V privátní sféře dostávají pedagogové mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím platových stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů v roce 2020 opět stouply, otázkou však zůstává, zda dostatečně.

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením č. 341/2017 Sb. určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

Začínající pedagožce, která podle zadaného vzdělávacího programu vychovává děti v mateřské škole, náleží základní měsíční hrubý plat 23 590 Kč. Skoro všichni její kolegové berou více. Platy učitelů dosáhnou maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 47 720 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy leží široká škála, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2020

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída14.64015.18016.13017.25018.34019.91020.470
5. třída15.88016.45017.54018.73019.95021.65022.220
6. třída17.18017.89019.03020.35021.67023.46024.110
7. třída18.61019.37020.73022.03023.57025.49026.210
8. třída23.59024.27024.91026.05027.21029.14029.970
9. třída29.49029.75030.09030.72031.67033.29034.050
10. třída29.74030.01030.47031.41032.40034.20034.930
11. třída30.27030.80031.20032.36033.72035.59036.550
12. třída30.93031.57032.84034.21036.34039.38040.320
13. třída31.67032.63034.00036.50039.30042.54043.600
14. třída32.85034.39036.24039.25043.12046.61047.720

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700174,6029.200

101 KOMENTÁŘE

 1. s titulem Dis. učitel v MŠ po škole bez praxe VOŠ do jaké platové třídy je zařazen.
  Dále jen s maturitou v oboru pro MŠ je po škole bez praxe zařazen do jaké platové třídy.
  Děkuji Hanka

 2. Hanko, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce, jak si můžete přečíst výše.
  Například 8. platová třída je: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.“
  9. platová třída je například: „Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“
  A tak dále. Vzdělání hraje roli při zařazování do platového stupně. Respektive když je vzdělání příliš nízké, nezapočítávají se všechny roky praxe.

 3. Dotaz, který přišel do redakční e-mailové schránky:
  Pracuji v mateřské škole jako učitelka. Odmaturovala jsem na střední pedagogické škole, mám Bc. titul opět v pedagogickém oboru a nyní dokončuji Mgr. studium (také pedagogický obor). K 1.9.2015 budu začínat v zaměstnání 7. rok praxe. Nyní jsem zařazena v 9. platové třídě. Někde jsem našla tabulku, že bych teoreticky, s mým vzděláním, měla nárok na vyšší platovou třídu, ale moje nadřízená mi řekla, že mne nemůže zařadit do stejné platové třídy, jako je ona sama. Dokázal byste mi poradit nebo vysvětlit proč je tomu tak? Tereza

  Odpověď:
  Platová třída skutečně nezáleží na vzdělání. Dostatečné vzdělání pouze zaručuje, že Vám nejsou odečítány roky praxe. Platové třídy ve veřejném školství jsou rozebrány na této stránce, výše. V soukromých mateřských školkách jsou předepsané jenom „zaručené mzdy“ – nejnižší možné mzdy opět podle pracovní náplně.

 4. Momentálně rok pracuji v MŠ, přemýšlím o přechodu na SŠ s VOŠ. Jednalo by se o předměty psychologie a tělesná výchova, které mám vystudované. Ráda bych se zeptala na platové podmínky? Děkuji Eliška.

  • Eliško, výuku psychologie a tělesné výchovy na střední nebo vyšší odborné škole bych tipoval na 11. platovou třídu: „Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.“ V nejnižším platovém stupni (závisejícím na délce předchozí praxe) potom vychází měsíční hrubý základ 20 650 Kč (plus eventuální osobní příplatek, v tomto případě teoreticky až 11 950 Kč, ale prakticky asi o dost míň).

 5. Dobrý den. Platí, prosím, tyto podmínky i pro učitele na soukromých školách (myslím s.r.o., o.p.s.)??? Od září bych mohla učit biologii na jednom soukromém gymnáziu. Jsem absolventkou VŠ v oboru biologie – tělesná výchova pro SŠ, zatím bez pedagogické praxe. Jaký plat by mi měl náležet? Děkuji.

  • Iveto, pro soukromé školy platí sazby takzvané zaručené mzdy, které jsou podrobně rozepsané v jiném článku: ZDE.

 6. Mám tomu rozumět tak, že by mi tedy po 5 letech VŠ studia měla náležet 6. platová třída (Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech) a to 12 tis. hrubého ? To by vyznělo jako tvrdý kapitalismus snad ne?

  • Iveto, spíše bych současnou situaci nazval kombinací liberalismu a umírněného sociálního státu. Soukromý sektor je specifický tím, že politici sice stanovují nejnižší možné mzdy, ale nijak neomezuje nejvyšší možné výplaty. To znamená, že nemůžete být brutálně podhodnocená, ale jinak záleží především na dvoustranné dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Když se domluvíte, že budete dostávat mnohem víc, budete dostávat mnohem víc.

   Tento postup má, myslím, jisté opodstatnění. Vezměte si, že vzdělávací zařízení formou obecně prospěšné společnosti založí například skupina učitelů, kteří budou dobrovolně a rádi vykonávat svoji užitečnou práci za poměrně malé peníze. Kdyby stát nastavil „zaručenou mzdu“ podstatně výš než dnes, podobná organizace možná zanikne, protože nedokáže vyhovět nové směrnici.

   Samozřejmě nastávají také situace, kdy organizace má dostatek peněz, ale svým zaměstnancům vyplácí jenom nepříliš vysoké „zaručené mzdy“ kvůli svojí „zištnosti“. Takovým případům předcházejí lidé ve skandinávských státech kolektivními smlouvami, uzavíranými mezi zaměstnavateli a odbory. Bez asistence státu, konsensuálním vyjednávání dosahují tak dobrých pracovních podmínek, že politické reprezentace Švédska, Norska, Finska a Dánska dokonce ani nestanovují zákonem žádnou minimální mzdu – zkrátka protože to není potřeba. Ale pro podobný postup asi u nás ještě neuzrál čas.

 7. Dobrý den, může ředitel školy z nedostatku finančních prostředků přeřadit učitele z 12. platové třídy do 11.?

  • Jano, takové přeřazení předpokládá změnu náplně práce, a tedy změnu smlouvy (respektive obsahu pracovního poměru). Tu lze provést jednostranně, bez zaměstnancova souhlasu, jenom ve výjimečných případech, například kvůli lékařskému posudku nebo soudnímu rozsudku, finanční situaci zaměstnavatele mezi zákonem povolenými důvody nevidím. Jinak lze změnit pracovní smlouvu pouze na základě oboustranné dohody. Vycházím ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je výklad příslušných pasáží zákoníku práce.

 8. Dobrý den, pracuji ve školství od roku 1982. Učím na ZŠ – 1. stupeň, odpracovaných mám 32 let. Platový stupeň mám ten nejvyšší 5 a platovou třídu 12, už delší dobu. Chtěla bych objasnit, co znamená „podle náročnosti práce“, což je uvedeno u rostoucí platové třídy. Jakým způsobem je možné požádat o zvýšení platu na vyšší platovou třídu? Osobní příplatek nemám. Děkuji za odpověď.

  • Aleno, náročnost práce je kategorizovaná ve článku, v kapitolce „Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci“. Měla byste být zařazená do nejvyšší platové třídy, ve které najdete alespoň něco, co děláte. Např.: „Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.“ O správné zařazení požádejte svého zaměstnavatele – myslím, že ideální je oslovit nejdříve nejbližšího nadřízeného nebo nadřízenou.

 9. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych byla zařazena jako vychovatelka v družině ZŠ a asistentka pedagoga? Mám vystudováno Bc. a Mgr. Učitelství odborných předmětů pro SŠ a ve školství pracuji 25 let. Děkuji.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno