Blíží se začátek dalšího kalendářního roku, a proto opět propuká spor, jak by měli být ohodnocováni profesionálové, kteří vzdělávají mladou generaci. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) navrhuje, aby platové tarify pedagogů od ledna 2020 stouply o 2 700 Kč, další peníze slibuje jako odměny a příplatky. Odbory chtějí mít jistotu, že platy učitelů 2020 stoupnou aspoň o 10 %, už v rámci základní tarifní tabulky. A vyhlásily stávkovou pohotovost.

Platy učitelů 2020

Ministerstvo paradoxně plánuje, že průměrný tarif podle celé platové tabulky bude vyšší, než kolik navrhují odbory. Tento scénář, prosazovaný Robertem Plagou, by byl výhodnější například pro některé asistenty, vychovatele, lektory nebo pedagogy volného času, tedy nízkopříjmové zaměstnance. Odbory naopak požadují, aby se rozdíly mezi platovými tarify v absolutních číslech zvětšily, což by zvýhodnilo většinu učitelů, kteří patří do 8. až 14. platové třídy.

Plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

„Návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje navýšení průměrného platu pedagogických pracovníků (část hrazenou ze státního rozpočtu) o více než 3 600 Kč měsíčně. Aktuální varianta navyšuje platové tarify pedagogických pracovníků o pevnou částku 2 700 Kč,“ napsalo nám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a podle toho sestavujeme následující tabulku. „Zbylých více než 900 Kč by mělo být v rámci reformy financování normativně rozepsáno do nadtarifních složek platu pedagogických pracovníků škol,“ dodává MŠMT. Následující tabulka tedy nezahrnuje odměny a různé příplatky (osobní, zvláštní – například za třídnictví, specializační nebo za vedení).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 16250 17400 18600 19930 24540 30000 30230 30720 31330 32020 33110
2 16750 17930 19260 20630 25170 30240 30480 31210 31930 32910 34540
3 17630 18940 20320 21890 25760 30560 30910 31580 33100 34180 36250
4 18670 20040 21540 23090 26820 31140 31780 32660 34370 36490 39040
5 19680 21170 22760 24520 27890 32020 32700 33920 36340 39080 42620
6 21130 22740 24420 26300 29680 33520 34360 35650 39160 42080 45850
7 21650 23270 25020 26960 30450 34220 35040 36540 40030 43070 46880

Základní hrubé tarifní platy učitelů a dalších pedagogů 2020, spočítané podle návrhu MŠMT, tedy k letošní tabulce přičítáme paušálně 2 700 Kč. Průměr pro všechny pedagogy vychází na: 29 125 Kč (o 53 Kč více, než navrhují odbory). Průměr pouze pro učitele vychází na: 33 759 Kč (o 411 Kč méně, než navrhují odbory).

Podle odborů hrozí, že platy učitelů 2020 budou nižší

Ministerský návrh vypadá poměrně přijatelně, podle řady pedagogů však není realistický. Vzhledem k právním předpisům totiž mají nárok na tarifní složku platu, ale další odměny a příplatky nejsou samozřejmé. „Ze zkušeností z minulých let víme, že nikdy tyto nadtarifní peníze do všech škol nedoputovaly a nevěříme spolu s řediteli škol, že tomu tak bude nyní,“ napsal František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ), ve svém článku pro deník Právo. Jeho zaměstnanecká organizace požaduje, aby samotné platové tarify stouply o 10 % a zároveň vyhlásila stávkovou pohotovost. Odborový návrh vyčíslujeme v následující tabulce.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14910 16170 17490 18960 24030 30030 30290 30830 31500 32260 33460
2 15460 16760 18220 19730 24720 30300 30560 31370 32160 33240 35030
3 16430 17870 19390 21110 25370 30650 31040 31770 33440 34630 36910
4 17570 19080 20730 22430 26540 31290 31990 32960 34840 37170 39980
5 18680 20320 22070 24010 27710 32260 33000 34350 37010 40020 43920
6 20280 22050 23900 25960 29680 33910 34830 36250 40110 43320 47470
7 20850 22630 24560 26690 30530 34680 35580 37230 41070 44410 48600

Základní hrubé tarifní platy učitelů 2020, spočítané podle návrhu ČMOS PŠ – tedy současnou tabulku násobíme koeficientem 1,1 a potom zaokrouhlujeme na celé desetikoruny nahoru. Průměr pro všechny pedagogy vychází na: 29 073 Kč (o 53 Kč méně, než navrhuje MŠMT). Průměr pouze pro platy učitelů 2020 vychází na: 34 169 Kč (o 411 Kč více, než navrhuje MŠMT).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno