Vojín začíná na minimální mzdě, zatímco generál svými příjmy dohání vrcholné politiky. Plat vojáka navíc stoupá díky příplatkům, které jsou ovšem vyváženy extrémními podmínkami a někdy také smrtelným nebezpečím.

Základní hrubé platy vojáků v Armádě České republiky

Ve státním sektoru jsou výplaty předepsané podrobnými tabulkami. Podobně jako Policie, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda České republiky (AČR) obdržela speciální tarifní stupnici.

Platy vojáků dříve záležely primárně na výkonu, takže stoupaly díky náročnějším úkolům. Ale potom vznikly nové přání předpisy, především vládní nařízení č. 59/2015 Sb., kde jsou služební tarify stupňovány podle hodností. Následně dostali vojáci několikrát přidáno, někteří také od ledna 2021. Nicméně výplaty nyní závisejí především na armádní hierarchii, respektive na kariérním posunu nebo stagnaci. Základní hrubý měsíční plat vyskočí desetinásobně, pokud vojín postupně povýší až na armádního generála.

TARIFY od1.7.20151.11.20151.11.20161.7.20171.11.20171.1.20191.1.20201.1.2021
ČEKATELÉ
Vojín9.2009.90010.30011.77012.950 13.35014.60015.200
Svobodník9.60010.30010.72012.20013.42013.84015.15015.770
Desátník10.00010.70011.13012.63013.90014.33015.67016.310
Četař10.40011.10011.55013.06014.37014.82016.21016.880
Rotný10.80011.50011.96013.49014.84015.30016.74017.420
Rotmistr11.20011.90012.38013.91015.31015.79017.28017.990
Nadrotmistr11.60012.30012.80014.34015.78016.27017.79018.520
OSTATNÍ
Vojín9.2009.90010.30011.77012.95013.35014.60015.200
Svobodník19.69020.29021.11022.59024.85025.35026.85026.850
Desátník20.81021.44022.30023.87026.26026.79028.29028.290
Četař22.04022.71023.62025.28027.81028.37029.87029.870
Rotný25.71026.49027.55029.48032.43033.08034.58034.580
Rotmistr27.54028.37029.51031.58034.74035.44036.94036.940
Nadrotmistr29.38030.27031.49033.70037.07037.82039.32039.320
Praporčík31.42032.37033.67036.03039.64040.44041.94041.940
Nadpraporčík33.66034.66036.06038.59042.45043.30044.80044.800
Štábní praporčík43.86045.19046.99050.28055.31056.42057.92057.920
Poručík29.58030.47031.69033.91037.31038.06039.56039.560
Nadporučík33.66034.67036.06038.59042.45043.30044.80044.800
Kapitán 38.76039.93041.53044.44048.89049.87051.37051.370
Major43.86045.18046.99050.28055.31056.42057.92057.920
Podplukovník48.96050.43052.45056.13061.75062.99064.49064.490
Plukovník59.16060.94063.38067.82074.61076.11077.61077.610
Brigádní generál69.36071.45074.31079.52087.48089.23090.73090.730
Generálmajor 79.56081.95085.23091.200100.320102.330103.830103.830
Generálporučík89.76092.46096.160102.900113.190115.460116.960116.960
Armádní generál99.960102.980106.980114.580126.040128.570130.070130.070

Plat vojáka AČR roste díky různým příplatkům

Nejvyššímu představiteli armádní hierarchie stačí samotný služební tarif, aby pohodlně vyžil. Zatímco hrubý měsíční základ řadového svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá poněkud chudě. Platy vojáků naštěstí narůstají díky všelijakým bonusům, které vlastně nemají žádný definitivní strop. Prolistujme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení.

Tam především stojí: Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek ve výši 7 000 Kč.“ Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší až čtyřnásobek: tedy 28 000 Kč/měsíc!

Služební příspěvek na bydlení znamená další 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 100 až 4 400 Kč! Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.“ S partnerem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Delší pohotovost bývá odměňována jiným příplatkem. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud pohotovost trvá aspoň 20 dní, plat vojáka stoupá o 3 000 Kč. Spíše symbolicky bývá oceněný směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin) měsíčně.

Platy vojáků na zahraničních misích zahrnují další benefit  minimálně 500 Kč a maximálně 6 250 Kč denně, horní limit kvůli riziku ohrožení života nebo zdraví“. Přilepšeno dostáváte, i když jste léčeni, nejdéle však 1 měsíc ode dne zjištění nemoci nebo úrazu“.

Plat velícího vojáka narůstá až o 15 % jeho služebního tarifu, aby byla odměněna jeho zvýšená odpovědnost. Většina příslušníků AČR (kromě vojína, štábního praporčíka, plukovníka a generálů) může obdržet ještě výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například výtečný“ svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 %, a následující rok další 2 % služebního tarifu.

Občas proběhne ještě rekreace, zabezpečená ministerstvem. V případě nezaviněné tíživé sociální situace“ lze žádat nenávratnou peněžní výpomoc“  až dvacetinásobek minimální mzdy! Nicméně plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, zákon totiž v § 68g prostě jenom konstatuje: Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.“ Daleko omezenější bývá zvláštní příplatek, vizte závěrečnou kapitolku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina  plat vojáka navyšuje o 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc

 1. Činnost výkonného vojenského letce,
 2. činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství,
 3. činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací,
 4. činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.

II. skupina plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc

 1. Řízení letového provozu,
 2. slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem,
 3. zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,
 4. činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,
 5. činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky,
 6. činnost předsunutého leteckého návodčího,
 7. soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

III. skupina  plat vojáka zvedá o 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc

 1. Odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči,
 2. nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,
 3. činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,
 4. výkon služby ve výškách (při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, stejně jako při praktické výuce a výcviku téhož),
 5. výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,
 6. identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,
 7. potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,
 8. vedení speciální tělesné přípravy,
 9. odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,
 10. provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,
 11. činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.

IV. skupina plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc

 1. Práce trvale vykonávané v podzemí,
 2. skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,
 3. fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,
 4. práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,
 5. soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.

Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?

 • Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb.  obsahuje základní platy vojáků
 • Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb.  obsahuje četné příplatky
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb.  zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb.  vyjmenovává lépe honorované specialisty
 • Srovnejte, kolik vydělává poslanec nebo prezident České republiky

Zdroj úvodní fotografie: army.cz (střelba z protiletadlového raketového kompletu RBS-70)

73 KOMENTÁŘE

 1. Jsem v AČR již 30 let, a když člověk na sobě pracuje, kariéru vybuduje (i jako žena jsem dosáhla výborné hodnosti a pozice), je nutné se pořád učit, být v dobré kondici, zajít do mise – několikrát se přestěhovat.
  Jenomže dnes mnoho nastupujících hledá jenom výhody, žádná pokora a chuť něco dát AČR. Výhody a platové podmínky nikdy nebyly tak zajímavé jak nyní, ale vytrácí se srdcaři. Četař je hodnost pro učňovsky vzdělaného člověka a nemyslím si, že v civilním sektoru jsou takto nastaveny platové podmínky pro kategorii odpovídající tomuto vzdělání.

  • Milá Tero, stačí zajít na krajské vojenské velitelství (KVV), udělat vstupní testy, potom lékař, psycholog, tělocvik a patříš mezi nás. Párkrát se budeš stěhovat, krmit se z konzerv, bez ohledu na menstruaci hygiena v polním výcviku nulová. Odskočíš si na 6 měsíců do Iráku a Afghánistánu, necháš na sebe občas bezdůvodně vřískat, prostě samé výhody. O usínání na ubytovně daleko od rodiny ani nemluvím – takže nekritizuj a nastup, nábory jsou otevřené.

   • Zdravím, byl jsem kdysi rok na Vojenské Akademii jako záklaďák, potom další rok na Univerzitě obrany jako profík. Později jsem absolvoval práva na Masarykově univerzitě. A tak můžu říct, že kdo Armádu nezažil, neví, o co přichází.

    Plánování dovolené prakticky nehrozí, máte dovolenou, jak vám řeknou. V polních podmínkách jste rádi, když se vykoupete jednou týdně a často na vás už ani nezbude teplá voda. Během studia musíte zvládnout totéž, co běžně voják, který jenom cvičí – a víc, než civilní vysokoškolák, pokud jde o absolvované hodiny studia, protože přednášky nemůžete vynechat, pokud nemáte službu 24h/den.

    A odměna? Můžete bydlet na špinavé ubytovně a spát na 10 let starých, proleželých matracích. Nevíte, kdo a kdy vám vleze do pokoje. Když chcete něco řešit, akorát proti sobě někoho poštvete. Od druháku sice začínají trochu lepší časy, ale většina běžných vysokoškoláků si nedovede představit armádní dřinu. Potom jsem ztratil zdravotní způsobilost a musel odejít, aniž bych mohl cokoliv, co jsem se tam naučil, jakkoli využít v budoucnu.

    A přátelé, kteří v armádě zůstali, rozhodně v luxusu nežijí. Pravda, peněz mají více než ostatní státní zaměstnanci, ale pan Woff nepíše pravdu. V armádě nikdo nemůže dlouhodobě sloužit pro peníze, protože vydrží jenom jedinci, kteří věří ve smysl svojí práce.

 2. Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli má holka u armády vůbec nějakou šanci. Příští rok bych chtěla jít na vojenskou vysokou, ale když tady čtu komentáře, tak mě napadá, jestli vůbec má žena příležitost uspět a prosadit se.

  • Adélo, podle našeho právního řádu jistě ano. Zákoník práce v § 110 nařizuje: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ A taky prakticky si myslím, že jsme natolik vyspělou společností, aby člověk mohl udělat kdekoli kariéru bez ohledu na svoje pohlaví – samozřejmě pokud je dostatečně inteligentní. Ostatně ve všech oblastech, i v Armádě už dávno rozhoduje spíš dobrý mozek, než fyzická síla (kterou mají muži obvykle větší).

   • Časem ano, ale na začátku potřebujete obojí. Samotná inteligence je v armádě spíše na škodu. Mozek se tam používá primárně k plnění úkolů, které ne vždy mají smysl.

  • Adélo, žena má šanci se prosadit, když bude dobrá a trošku lepší než mužští kolegové. Nedoporučuji žádné zneužívání vztahů a ženských zbraní, to nemá dlouhého trvání. Prosadit se dá, ale pořád jde o svět mužů, kteří neradi nechávají zajímavé posty ženám. Byla jsem i velitelkou různých jednotek, dá se – a nakonec jsem měla s chlapy dost dobré vztahy. Jenomže stín zatím žádná nepřekročila, např. velitel letecké základny, náčelník štábu brigády apod. Ovšem již zraje čas a hledají první generálku, jenom zůstává otázkou, koho vyberou. Já bych již do AČR nešla, po několika letech si stejně musí člověk najít práci v civilním sektoru.

  • Ženské mají u Armády dveře dokořán, ale já být ženská, tak se tam rozhodně nehrnu. Podmínky jsou fakt brutální. Když jsem měl přijímač, 80 % holek odpadlo během prvních 14 dní a zbyly jenom ženské, které si dokázaly skutečně hodně odepřít a mají fyzičku lepší než většina chlapů v civilu.

 3. Velice vážně přemýšlím o práci vojáka, ale trochu mě trápí kariérní postup. Mám jenom dva výuční listy. Ale doufám, že při velké snaze, píli a šikovnosti bych časem dosáhl aspoň na pozici rotného. Za případné potvrzení, opravu nebo upřesnění od zkušených vojáků bych byl rád.

 4. Jak už tu bylo psáno, ty peníze tu jsou pro každého, pojďte do AČR. Já taky nechápu, proč je půlka útvarů poloprázdných, když je to v armádě tak super, proč Ministerstvo obrany musí dávat reklamu i do rádia a dělá promo-akce už i na školách, proč přestalo požadovat základní fyzické předpoklady (shyby zrušeny, 4 byly moc :-D), proč osekali psychotesty, proč už do armády berou lidi s alergiemi, po operacích kloubů, i lidi s 3 dioptriemi.

  Pravda je taková, že za ty prachy málokdo chce dojíždět z Moravy do Žatce nebo obráceně, málokdo opustí rodinu a žije většinu roku na ubytovně na pokoji ve dvou, málokdo chce za ty peníze běhat 3 kilometry za 12 minut. Málokdo bude 2 – 3 měsíce ročně venku, v lese na cvičení spát v rozpadajícím se lehátku, ve stanu ze 60. let, do kterého teče. Nemluvě o tom, kdo je ochoten nechat na sebe řvát, dodržovat disciplínu a být do jisté míry splachovací. O tom, že může zhebnou i při blbém cvičení na Doupově a vůbec nemusí do války, taky nemluvně.

  Jak říkám, kdo chce, ať jde a ty peníze si za to vezme. Když projde dnes už dost smutným přijímačem a dá Vyškov, tak se může mít stejně super jako my Vojáci. Aspoň nebudete mít čas pindat a závidět lidem, co byli ochotni proto něco udělat.

  • Pro každého ne. Já bych rád sloužil, klidně i za méně, ale prostě už nemůžu. Mám závažné duševní onemocnění, které nelze vyléčit a jsem trvale neschopen služby. Rozhodně ale vojákům tyhle peníze přeji, civilové oproti zaměstnancům armády chodí růžovou zahradou. Pokud jde třeba o učitele, neříkám, že mají lehkou profesi. Ale znám jednoho (kamaráda), který žije královsky – aspoň ve srovnání s armádou.

 5. Adélo, v Armádě, jako v jedné z mála organizací, budeš mít extrémně rovnou příležitost dotáhnout to tam, kam chceš. Nikdo tě nebude perzekvovat, když budeš na mateřské, ochrání ti místo, aby ses měla, kam vrátit. Do nejvyšších míst ženy teprve pronikají, ale na úrovni středního managementu už jsou více než slušně zastoupeny. Dobře se rozhodni. 🙂

  • Martine, místo sice „ochrání“, ale na původním pracovišti pouze 1 rok od nástupu na „mateřskou“ před porodem. Pak je na místo rodičky umístěn někdo jiný a žena na mateřské je dána do tzv. dispozice do 3 let dítěte, tzn., že po nástupu zpět ji mohou umístit kdekoliv v republice, kde bude pro její kvalifikaci místo. Takže to není žádné terno. Buďto s ročním dítětem do práce na garantované původní místo, nebo s tříletým do práce dojíždět kamkoliv v rámci ČR, a nebo potom armádo „pá pá“. :-/

  • Martine, sloužím 30 let. Od první holky jsem se vracela po 14 týdnech (devadesátá léta, vše se rušilo jak na běžícím pásu) a od druhé po 13 měsících. Mezi holkami je 16 let rozdílu, a proto mně místo podrželi. Tři roky na nikoho čekat nebudou.

 6. Mít plat četaře celých 14 let, tak jsem spokojen. Těch 14 let mám průměrný čistý plat 16 tisíc. U armády jsem (kdysi dávno) byl a opět nastupuji. Samozřejmě motivací jsou platové podmínky. Jen jsem trochu smutný z toho, jak dnešní mladá generace po fyzické i psychické stránce degraduje.

 7. Tak po této kompletně pročtené diskuze se mi na vojáka opravdu nechce. Vám, co jste byly tak ochotní a protrpěli jste tolik let tvrdým výcvikem, držím palce.

 8. Dobrý den, chci do armády, ale rád bych přitom chodil ještě do civilního zaměstnání, abych měl přivýdělek bokem – asi blbost, že? 🙂

  • Karle, těžko. Vedlejší pracovní činnost schvaluje velitel, ale pouze výjimečně. Týdenní odpracovaná doba je minimálně 40 hodin, takže nevím, jak byste chtěl všechno stihnout.

  • Jo. Naprostá blbost, Karle. Navíc nesmíš podnikat (za což máš příplatek). Nicméně můžeš se přihlásit do aktivních záloh.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno