Hospodářství roste a české vládě předsedají sociální demokraté. Je logické a správné, že platy ve veřejném sektoru každoročně stoupají. Od 1. listopadu do 31. prosince 2015 jsou účinné následující platové tabulky. Zdravotničtí pracovníci dostanou přidáno zase až od Nového roku, protože jsou financovaní přes všeobecné zdravotní pojištění, což prodlužuje formální procesy. Osvěžme si základní pojmy. Tabulky obsahují základní hrubé měsíční platy (takzvané platové tarify), ke kterým připočítáváme eventuální příplatky. Různé profese a pracoviště mají svoje zvláštní výměry – například pedagogové, sociální pracovníci atd.

Platová třída závisí na nejtěžší vykonávané práci, zatímco platový stupeň záleží na započitatelné praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání. Následující tabulky nejsou účinné pro soukromé, neziskové ani církevní organizace, kde jsou zaměstnanci chránění zaručenými mzdami nebo kolektivně uzavíranými mzdovými tarify. Pouze na svých těžce sehnaných a odpracovaných zakázkách zůstávají samozřejmě závislí živnostníci. Speciální výměry mají úředníci ve služebním poměru (takzvaní státní zaměstnanci), vojáci, příslušníci bezpečnostních složek (státní policisté, hasiči, celníci) a političtí zastupitelé.

Strážníci, zaměstnanci na úřadech, vědci, ochranáři…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci ve správních, krajských nebo obecních úřadech, Akademii věd, Grantové agentuře, Technologické agentuře, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, chráněných krajinných oblastech a národních parcích, na soudech, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS a ozbrojených sil, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 920 8 600 9 320 10 100 10 950 11 870 12 880 13 980 15 170 16 440 17 870 19 360 20 990 22 780 24 720 26 830
2 do 2 let 8 210 8 920 9 670 10 490 11 390 12 330 13 360 14 510 15 730 17 060 18 530 20 080 21 790 23 630 25 660 27 840
3 do 4 let 8 510 9 260 10 030 10 880 11 810 12 790 13 870 15 060 16 330 17 720 19 260 20 850 22 610 24 530 26 630 28 880
4 do 6 let 8 830 9 610 10 430 11 290 12 260 13 280 14 400 15 640 16 950 18 390 19 980 21 620 23 460 25 460 27 630 29 980
5 do 9 let 9 190 9 980 10 820 11 730 12 730 13 790 14 950 16 240 17 590 19 080 20 730 22 450 24 340 26 410 28 670 31 100
6 do 12 let 9 540 10 350 11 220 12 160 13 210 14 300 15 510 16 860 18 250 19 790 21 510 23 290 25 260 27 400 29 750 32 260
7 do 15 let 9 900 10 760 11 650 12 630 13 700 14 850 16 080 17 490 18 960 20 550 22 330 24 180 26 220 28 450 30 870 33 480
8 do 19 let 10 270 11 160 12 100 13 100 14 230 15 400 16 690 18 150 19 670 21 320 23 170 25 100 27 210 29 510 32 050 34 750
9 do 23 let 10 660 11 570 12 560 13 600 14 760 15 990 17 320 18 830 20 400 22 130 24 030 26 040 28 230 30 640 33 260 36 050
10 do 27 let 11 080 12 030 13 030 14 120 15 330 16 600 17 970 19 550 21 180 22 960 24 940 27 020 29 300 31 790 34 520 37 400
11 do 32 let 11 490 12 470 13 530 14 650 15 920 17 230 18 670 20 300 21 990 23 840 25 880 28 040 30 400 33 000 35 820 38 830
12 nad 32 let 11 930 12 950 14 040 15 200 16 530 17 880 19 370 21 070 22 810 24 750 26 870 29 100 31 550 34 240 37 160 40 290

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Sociální pracovníci

Vláda stále pečlivěji rozlišuje různé oblasti veřejného sektoru. Od Nového roku 2015 mají svoje vlastní platové třídy rovněž sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 280 7 890 8 550 9 270 10 060 10 910 11 840 12 840 13 920 15 120 16 400 17 780 19 270 20 910 22 710 24 620
2 do 2 let 7 540 8 180 8 880 9 630 10 430 11 320 12 270 13 310 14 460 15 680 17 020 18 450 20 010 21 720 23 560 25 550
3 do 4 let 7 830 8 490 9 220 10 000 10 850 11 750 12 750 13 830 15 000 16 280 17 660 19 150 20 770 22 530 24 470 26 510
4 do 6 let 8 130 8 810 9 570 10 370 11 250 12 200 13 230 14 350 15 590 16 910 18 330 19 870 21 540 23 380 25 380 27 510
5 do 9 let 8 440 9 150 9 940 10 760 11 670 12 650 13 730 14 890 16 170 17 550 19 010 20 620 22 370 24 250 26 340 28 560
6 do 12 let 8 760 9 490 10 320 11 180 12 130 13 150 14 250 15 450 16 770 18 210 19 750 21 400 23 210 25 170 27 340 29 630
7 do 15 let 9 090 9 870 10 700 11 600 12 580 13 620 14 800 16 030 17 400 18 900 20 490 22 200 24 080 26 130 28 360 30 730
8 do 19 let 9 440 10 250 11 100 12 030 13 070 14 150 15 350 16 650 18 060 19 610 21 260 23 040 24 990 27 110 29 420 31 900
9 do 23 let 9 790 10 630 11 540 12 500 13 560 14 680 15 940 17 280 18 750 20 360 22 070 23 910 25 930 28 120 30 550 33 100
10 do 27 let 10 160 11 040 11 960 12 960 14 070 15 240 16 550 17 930 19 460 21 120 22 900 24 820 26 910 29 180 31 690 34 360
11 do 32 let 10 560 11 460 12 430 13 460 14 610 15 810 17 190 18 610 20 190 21 920 23 760 25 770 27 930 30 300 32 880 35 650
12 nad 32 let 10 950 11 900 12 900 13 970 15 160 16 400 17 830 19 310 20 970 22 750 24 660 26 730 28 980 31 440 34 130 36 990

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Pedagogové

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, pedagogové speciální a volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postaveného asistenta s malou praxí řadíme do platové třídy, která ukazuje odměnu skoro na úrovni minimální mzdy, ale zaměstnanec samozřejmě musí dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu.

Stupeň Praxe Platové třídy
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 6 let 10 190 11 050 11 950 12 960 16 430 20 530 20 700 21 070 21 530 22 050 22 870
2 do 12 let 11 000 11 900 12 910 13 970 17 090 20 850 21 120 21 500 22 280 23 030 24 340
3 do 19 let 11 790 12 800 13 870 15 090 17 960 21 380 21 700 22 170 23 430 24 700 26 370
4 do 27 let 12 750 13 820 14 990 16 220 18 980 22 100 22 580 23 200 25 000 26 820 29 110
5 do 32 let 13 700 14 880 16 100 17 490 20 100 23 080 23 700 24 600 27 250 29 500 32 360
6 nad 32 let 14 100 15 300 16 570 18 000 20 700 23 600 24 200 25 290 27 940 30 230 33 130

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14
1 do 1 roku 23 830 25 370 28 660 32 110
2 do 2 let 24 520 26 120 29 480 33 000
3 do 4 let 25 260 26 920 30 340 33 920
4 do 6 let 26 010 27 710 31 210 34 880
5 do 9 let 26 780 28 570 32 130 35 870
6 do 12 let 27 600 29 440 33 080 36 900
7 do 15 let 28 440 30 360 34 070 37 980
8 do 19 let 29 320 31 310 35 100 39 080
9 do 23 let 30 210 32 290 36 150 40 250
10 do 27 let 31 150 33 300 37 260 41 440
11 do 32 let 32 120 34 360 38 400 42 690
12 nad 32 let 33 140 35 460 39 590 43 980

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Zdravotničtí pracovníci na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 8 900 9 650 10 460 11 350 12 290 13 330 14 480 15 700 17 020 18 490 20 040 21 730 23 580 25 590
2 do 2 let 9 240 10 010 10 860 11 790 12 770 13 840 15 020 16 290 17 660 19 180 20 790 22 560 24 470 26 570
3 do 4 let 9 590 10 390 11 260 12 230 13 240 14 360 15 600 16 910 18 350 19 940 21 580 23 410 25 390 27 570
4 do 6 let 9 950 10 800 11 700 12 690 13 760 14 910 16 200 17 550 19 040 20 680 22 390 24 280 26 350 28 600
5 do 9 let 10 330 11 200 12 140 13 180 14 270 15 480 16 810 18 210 19 750 21 460 23 240 25 200 27 340 29 680
6 do 12 let 10 720 11 620 12 590 13 670 14 810 16 050 17 450 18 880 20 490 22 270 24 120 26 150 28 370 30 800
7 do 15 let 11 140 12 070 13 080 14 190 15 370 16 650 18 110 19 630 21 270 23 110 25 030 27 150 29 450 31 960
8 do 19 let 11 550 12 530 13 560 14 730 15 950 17 280 18 790 20 360 22 070 23 980 25 980 28 170 30 550 33 170
9 do 23 let 11 980 13 000 14 090 15 290 16 560 17 930 19 490 21 120 22 910 24 880 26 960 29 220 31 720 34 440
10 do 27 let 12 450 13 500 14 610 15 880 17 190 18 610 20 240 21 920 23 780 25 820 27 970 30 330 32 910 35 740
11 do 32 let 12 910 14 000 15 170 16 480 17 830 19 330 21 010 22 760 24 670 26 780 29 030 31 470 34 160 37 070
12 nad 32 let 13 410 14 540 15 730 17 110 18 500 20 050 21 810 23 610 25 620 27 810 30 120 32 670 35 450 38 470

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Lékaři u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 23 460 24 980 28 220 31 620 33 600 35 750
2 do 2 let 24 140 25 720 29 040 32 490 34 560 36 780
3 do 4 let 24 880 26 510 29 880 33 410 35 550 37 840
4 do 6 let 25 610 27 290 30 740 34 350 36 570 38 960
5 do 9 let 26 380 28 130 31 640 35 330 37 630 40 100
6 do 12 let 27 180 29 000 32 580 36 330 38 730 41 290
7 do 15 let 28 010 29 900 33 550 37 410 39 870 42 530
8 do 19 let 28 870 30 830 34 560 38 490 41 070 43 820
9 do 23 let 29 750 31 800 35 600 39 630 42 310 45 150
10 do 27 let 30 680 32 800 36 690 40 810 43 590 46 530
11 do 32 let 31 630 33 840 37 820 42 040 44 910 47 980
12 nad 32 let 32 640 34 920 38 990 43 310 46 280 49 470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Další zdravotničtí pracovníci

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 8 760 9 500 10 290 11 170 12 100 13 130 14 250 15 460 16 760 18 210 19 730 21 390 23 220 25 200
2 do 2 let 9 100 9 850 10 690 11 610 12 570 13 620 14 790 16 040 17 390 18 890 20 470 22 210 24 090 26 160
3 do 4 let 9 440 10 220 11 090 12 040 13 040 14 140 15 360 16 650 18 060 19 630 21 260 23 050 25 010 27 150
4 do 6 let 9 800 10 630 11 510 12 500 13 540 14 680 15 940 17 280 18 750 20 360 22 040 23 910 25 950 28 170
5 do 9 let 10 170 11 030 11 950 12 970 14 050 15 240 16 550 17 930 19 450 21 130 22 880 24 820 26 930 29 230
6 do 12 let 10 550 11 440 12 390 13 470 14 580 15 810 17 180 18 600 20 180 21 930 23 750 25 750 27 930 30 330
7 do 15 let 10 970 11 880 12 880 13 970 15 140 16 400 17 830 19 320 20 950 22 760 24 650 26 730 29 010 31 470
8 do 19 let 11 380 12 330 13 350 14 510 15 700 17 010 18 510 20 050 21 730 23 620 25 580 27 740 30 090 32 670
9 do 23 let 11 800 12 800 13 860 15 050 16 300 17 660 19 200 20 790 22 560 24 500 26 550 28 770 31 230 33 910
10 do 27 let 12 260 13 290 14 390 15 630 16 920 18 320 19 930 21 590 23 410 25 430 27 550 29 870 32 410 35 190
11 do 32 let 12 710 13 790 14 940 16 230 17 560 19 030 20 690 22 410 24 300 26 380 28 590 30 990 33 640 36 510
12 nad 32 let 13 200 14 320 15 490 16 850 18 220 19 740 21 480 23 250 25 230 27 390 29 670 32 170 34 910 37 880

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Zbylí zaměstnanci ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6 880 7 470 8 100 8 770 9 520 10 330 11 200 12 150 13 180 14 310 15 520 16 830 18 240 19 800 21 500 23 310
2 do 2 let 7 130 7 740 8 400 9 110 9 870 10 710 11 620 12 600 13 690 14 840 16 110 17 470 18 940 20 550 22 310 24 190
3 do 4 let 7 410 8 040 8 720 9 450 10 260 11 110 12 060 13 090 14 200 15 410 16 720 18 130 19 660 21 320 23 160 25 100
4 do 6 let 7 690 8 340 9 060 9 810 10 650 11 540 12 520 13 580 14 750 16 000 17 350 18 810 20 400 22 130 24 030 26 040
5 do 9 let 7 980 8 660 9 400 10 180 11 050 11 970 12 990 14 100 15 300 16 610 18 000 19 510 21 170 22 960 24 930 27 030
6 do 12 let 8 290 8 980 9 760 10 580 11 470 12 440 13 490 14 630 15 880 17 240 18 690 20 260 21 970 23 830 25 880 28 050
7 do 15 let 8 600 9 340 10 130 10 980 11 910 12 900 14 000 15 180 16 480 17 890 19 400 21 020 22 800 24 730 26 850 29 100
8 do 19 let 8 930 9 700 10 500 11 390 12 360 13 390 14 530 15 750 17 100 18 560 20 120 21 810 23 660 25 670 27 860 30 200
9 do 23 let 9 270 10 060 10 910 11 830 12 840 13 900 15 080 16 350 17 750 19 270 20 890 22 630 24 550 26 630 28 920 31 340
10 do 27 let 9 610 10 440 11 320 12 270 13 320 14 420 15 660 16 970 18 420 20 000 21 680 23 490 25 480 27 630 30 000 32 520
11 do 32 let 9 990 10 840 11 750 12 730 13 820 14 970 16 260 17 610 19 110 20 750 22 500 24 390 26 430 28 680 31 140 33 750
12 nad 32 let 10 370 11 260 12 210 13 210 14 350 15 520 16 880 18 270 19 840 21 540 23 350 25 310 27 430 29 760 32 310 35 020

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 2)

Ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6 990 7 590 8 220 8 910 9 670 10 490 11 380 12 340 13 380 14 530 15 760 17 090 18 520 20 100 21 830 23 670
2 do 2 let 7 250 7 860 8 530 9 250 10 030 10 880 11 800 12 800 13 900 15 070 16 360 17 740 19 240 20 870 22 650 24 560
3 do 4 let 7 520 8 160 8 860 9 600 10 430 11 290 12 250 13 290 14 420 15 650 16 980 18 410 19 970 21 660 23 520 25 490
4 do 6 let 7 810 8 470 9 200 9 970 10 820 11 730 12 720 13 800 14 980 16 250 17 620 19 100 20 710 22 470 24 410 26 450
5 do 9 let 8 110 8 790 9 550 10 340 11 220 12 160 13 200 14 310 15 540 16 870 18 280 19 820 21 500 23 310 25 320 27 450
6 do 12 let 8 420 9 120 9 910 10 750 11 650 12 630 13 690 14 860 16 120 17 500 18 990 20 570 22 310 24 200 26 280 28 480
7 do 15 let 8 740 9 490 10 280 11 150 12 100 13 100 14 220 15 410 16 730 18 160 19 700 21 350 23 150 25 120 27 270 29 550
8 do 19 let 9 070 9 850 10 670 11 560 12 560 13 600 14 750 16 000 17 360 18 840 20 440 22 150 24 020 26 060 28 290 30 670
9 do 23 let 9 410 10 220 11 090 12 010 13 030 14 120 15 320 16 610 18 030 19 570 21 210 22 980 24 930 27 040 29 370 31 820
10 do 27 let 9 770 10 600 11 500 12 460 13 530 14 650 15 910 17 240 18 710 20 310 22 020 23 860 25 870 28 060 30 460 33 030
11 do 32 let 10 150 11 020 11 940 12 930 14 040 15 200 16 520 17 890 19 410 21 080 22 840 24 770 26 850 29 120 31 620 34 270
12 nad 32 let 10 530 11 440 12 400 13 430 14 570 15 760 17 140 18 560 20 150 21 870 23 710 25 700 27 860 30 230 32 810 35 560

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

11 KOMENTÁŘE

 1. Pracuji ve školství a jsem nepedagogický pracovník. Tabulku nepedagogických pracovníku ve školství jsem nenašel. Můžete mi ji, prosím, poslat, pokud existuje?

 2. To vše je celkem pěkné, ale je třeba říct, ze nám již nadřízení pracovníci sundali nadnárokové složky s tím, že se nevejdou do limitu na výplaty. Takže co mi bude přidáno, neodpovídá částce, která mi byla odebrána. Mam dva roky před odchodem do důchodu a MZd se mi zvyšuje pouze papírově, ale reálně jde dolů. A myslím, že i tohle je třeba veřejně říct a ne jen, kolik to zase ti učitelé dostanou peněz přidáno.

 3. Jsme Dětský domov a ŠJ, příspěvková organizace a zaměstnáváme nepedagogické pracovníky ve školství. Jedná se o částečný úvazek sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách – pečovatelky jako noční vychovatelky. Patří do tabulek sociálních pracovníků nebo do nepedagogických pracovníků? Děkuji za odpověď.

 4. Dobrý den,
  jsem učitelka, platová třída 12, stupeň 4. Kolik korun bude činit můj základní plat od 1.11.? Je to oněch 25 000,-? Zaměstnavatel mi tvrdí, že mi tolik přidat nemůže.
  Díky za odpověď.

 5. Ano, přesně. Jako při minulém zvyšování platů, nárůst pouze o 2%!
  Jak je možné, že všechny profese, kromě pedagogů, mají platový postup po 2-3 letech. Kantoři po 6-7!!!

 6. To je hrůza, jsem otřesen.
  Pracuji v IT v soukromé sféře a za tohle bych ani neotevřel notebook. To bych musel pracovat v 25. třídě asi 50 let, abych se cítil oceněn.
  Je mi upřímně líto lidí, co pracují pro stát za tyhle peníze, a mnohdy velmi dobře a své práci oddaně.

 7. Podle nového zákona o státní službě, pokud nemáte zkoušku, dostanete automaticky nejnižší tarif. Takže my s VŠ a 30 lety praxe dostaneme plat ve 13. PT 20 990,- Kč hrubého, i když celý život pracujeme ve veřejné správě, ale jako odborníky nás stát láká na ministerstvo? No není to k naštvání? 🙂

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno