Vojín začíná na minimální mzdě, zatímco generál svými příjmy dohání vrcholné politiky. Plat vojáka navíc stoupá díky příplatkům, které jsou ovšem vyváženy extrémními podmínkami a někdy také smrtelným nebezpečím.

Základní hrubé platy vojáků v Armádě České republiky

Ve státním sektoru jsou výplaty předepsané podrobnými tabulkami. Podobně jako Policie, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda České republiky (AČR) obdržela speciální tarifní stupnici.

Platy vojáků dříve záležely primárně na výkonu, takže stoupaly díky náročnějším úkolům. Ale potom vznikly nové přání předpisy, především vládní nařízení č. 59/2015 Sb., kde jsou služební tarify stupňovány podle hodností. Následně dostali vojáci několikrát přidáno, a další valorizaci načasovala nová pravostředová vláda (Spolu + STAN + Piráti) na 1. ledna 2022.

Nicméně výplaty nyní závisejí především na armádní hierarchii, respektive na kariérním posunu nebo stagnaci. Porovnejme základní hrubé měsíční platy (v Kč) a zjistíme, že armádní generál má osmkrát vyšší služební tarif než vojín.

TARIFY od1.7.20151.11.20151.11.20161.7.20171.11.20171.1.20191.1.20201.1.20211.1.2022
ČEKATELÉ
Vojín9 2009 90010 30011 77012 950 13 35014 60015 20016 200
Svobodník9 60010 30010 72012 20013 42013 84015 15015 77016 800
Desátník10 00010 70011 13012 63013 90014 33015 67016 31017 390
Četař10 40011 10011 55013 06014 37014 82016 21016 88017 990
Rotný10 80011 50011 96013 49014 84015 30016 74017 42018 570
Rotmistr11 20011 90012 38013 91015 31015 79017 28017 99019 170
Nadrotmistr11 60012 30012 80014 34015 78016 27017 79018 52019 740
OSTATNÍ
Vojín9 2009 90010 30011 77012 95013 35014 60015 20016 200
Svobodník19 69020 29021 11022 59024 85025 35026 85026 85027 550
Desátník20 81021 44022 30023 87026 26026 79028 29028 29028 990
Četař22 04022 71023 62025 28027 81028 37029 87029 87030 570
Rotný25 71026 49027 55029 48032 43033 08034 58034 58035 280
Rotmistr27 54028 37029 51031 58034 74035 44036 94036 94037 640
Nadrotmistr29 38030 27031 49033 70037 07037 82039 32039 32040 020
Praporčík31 42032 37033 67036 03039 64040 44041 94041 94042 640
Nadpraporčík33 66034 66036 06038 59042 45043 30044 80044 80045 500
Štábní praporčík43 86045 19046 99050 28055 31056 42057 92057 92058 620
Poručík29 58030 47031 69033 91037 31038 06039 56039 56040 260
Nadporučík33 66034 67036 06038 59042 45043 30044 80044 80045 500
Kapitán 38 76039 93041 53044 44048 89049 87051 37051 37052 070
Major43 86045 18046 99050 28055 31056 42057 92057 92058 620
Podplukovník48 96050 43052 45056 13061 75062 99064 49064 49065 190
Plukovník59 16060 94063 38067 82074 61076 11077 61077 61078 310
Brigádní generál69 36071 45074 31079 52087 48089 23090 73090 73091 430
Generálmajor 79 56081 95085 23091 200100 320102 330103 830103 830104 530
Generálporučík89 76092 46096 160102 900113 190115 460116 960116 960117 660
Armádní generál99 960102 980106 980114 580126 040128 570130 070130 070130 770

Plat vojáka AČR roste díky různým příplatkům

Nejvyššímu představiteli armádní hierarchie stačí samotný služební tarif, aby pohodlně vyžil. Zatímco hrubý měsíční základ řadového svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá poněkud chudě. Platy vojáků naštěstí narůstají díky všelijakým bonusům, které vlastně nemají žádný definitivní strop. Prolistujme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení.

Tam především stojí: Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek ve výši 7 000 Kč.“ Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší až čtyřnásobek: tedy 28 000 Kč/měsíc!

Služební příspěvek na bydlení znamená další 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 100 až 4 400 Kč! Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.“ S partnerem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Delší pohotovost bývá odměňována jiným příplatkem. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud pohotovost trvá aspoň 20 dní, plat vojáka stoupá o 3 000 Kč. Spíše symbolicky bývá oceněný směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin) měsíčně.

Platy vojáků na zahraničních misích zahrnují další benefit  minimálně 500 Kč a maximálně 6 250 Kč denně, horní limit kvůli riziku ohrožení života nebo zdraví“. Přilepšeno dostáváte, i když jste léčeni, nejdéle však 1 měsíc ode dne zjištění nemoci nebo úrazu“.

Plat velícího vojáka narůstá až o 15 % jeho služebního tarifu, aby byla odměněna jeho zvýšená odpovědnost. Většina příslušníků AČR (kromě vojína, štábního praporčíka, plukovníka a generálů) může obdržet ještě výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například výtečný“ svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 %, a následující rok další 2 % služebního tarifu.

Občas proběhne ještě rekreace, zabezpečená ministerstvem. V případě nezaviněné tíživé sociální situace“ lze žádat nenávratnou peněžní výpomoc“  až dvacetinásobek minimální mzdy! Nicméně plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, zákon totiž v § 68g prostě jenom konstatuje: Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.“ Daleko omezenější bývá zvláštní příplatek, vizte závěrečnou kapitolku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina  přičítáme 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc

 1. činnost výkonného vojenského letce
 2. činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství
 3. činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací
 4. činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany

II. skupina plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc

 1. řízení letového provozu
 2. slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem
 3. zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů
 4. činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany
 5. činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky
 6. činnost předsunutého leteckého návodčího
 7. soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby

III. skupina  přidáváme 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc

 1. odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči
 2. nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu
 3. činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky
 4. výkon služby ve výškách (při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, stejně jako při praktické výuce a výcviku téhož)
 5. výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby
 6. identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu
 7. potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu
 8. vedení speciální tělesné přípravy
 9. odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči
 10. provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami
 11. činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry

IV. skupina plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc

 1. práce trvale vykonávané v podzemí
 2. skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně
 3. fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map
 4. práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu
 5. soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže

Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?

 • Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb.  obsahuje základní platy vojáků
 • Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb.  obsahuje četné příplatky
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb.  zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb.  vyjmenovává lépe honorované specialisty
 • Srovnejte, kolik vydělává poslanec nebo prezident České republiky

Zdroj úvodní fotografie: army.cz (střelba z protiletadlového raketového kompletu RBS-70)

74 KOMENTÁŘE

 1. Jsem v AČR již 30 let, a když člověk na sobě pracuje, kariéru vybuduje (i jako žena jsem dosáhla výborné hodnosti a pozice), je nutné se pořád učit, být v dobré kondici, zajít do mise – několikrát se přestěhovat.
  Jenomže dnes mnoho nastupujících hledá jenom výhody, žádná pokora a chuť něco dát AČR. Výhody a platové podmínky nikdy nebyly tak zajímavé jak nyní, ale vytrácí se srdcaři. Četař je hodnost pro učňovsky vzdělaného člověka a nemyslím si, že v civilním sektoru jsou takto nastaveny platové podmínky pro kategorii odpovídající tomuto vzdělání.

  • Milá Tero, stačí zajít na krajské vojenské velitelství (KVV), udělat vstupní testy, potom lékař, psycholog, tělocvik a patříš mezi nás. Párkrát se budeš stěhovat, krmit se z konzerv, bez ohledu na menstruaci hygiena v polním výcviku nulová. Odskočíš si na 6 měsíců do Iráku a Afghánistánu, necháš na sebe občas bezdůvodně vřískat, prostě samé výhody. O usínání na ubytovně daleko od rodiny ani nemluvím – takže nekritizuj a nastup, nábory jsou otevřené.

   • Zdravím, byl jsem kdysi rok na Vojenské Akademii jako záklaďák, potom další rok na Univerzitě obrany jako profík. Později jsem absolvoval práva na Masarykově univerzitě. A tak můžu říct, že kdo Armádu nezažil, neví, o co přichází.

    Plánování dovolené prakticky nehrozí, máte dovolenou, jak vám řeknou. V polních podmínkách jste rádi, když se vykoupete jednou týdně a často na vás už ani nezbude teplá voda. Během studia musíte zvládnout totéž, co běžně voják, který jenom cvičí – a víc, než civilní vysokoškolák, pokud jde o absolvované hodiny studia, protože přednášky nemůžete vynechat, pokud nemáte službu 24h/den.

    A odměna? Můžete bydlet na špinavé ubytovně a spát na 10 let starých, proleželých matracích. Nevíte, kdo a kdy vám vleze do pokoje. Když chcete něco řešit, akorát proti sobě někoho poštvete. Od druháku sice začínají trochu lepší časy, ale většina běžných vysokoškoláků si nedovede představit armádní dřinu. Potom jsem ztratil zdravotní způsobilost a musel odejít, aniž bych mohl cokoliv, co jsem se tam naučil, jakkoli využít v budoucnu.

    A přátelé, kteří v armádě zůstali, rozhodně v luxusu nežijí. Pravda, peněz mají více než ostatní státní zaměstnanci, ale pan Woff nepíše pravdu. V armádě nikdo nemůže dlouhodobě sloužit pro peníze, protože vydrží jenom jedinci, kteří věří ve smysl svojí práce.

 2. Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli má holka u armády vůbec nějakou šanci. Příští rok bych chtěla jít na vojenskou vysokou, ale když tady čtu komentáře, tak mě napadá, jestli vůbec má žena příležitost uspět a prosadit se.

  • Adélo, podle našeho právního řádu jistě ano. Zákoník práce v § 110 nařizuje: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ A taky prakticky si myslím, že jsme natolik vyspělou společností, aby člověk mohl udělat kdekoli kariéru bez ohledu na svoje pohlaví – samozřejmě pokud je dostatečně inteligentní. Ostatně ve všech oblastech, i v Armádě už dávno rozhoduje spíš dobrý mozek, než fyzická síla (kterou mají muži obvykle větší).

   • Časem ano, ale na začátku potřebujete obojí. Samotná inteligence je v armádě spíše na škodu. Mozek se tam používá primárně k plnění úkolů, které ne vždy mají smysl.

  • Adélo, žena má šanci se prosadit, když bude dobrá a trošku lepší než mužští kolegové. Nedoporučuji žádné zneužívání vztahů a ženských zbraní, to nemá dlouhého trvání. Prosadit se dá, ale pořád jde o svět mužů, kteří neradi nechávají zajímavé posty ženám. Byla jsem i velitelkou různých jednotek, dá se – a nakonec jsem měla s chlapy dost dobré vztahy. Jenomže stín zatím žádná nepřekročila, např. velitel letecké základny, náčelník štábu brigády apod. Ovšem již zraje čas a hledají první generálku, jenom zůstává otázkou, koho vyberou. Já bych již do AČR nešla, po několika letech si stejně musí člověk najít práci v civilním sektoru.

  • Ženské mají u Armády dveře dokořán, ale já být ženská, tak se tam rozhodně nehrnu. Podmínky jsou fakt brutální. Když jsem měl přijímač, 80 % holek odpadlo během prvních 14 dní a zbyly jenom ženské, které si dokázaly skutečně hodně odepřít a mají fyzičku lepší než většina chlapů v civilu.

 3. Velice vážně přemýšlím o práci vojáka, ale trochu mě trápí kariérní postup. Mám jenom dva výuční listy. Ale doufám, že při velké snaze, píli a šikovnosti bych časem dosáhl aspoň na pozici rotného. Za případné potvrzení, opravu nebo upřesnění od zkušených vojáků bych byl rád.

 4. Jak už tu bylo psáno, ty peníze tu jsou pro každého, pojďte do AČR. Já taky nechápu, proč je půlka útvarů poloprázdných, když je to v armádě tak super, proč Ministerstvo obrany musí dávat reklamu i do rádia a dělá promo-akce už i na školách, proč přestalo požadovat základní fyzické předpoklady (shyby zrušeny, 4 byly moc :-D), proč osekali psychotesty, proč už do armády berou lidi s alergiemi, po operacích kloubů, i lidi s 3 dioptriemi.

  Pravda je taková, že za ty prachy málokdo chce dojíždět z Moravy do Žatce nebo obráceně, málokdo opustí rodinu a žije většinu roku na ubytovně na pokoji ve dvou, málokdo chce za ty peníze běhat 3 kilometry za 12 minut. Málokdo bude 2 – 3 měsíce ročně venku, v lese na cvičení spát v rozpadajícím se lehátku, ve stanu ze 60. let, do kterého teče. Nemluvě o tom, kdo je ochoten nechat na sebe řvát, dodržovat disciplínu a být do jisté míry splachovací. O tom, že může zhebnou i při blbém cvičení na Doupově a vůbec nemusí do války, taky nemluvně.

  Jak říkám, kdo chce, ať jde a ty peníze si za to vezme. Když projde dnes už dost smutným přijímačem a dá Vyškov, tak se může mít stejně super jako my Vojáci. Aspoň nebudete mít čas pindat a závidět lidem, co byli ochotni proto něco udělat.

  • Pro každého ne. Já bych rád sloužil, klidně i za méně, ale prostě už nemůžu. Mám závažné duševní onemocnění, které nelze vyléčit a jsem trvale neschopen služby. Rozhodně ale vojákům tyhle peníze přeji, civilové oproti zaměstnancům armády chodí růžovou zahradou. Pokud jde třeba o učitele, neříkám, že mají lehkou profesi. Ale znám jednoho (kamaráda), který žije královsky – aspoň ve srovnání s armádou.

 5. Adélo, v Armádě, jako v jedné z mála organizací, budeš mít extrémně rovnou příležitost dotáhnout to tam, kam chceš. Nikdo tě nebude perzekvovat, když budeš na mateřské, ochrání ti místo, aby ses měla, kam vrátit. Do nejvyšších míst ženy teprve pronikají, ale na úrovni středního managementu už jsou více než slušně zastoupeny. Dobře se rozhodni. 🙂

  • Martine, místo sice „ochrání“, ale na původním pracovišti pouze 1 rok od nástupu na „mateřskou“ před porodem. Pak je na místo rodičky umístěn někdo jiný a žena na mateřské je dána do tzv. dispozice do 3 let dítěte, tzn., že po nástupu zpět ji mohou umístit kdekoliv v republice, kde bude pro její kvalifikaci místo. Takže to není žádné terno. Buďto s ročním dítětem do práce na garantované původní místo, nebo s tříletým do práce dojíždět kamkoliv v rámci ČR, a nebo potom armádo „pá pá“. :-/

  • Martine, sloužím 30 let. Od první holky jsem se vracela po 14 týdnech (devadesátá léta, vše se rušilo jak na běžícím pásu) a od druhé po 13 měsících. Mezi holkami je 16 let rozdílu, a proto mně místo podrželi. Tři roky na nikoho čekat nebudou.

 6. Mít plat četaře celých 14 let, tak jsem spokojen. Těch 14 let mám průměrný čistý plat 16 tisíc. U armády jsem (kdysi dávno) byl a opět nastupuji. Samozřejmě motivací jsou platové podmínky. Jen jsem trochu smutný z toho, jak dnešní mladá generace po fyzické i psychické stránce degraduje.

 7. Tak po této kompletně pročtené diskuze se mi na vojáka opravdu nechce. Vám, co jste byly tak ochotní a protrpěli jste tolik let tvrdým výcvikem, držím palce.

 8. Dobrý den, chci do armády, ale rád bych přitom chodil ještě do civilního zaměstnání, abych měl přivýdělek bokem – asi blbost, že? 🙂

  • Karle, těžko. Vedlejší pracovní činnost schvaluje velitel, ale pouze výjimečně. Týdenní odpracovaná doba je minimálně 40 hodin, takže nevím, jak byste chtěl všechno stihnout.

  • Jo. Naprostá blbost, Karle. Navíc nesmíš podnikat (za což máš příplatek). Nicméně můžeš se přihlásit do aktivních záloh.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno