Aktuální platové tabulky starostů, primátorů, hejtmanů a jejich kolegů, zkrátka pro zastupitelstva územních samosprávných celků, najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Tady připomeneme, jaký byl stav v roce 2017, kdy hlava malé obce nemusela dosáhnout ani na průměrnou tuzemskou mužskou mzdu. Platy místních zastupitelů potom naštěstí významně stouply.

Nejdůležitější lokální politici, například uvolnění starostové

Nejdříve rozlišme základní pojmy. Platy uvolněných starostů mají člověka solidně uživit; přísluší zastupitelům, kteří svému volebnímu okrsku věnují veškerý pracovní čas. Pokud čelní představitel obce zůstává ve svém běžném zaměstnání a politiku provozuje pouze jako „vedlejšák“, logicky dostává z veřejného rozpočtu méně peněz, anebo vůbec nic. Měsíční plat neuvolněného starosty dosahuje maximálně 60 % toho, co by dostával při plném úvazku.

  • uvolněný starosta, primátor: 30 406 Kč
  • uvolněný místostarosta, náměstek primátora: 22 034 Kč
  • uvolněný předseda zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy: 16 073 Kč
  • uvolněný člen rady: 14 241 Kč
  • uvolněný předseda výboru nebo komise rady: 9 639 Kč
  • neuvolněný starosta: až 18 244 Kč (60 % toho, co by bral jako uvolněný, zaokrouhleno na koruny nahoru)
  • neuvolněný místostarosta, náměstek primátora: až 8 325 Kč
  • neuvolněný předseda zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy: až 6 423 Kč

Pozor na zdánlivý detail! Vláda stanovuje odměny pro uvolněné zastupitele v uvedené výši, zatímco částky pro neuvolněné zastupitele navrhuje pouze až do uvedené výše! Takže komunální politici, kteří neobětují veřejnosti veškerou svoji pracovní energii, teoreticky nemusejí dostávat za vedení samosprávy ani korunu.

Příplatek podle počtu obyvatel v obci, městském obvodu nebo městské části
do 1.0001.447 Kč na každých 100 obyvatel
nad 1.000 do 3.00014.455 Kč + 216,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 1.000 obyvatel
nad 3.000 do 10.00018.774 Kč + 80,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 3.000 obyvatel
nad 10.000 do 20.00024.397 Kč Kč + 55,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 10.000 obyvatel
nad 20.000 do 50.00029.950 Kč + 25,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 20.000 obyvatel
nad 50.000 do 100.000 37.473 Kč + 9,00 Kč na každých 100 obyvatel nad 50.000 obyvatel
statutární města a města nad 100.000 41.975 Kč + 7,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100.000 obyvatel
Brno, Ostrava a Plzeň47.538 Kč + 7,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 100.000 obyvatel

Poznámka: Platy starostů a dalších předních zastupitelů jsou navýšeny příplatkem podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy.

Měsíční odměny ostatních neuvolněných představitelů

Maximální odměna + příplatek pro ostatní neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce (Kč/měsíc)
Počet obyvateldo 1.000do 3.000do 10.000do 20.000do 50.000do 100.000nad 100.000*"velká"*
člen rady1.2421.4411.8292.2072.4283.6255.0675.798
předseda výboru 9761.2421.4411.8292.2072.8063.6255.067
člen výboru6329761.2421.4411.8292.1513.2933.625
člen zastupitelstva3113994435105669311.2421.796
+ všichni uvedení200200288399399476731909

Poznámka: V této tabulce najdeme maximální odměny a příplatky „za výkon funkce“, neboli platy místních zastupitelů, pokud v předchozím výčtu chyběli a nejsou uvolnění. Každá obec, městský obvod nebo městská část patří jenom do 1 sloupce (například sloupec „do 3000“ obyvatel už nezahrnuje předchozí kategorii „do 1000“ obyvatel). * „nad 100000“ obyvatel = také všechna statutární města, „velká“ = Brno, Ostrava a Plzeň.

Platy místních zastupitelů na konkrétních příkladech

Předchozí tabulky stanovuje Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v Příloze 1. Musíme trošku počítat, ale postačí nám matematika základní školy. Platy starostů v nejmenších vesnicích nemusejí překonat ani průměrnou mužskou mzdu, zatímco všichni uvolnění starostové okresních měst přesáhnou 46 000 Kč měsíčně.

Příklad: Plat starosty ve 100hlavé obci, který se věnuje komunální politice „naplno“ = základní složka 30 406 Kč + 1 447 Kč = 31 853 Kč. Platy starostů, či přesněji primátorů v Brně, Ostravě nebo Plzni = 30 406 Kč + 47 538 Kč + 7,40 Kč za každou stovku obyvatel nad 100 000; například v Brně se podle tohoto vzorce dostáváme zhruba ke 100 000 Kč (jihomoravská metropole na magistrátním webu nevyčísluje počet svých obyvatel úplně jednoznačně).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno