Poslanci doporučují, aby pedagogové ve veřejném sektoru dostali výrazně přidáno, hned od začátku následujícího školního roku. Podle dolní komory Parlamentu mají platy učitelů od září 2018 stoupnout o 15 %. Patřičný právní předpis však může, ale nemusí vydat teprve vláda, která v tomto ohledu ještě nemá úplně jasno. V programovém prohlášení sice píše, že do roku 2021 mají platy učitelů stoupnout o polovinu. Ale letos chce ještě vyjednávat s odbory, aby nakonec rozhodla, jestli valorizuje spíše základní tarify, anebo motivační a výkonnostní benefity (osobní ohodnocení).

Zákonodárci i vláda chtějí pedagogům výrazně přidat

Oficiálně žijeme v parlamentní demokracii a plány jsou jasné. Poslanecká sněmovna České republiky koncem loňského roku doporučila vládě, aby „od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 % a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020“. Toto odhlasovala velká většina dolní komory Parlamentu. Přítomno bylo 198 poslanců, přičemž souhlasilo 190 a proti nebyl žádný.

Nový premiér Andrej Babiš sice začal vládnout bez důvěry Sněmovny, ale v programovém prohlášení jeho kabinetu najdeme podobnou metu: „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.“ V programovém prohlášení však taky stojí: „posílíme postavení ředitele školy jako manažera“. A kabinet dále počítá „s posílením technického školství, učňů“.

Ředitel může dostat větší prostor, aby samostatně motivoval pedagogy, například pokud méně stoupnou základní tarify – a více prostředků půjde na osobní ohodnocení. Samotné Ministerstvo školství nám napsalo, že konkrétní valorizace od 1. 9. 2018, nebo od 1. 1. 2019 závisí na tom, „v jakém poměru budou disponibilní finanční prostředky rozděleny na navýšení platových tarifů a mimotarifních složek platů (osobní příplatky, specializační příplatky, zvláštní příplatky atd.) – tomuto rozhodnutí vlády bude ještě předcházet jednání se zástupci sociálních partnerů“.

Platy učitelů od září 2018, doporučené Poslaneckou sněmovnou

Vezměme současnou tarifní stupnici pedagogů, jak je obsažená v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v příloze č. 5. A zvyšme jednotlivé hodnoty o 15 %, jak navrhuje dolní komora Parlamentu. Takhle potom mohou vypadat základní hrubé měsíční platy učitelů od září 2018. Jednotlivé tarify zaokrouhlujeme na celá čísla nahoru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14157 15364 16618 18009 22828 28532 28773 29291 29923 30648 31786
2 14686 15916 17308 18745 23483 28785 29038 29797 30556 31579 33281
3 15606 16974 18412 20056 24104 29118 29486 30188 31775 32902 35075
4 16687 18124 19688 21310 25208 29728 30395 31315 33109 35317 37985
5 17745 19309 20965 22805 26335 30648 31361 32637 35167 38031 41734
6 19263 20942 22701 24668 28198 32212 33097 34443 38111 41170 45103
7 19803 21505 23334 25358 29003 32948 33810 35374 39020 42205 46184

Definitivní platy učitelů od září 2018 najdeme ve stávajícím, nebo novelizovaném nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Na začátku následujícího školního roku sice už nemusí vládnout současný ministerský kabinet. Vzhledem k dominantnímu postavení Andreje Babiše a jeho nejpravděpodobnějšímu partnerovi, sociální demokracii, však očekávejme, že do veřejného školství opravdu půjdou nemalé investice.

Platy učitelů v roce 2021, podle programového prohlášení vlády

Nyní opět vezmeme stávající tarifní stupnici, ale tentokrát zvýšíme jednotlivé hodnoty o 50 %. Dostaneme základní hrubé měsíční platy učitelů, jak mají vypadat v roce 2021, podle programového prohlášení současné vlády. Znovu zaokrouhlujeme na celá čísla nahoru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18465 20040 21675 23490 29775 37215 37530 38205 39030 39975 41460
2 19155 20760 22575 24450 30630 37545 37875 38865 39855 41190 43410
3 20355 22140 24015 26160 31440 37980 38460 39375 41445 42915 45750
4 21765 23640 25680 27795 32880 38775 39645 40845 43185 46065 49545
5 23145 25185 27345 29745 34350 39975 40905 42570 45870 49605 54435
6 25125 27315 29610 32175 36780 42015 43170 44925 49710 53700 58830
7 25830 28050 30435 33075 37830 42975 44100 46140 50895 55050 60240

Na akademické půdě dostanou přednost zdravotníci a pedagogové

Doplňme, že platy vysokoškolských učitelů obvykle podléhají vnitřním směrnicím jejich pracovišť – podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. V programovém prohlášení vlády však stojí: „Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění s výjimkou jednoznačného zpoplatnění „věčných“ studentů.“ A dále: „Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.“

18 KOMENTÁŘE

 1. Podle Českého statistického úřadu vloni stouply mzdy o 7 %, ale v sektoru vzdělávání jenom o 6,2 %. Loňské zvýšení tarifních platů učitelů o 15 % znamenalo zvýšení platů pouze o cca 12,8 %. Zvýšení na slibovaných 130 % průměrné mzdy ve státě je z tohoto pohledu nerealizovatelné.

 2. Dobrý den všem diskutujícím, platy učitelů ať stoupají. Ale co ostatní personál? Například kuchařky, uklízečky nebo údržbáři pobírají směšné platy, přestože jsou nedílnou součástí škol, které by bez jejich dřiny nefungovaly. Pokud vím, mají dostat přidáno pouze 10 %.

  • Promiňte, ale jistě chápete, že učitel odborných předmětů na střední škole, který má vystudované 2 vysoké školy, nemůže mít srovnatelný plat jako uklízečka nebo kuchařka, jak je tomu nyní. Můj plat se od jejich nyní liší v řádech 10 – 20 %.

   • No, upřímně, nevím, zda si učitelé zaslouží takovéto navýšení platů, když srovnám situaci v bezpečnostních složkách (policie, hasiči, vojáci atd.). Znám mnoho pedagogů, kteří by svoji profesi neměnili ani před přidáním. 3 měsíce placeného volna, a vyučování (až na výjimky) do 13:30 hodin. Určitě nesouhlasím, aby nakonec učitelé měli vyšší příjmy než hasiči, policisté a vojáci! Stát musí dobře zaplatit svoji bezpečnost, která je přinejmenším stejně důležitá jako školy. To jest můj osobní názor.

    • Policisté jsou vskutku lépe placení a v některých případech dokonce výrazně přeplácení. Ale proč vlastně? Vím moc dobře, jak se pracuje v tomto bezpečnostním sboru. O Armádě ČR ani nemá smysl mluvit, její činnost není záslužná.

     Prostudujte si platové tabulky a uvidíte, že například průměrný příslušník Policie ČR vydělává vysoko přes 35 000 Kč hrubého měsíčně. Přitom nemusel vystudovat vysokou školu a v poslední době nepotřebuje dokonce už ani maturitu. Pracovní doba 37,5 hodin týdně (ano, v některých případech dvanáctihodinové směny, ale stále platí limit na přesčasy, za které navíc bývá přidělováno náhradní volno). K tomu 30 dní dovolené, plus nárok na 2 týdny rekonvalescence (což spousta policistů využívá jako klasickou dovolenou). Dohromady ročně vychází 8 týdnů volna. A připočtěte taky slušné výsluhy po určitém počtu odsloužených let.

     Pokud si myslíte, že jsou nezaslouženě přepláceni učitelé, není tedy na čase, aby bylo tuzemské školství pozvednuto? Stačí 5 let, kdy vystudujete Pedagogickou fakultu a potom směle začněte. Můžete užívat Vámi zmíněnou pracovní dobu do 13:30 (ve skutečnosti 40 hodin týdně, z toho 18 hodin strávíte přípravami, dozorem, zprávami, administrativou, komunikací s rodiči, organizací atd.). A navíc zadarmo zorganizujete řadu dalších školních aktivit, pokud tedy chcete, aby mladí lidé byly vzděláváni v důstojných institucích. Osobní ohodnocení žádné a po cca 32 letech praxe krásných tabulkových 33 000 Kč hrubého. Tleskám takovým názorům, jako máte vy. Pak naše společnost nemá být v řiti.

     Jo a mimochodem, nejsem učitel.

    • Pán zřejmě nikdy s učitelem nemluvil, neb jeho názor o 3 měsících placeného volna a výuce do 13:30 spadá do kategorie sci-fi. Skutečnost je taková, že učitelé pracují i 45 hodin týdně a mají 2. zaměstnání.

    • Není pravda, že všichni učitelé mají výhody, které uvádíte. Já například učím na vysoké škole na základě dohody o pracovní činnosti, což znamená, že nemám proplacené nic, co neodučím (žádné prázdniny) a rozhodně neučím vždycky jenom do 13:30. Jak koukám na tabulky, na které odkazujete, tak policisté a hasiči mají stále platy vyšší a u vojáků čtu, že mají spoustu bonusů, kterými jsou navyšovány jejich tabulkové tarify.

     Nezapomeňme, že takový učitel vlastně věnuje svojí práci minimálně dvakrát více času, než jaký stráví přímou pedagogickou činností (bezprostředním učením žáků). Já mám sice zaplacené jenom vyučování, ale přípravou na jednu vyučovací hodnu strávím až několik hodin (jsem perfekcionistka). A co myslíte, že doma dělají učitelé, o kterých píšete, že odcházejí ze školy ve 13:30? To samé jako já: Chystají se na další dny, vymýšlejí a opravují testy nebo písemky.

     A pokud chcete, aby vaše (sousedovy, kolegovy atd.) děti učil někdo, kdo bude ochoten tohle všechno dělat za nižší mzdu, tak zkuste domyslet, jak takové vzdělání bude vypadat. Dokonce bych řekla, že kvůli klesajícímu vzdělání budete muset více utrácet za vámi zmiňovanou bezpečnost, jelikož existuje korelace (v tomto případě nepřímá úměra) mezi vzdělaností a kriminalitou.

     • Policista dostává rentu po 15 letech služby. A proč zrovna on, na rozdíl od učitele? Protože policista v zaměstnání nasazuje svůj život. Jednou nohou je na hřbitově a druhou v kriminále. Když odejde do práce, tak nikdy neví, jestli se také vrátí. A kdykoliv je potřeba, musí ihned nastoupit do služby. Myslíte, že někdo ve 2 hodiny ráno zavolá učiteli, aby okamžitě přijel do školy?

      A mohl bych pokračovat dál a dál, třeba o psychické zátěži. Vyšetřování, ohledávání násilných trestných činů, náhlá a jiná úmrtí atd. Já osobně jich mám za sebou nejenom desítky, ale stovky a nejde o nic příjemného – hlavně když jsou tam malé děti. Ale člověk se s tím musím nějak vyrovnat, nebo by se nezbláznil.

      Podotýkám, že policista si ke svému zaměstnání nesmí přivydělávat. Tak jestli někdo závidí rentu, ať se přidá. Volných míst je u Policie pořád dost. Až po 15 letech dosáhnete na rentu, tak pochopíte, proč.

    • 😀 Já už se třetí rok parám s chemií a biologií na vysoké škole. A po studiích, za tu dřinu, bych ohodnocení 20 tisíci opravdu neakceptoval. Na policistu může jít každý, kdo má nějakou kondici a pevné zdraví. Vystudovat vysokou školu například v oblasti přírodních věd takový špás není.

   • Jak jste přišla na to, že uklízečka má srovnatelný plat jako učitel? Pracuji ve školství již dlouho, ale porovnávat mizerný plat uklízeček s platy učitelů nelze.

  • Ano, souhlasím, protože jsem také provozním zaměstnancem a na naše platy nikdo nehledí. Děláme za směšné peníze, na hranici minimální mzdy. Zbýváme jenom my starší, protože mladí za takhle nízký plat pracovat nechtějí.

   Mám pocit, že jsou podporováni ulejváci, místo aby byla konečně odměněna poctivá práce. Proč?

 3. Jsem učitel, a přesto si myslím, že odměňování není spravedlivé. Každá práce je důležitá. Samozřejmě, že některá je náročnější než jiná, avšak rozdíly v platech jsou v mnoha případech obrovské. Manažerské bývají až desetinásobně vyšší než průměr. Dokonce i v případech, když manažeři vytunelují majetek organizace či firmy.

 4. Opravdu jenom doporučení, nic víc. Ani od ledna 2019 takto přidáno nedostaneme a až skončí funkční období stávající vlády, naše platy budou opět pouze na 100 % průměrných příjmů v zemi. Provozní zaměstnanci dostanou jenom minimální mzdu. Asi tak. Nechceme být žádnou vládní prioritou!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno