedaKomisařZastupitel
3004295937804335082921325775231985155257721481289
6004824442455376303280528946260515789289424121448
10005408647596421873677932451292066490324527041623
30006018752964469454092736112325017223361130101805
50006628658332517034507539771357957954397833141989
100007238763700564624922343432390898687434336192171
200007844369031611865334147065423609413470739232353
5000085617753436678258220513704623410274513742812569
100000*93007818477254563245558045022411161558046512791
200000*100955888407874568649605735451512114605850483028
Více1224341077429549983256734606611414692734661223673
KRAJ do
500.00012887811341210310287637773266959415465902177336444
1.000.00013317411719310653990559799047191415981932379906658
Více13747012097410997693479824827423416497962382486874
Praha14176612475411341296401850597655317012992385067088

Právní souvislosti a platy starostů ve velkých městech

* Předchozí tabulku obsahuje Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Maximální platy starostů sahají od 25 775 po 141 766 Kč, pokud počítáme i Prahu. Ještě ale věnujme zvýšenou pozornost velkým městům:

 • Do kategorie „od 50 001 do 100 000“ obyvatel patří taky „územně nečleněná statutární města do 100 000 obyvatel“.
 • Do kategorie „od 100 001 do 200 000“ obyvatel patří taky „územně členěná statutární města“.

Plat starosty obvykle převyšuje průměrnou mzdu

Schválit přelomovou deklaraci v newyorském sídle OSN, nebo připomínkovat chystanou směrnici v europarlamentu, znamená velkou odpovědnost. Ale když komunální zastupitel pokazí stavbu obecní kanalizace a kvůli nutným investicím zdraží stočné, důsledky svého omylu pocítí bezprostředně. V krajním případě hrozí, že vás přestanou zdravit sousedé, v restauraci nedostanete napít a zklamaný volič na vás podá trestní oznámení.

Zkrátka, místní zastupitelé podstupují obrovské riziko. Oproti dřívějšku aspoň dostávají lépe zaplaceno, takže plat uvolněného starosty vždycky přesahuje průměrnou tuzemskou mzdu, i když započítáme jenom (obvykle lépe oceňované) muže.

K tématu:

Autorka úvodní fotografie: Tereza Flachová 

25 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,
  podle propočtů mi vychází plat našeho uvolněného pana starosty pořád stejně, žádná částka není změněna – je uvolněný, tzn. 28 385,- + jsme obec do 1 000 obyvatel, tzn. 1350,-/100 ob. (my máme cca 4 sta obyvatel x 1 350,- = 5 400,-). Tak to bylo i u navyšování platů starostů k 1.4.2015. Kolik mu tedy mám vypočítat, když je to stejné?

  • Dobrý den, Jano, raději jsem překontroloval všechna čísla podle souvisejícího vládního nařízení a souhlasím, že ode dne vydání tohoto článku se nic nezměnilo. Listopadové zvyšování platů vychází z jiných vládních nařízení – vizte ZDE pro většinu zaměstnanců ve veřejném sektoru (učitelé, sociální pracovníci apod.), ZDE pro příslušníky bezpečnostních sborů (policisté, hasiči apod.), ZDE pro úředníky ve služebním poměru, ZDE pro vojáky Armády ČR.

  • Dobrý den, paní Škachová, v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, nevidím nic o nutnosti takového schvalování.
   A jen pro pořádek poznamenávám, že jsem dnes přehled platů, příplatků a odměn aktualizoval podle aktuálního znění zmíněného právního předpisu.

  • Petro, některá zastupitelstva zveřejňují svoje platy v rámci zápisu ze schůze, na které byly odměny schváleny. Například Podolí u Brnana svém webu pěknou tabulku, která obsahuje konkrétní jména a částky. Nebo je možné, aby občan požádal svoji obec o poskytnutí informací, v rámci svobodného přístupu k podobným datům.

 2. V jakém rozmezí by měl být plat neuvolněného starosty, místostarosty a zastupitelů v obci o 60 obyvatelích? Děkuji.

  • Ludmilo, díky za dobrou otázku. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. řeší platy neuvolněných zastupitelů v § 2 – starosta může dostávat až 60 % toho, co by pobíral jako uvolněný. To znamená, pokud počítám dobře, ve Vašem případě až [29 237 + (1 391 x 0,6)] x 0,6 = [29 237 + 834,6] x 0,6 = až 18 043 Kč. Částku počítanou podle počtu obyvatel jsem převedl na 60 obyvatel. Také odměny neuvolněného místostarosty a dalších neuvolněných zastupitelů jsou uvedeny „až do výše“, kterou stanovují tabulky zkopírované na této stránce.

 3. Prosím Vás, jaký plat má člen rady v obci do 500 obyvatel. Měl by mít 1194,- Kč, nebo je to dané od – do Kč, nebo mu náleží plat zastupitele? Je povinnost člena rady ho brát, když nejsou peníze, nebo je možné se ho zřeknout a brát jen plat zastupitele? Odměna musí být také vyplacena, nebo ne? Děkuji.

  • Aleno, pokud myslíte neuvolněného člena rady a potřebujete ušetřit, mám pro Vás dobrou zprávu: V tabulkách jsou platy a odměny pro neuvolněné zastupitele ve smyslu „až do“ uvedených částek. Což osobně chápu tak, že v takových případech lze vykonávat funkci vlastně „jenom“ na dobrovolnické – nehonorované bázi (ale upozorňuji, že nejsem Vláda ČR, ani právník – sděluji pouze svůj názor).

 4. Dobrý den, jaký je maximální plat neuvolněného člena zastupitelstva v obci do 500 obyvatel? Je to 1194 Kč? Chápu to dobře, že člen rady je to samé jako člen zastupitelstva? Děkuji.

  • Dobrý den, Petře, odpověď najdete v poslední tabulce této stránky. Neuvolněný člen rady v malé obci tam má napsanou odměnu až 1 194 Kč + příplatek až 192 Kč měsíčně. Neuvolněný řadový člen zastupitelstva je vedený zvlášť, v malé obci má uvedenou odměnu až 299 Kč + příplatek až 192 Kč měsíčně, dohromady tedy maximálně 491 Kč měsíčně. No, není to moc – spíš taková pozornost za službu veřejnosti.

 5. Dobrý den, jaký je prosím plat starosty a členů zastupitelstva (všichni neuvolnění) v obci s cca 170 obyvateli? Ještě se chci zeptat, jaká může být maximální odměna (měsíční) jak starosty, tak člena zastupitelstva a od čeho se tato odměna odvíjí (např. v případě, že dostane maximální výši odměny, musí být uvedeno, proč tuto maximální odměnu dostal)? V jakém zákoně či nařízení vlády všechny tyto informace najdu? Velmi děkuji za každou informaci.

  • Evo, platovou tabulku pro starostu a členy zastupitelstva Vaší obce najdete v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v Příloze1.

   Nejdříve neuvolněný starosta: Ten může dostat maximálně 60 % toho, co by pobíral při plném úvazku (jako uvolněný). Tzn. základ 29 237 Kč + 1 391 Kč na každých 100 obyvatel (kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku přihlášeni v obci k trvalému pobytu; Ministerstvo vnitra ve svém Metodickém doporučení radí, abychom zaokrouhlovali počet obyvatel na stovky nahoru, takže ve Vašem případě násobíme 1 391 Kč x 2), to všechno vynásobíme 0,6. Takže počítám-li dobře, vychází rozpětí 0 až 19 212 Kč hrubého měsíčně (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).

   Teď neuvolněný řadový člen zastupitelstva: Ten ve Vašem případě dostane maximálně základ 299 Kč + příplatek 192 Kč. Takže počítám-li dobře, vychází rozpětí 0 až 491 Kč hrubého měsíčně.

   Ministerstvo vnitra v Metodickém doporučení dále píše:
   Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování měsíční odměny za výkon funkce. Nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné neuvolněnému členovi zastupitelstva v jedné příslušné funkci poskytnout, avšak až poté, co zastupitelstvo schválí konkrétní výši měsíční odměny (v rozpětí nula až dané maximum dle nařízení) za výkon této funkce. Zastupitelstvo současně rozhodne, od kdy bude schválená výše měsíční odměny poskytována.
   Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva obce více funkcí, lze mu poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé (samostatné) funkce, ale o tom musí taktéž rozhodnout zastupitelstvo obce (s odvoláním na ustanovení § 77 odst. 3 písm. b/ zákona o obcích).“

 6. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na plat neuvolněného místostarosty. Naše obec má 3 306 obyvatel. Nevím, jestli se na tuto pozici také vztahuje uvedených 60 % a jestli mu náleží příplatky za počty obyvatel. Jaká je tedy maximální výše a je zde i nějaké minimum? Děkuji za odpověď.

  • Romane, v případě neuvolněného starosty je minimem 0 Kč a maximem je skutečně 60 % platu uvolněného starosty ve stejně velké obci (počet obyvatel zaokrouhlujeme na stovky nahoru) – to znamená ve Vašem případě 0,6 x [základ 29 237 Kč + příplatek za počet obyvatel 18 052 Kč + (77,30 x 4)] = 28 559 Kč. Tak aspoň chápu právní předpisy.

 7. Dobrý den. Prosím o výpočet odměny pro neuvolněného místostarostu v obci s počtem obyvatel do 100, pokud neuvolněný starosta má nárok až na 28.559,- Kč.

  • Jitko, podle výše uvedených tabulek náleží neuvolněnému místostarostovi v populačně malé obci základní plat 0 až 8 325 Kč + příplatek 0 až 1 447 Kč. Záleží tedy na konkrétní obci, zda danému neuvolněnému zastupiteli nebude platit ani korunu, nebo bude vyplácet o něco víc, anebo uvedené maximum.

 8. Dobrý den, příplatek podle počtu obyvatel obce, která má 1 796 obyvatel, je za každých 100 obyvatel nad 1 000 a zaokrouhluje se směrem nahoru – v tomto případě 8 x 216,10. Upravuje se odměna, když se navýší počet obyvatel během roku, nebo vždy jen začátkem roku – podle stavu k 1.1.? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Zuzano, Ministerstvo vnitra v loňském metodickém pokynu píše, že rozhoduje „počet obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku přihlášeni v obci k trvalému pobytu“. Předpokládám, že totéž platí i letos. Ve větších obcích by asi bylo zbytečně pracné kontrolovat počet přihlášených obyvatel každý kalendářní měsíc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno