Vztah k vlastnímu vozidlu připomíná manželství, tedy aspoň z úředního pohledu. Ať už automobil získáváte, nebo ztrácíte, musíte vyřídit formality, při kterých potřebujete doklady a čas. Běháním po všelijakých registrech strávíte podobnou dobu, jako svatebním obřadem či rozvodovým řízením. Anebo vám pomůže plná moc k převodu automobilu, abyste nudné povinnosti hodili na někoho jiného!

Jedná nový a dosavadní majitel vozu, nebo zmocněnec

Ať už prodáváte, darujete, kupujete nebo dědíte auto, do 10 pracovních dnů byste měli vyřešit formality. Kde? Navštivte obecní úřad obce s rozšířenou působností, „v jehož územním obvodu má provozovatel motorového nebo přípojného vozidla“ místo podnikání či bydliště. (Citace pochází z Portálu veřejné správy.) Tam vyplníte Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla, formulář dostanete na místě. S sebou mějte:

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
  • technický průkaz vozidla,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • zelenou kartu,
  • protokol o evidenční kontrole (ne starší 14 dnů),
  • pro firemní vozidlo živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku,
  • peníze na zaplacení správního poplatku (pro čtyřkolé auto pravděpodobně 800 Kč).

Kromě „nového vlastníka a nového provozovatele“ řeší formality také dosavadní majitel, zapsaný v registru vozidel. Starostí vás může zbavit plná moc k převodu automobilu, samozřejmě pokud úkolem pověříte poctivého a důvěryhodného člověka. „Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník,“ stojí na Portálu veřejné správy.

Jak může vypadat plná moc k převodu automobilu?

Následující textace byla vytvořen podle vzoru plné moci, kterou zveřejnila společnost Legito s.r.o. Plná moc k převodu automobilu je zároveň k bezplatnému stažená TADY. Podtržená místa potřebují doplnit.

Plná moc

Jméno: __________
Datum narození: __________
Rodné číslo: __________
Trvalé bydliště: __________
Telefon: __________
E-mail: __________
(dále jako „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Jméno: __________
Datum narození: __________
Rodné číslo: __________
Trvalé bydliště: __________
Telefon: __________
E-mail: __________
(dále jako „Zmocněnec“)

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve věci žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do __________
Tato plná moc zaniká také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.
Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Zmocnitel má zejména právo přebírat doručované písemnosti.

V __________, dne __________
______________________________
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám
V __________, dne __________
______________________________

Upozornění: Autor článku neručí za případné škody, které jakkoli zapříčiní tato plná moc k převodu automobilu!

1 komentář

  1. Pokud jsou mezi lidmi dobré vztahy a panuje vzájemná důvěra, ani není potřeba automobil převádět, prodávat, sepisovat plné moci, kupní smlouvy apod. Například my máme v rodině sdílené auto 🙂. V technickém průkazu je vedena jako majitelka moje dcera, v rubrice provozovatel nebyl doposud nikdo, ale jelikož vozidlo užívám a hradím pojištění, zašel jsem na dopravní oddělení obce s rozšířenou působností – a nyní budou i doklady odpovídat skutečnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno