Dobrá práce šlechtí a spojuje, ale její společenský význam časem vyprchává. Nové myšlenky a překvapivé technologie potvrzují, že budoucnost není jistá. Každý může skončit ve slepé uličce, navzdory poctivé snaze a sebevzdělávání. Státní podpora v nezaměstnanosti potom není ostudou! Jsme přece tým a pomůžeme spoluobčanům, kteří musejí restartovat svoji profesní dráhu! Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2019?

Příjem po vašem případném odchodu ze zaměstnání

Nejméně příležitostí skýtají Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde Úřady práce evidují skoro 5procentní nezaměstnanost (5 % osob v ekonomicky aktivním věku nemá pořádnou práci). Odpovídající jsou nízké ceny tamních nemovitostí. Celostátní nezaměstnanost nyní kolísá kolem rekordně nízkých 2 až 3 %, Praha dokonce vykazuje 1,9 %. Vyššího podílu pracujících nedosahuje žádný jiný členský stát Evropské unie, a sem – tam dokonce ani centrálně plánovaná ekonomika Kuby! Občasné pády však patří k lidskému životu. Nový začátek usnadňuje podpora v nezaměstnanosti, případně jiná forma státní pomoci.

Pokud máte jenom malý, anebo žádný příjem, navštivte Úřad práce, který monitoruje solidní nabídky zaměstnání a nějakými penězi přispěje každému strádajícímu občanovi. Co když člověk nemá žádné jiné zdroje, ani právo na podporu v nezaměstnanosti? Počítejme spolu: příspěvek na živobytí + příspěvek na bydlení + doplatek na bydlení = přes 7 000 Kč měsíčně pro jedince samostatně žijícího v nájemním bytě! Větší domácnost nebo obyvatel města dostane víc. (Vláda sice letos zmrazila existenční a životní minimum, ale navýšila minimální a zaručenou mzdu, aby posílila hodnotu práce oproti sociálním dávkám.)

Podporu v nezaměstnanosti dostanete, pokud splníte následující podmínky

 1. V posledních 2 letech jste odváděli důchodové pojištění aspoň 12 měsíců. Lze započítat i náhradní dobu zaměstnání – například dočasnou pracovní neschopnost, karanténu, osobní péči o dítě do 4 roků jeho věku apod.
 2. O podporu požádejte písemně na Úřadu práce, ideálně do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti závisí na důchodovém pojištění

Podporu spočítáme podle předchozího čistého měsíčního příjmu, a to procentuálně, přičemž zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. V případě osob samostatně výdělečně činných rozhoduje poslední vyměřovací základ, převedený na 1 kalendářní měsíc. Maximální výše podpory = 58 % (anebo při rekvalifikaci 65 %) průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (65 % z loňských 31 225 Kč). Pokud nelze stanovit předchozí čistý příjem ani vyměřovací základ, případně pokud jste splnili podmínku posledního důchodového pojištění náhradní dobou zaměstnání, dostanete nejnižší možný příspěvek. Minimální výše podpory = 15 %, nebo 12 %, anebo 11 % stejné průměrné mzdy.

 Z předchozího čistého příjmuMěsíční minimumMěsíční maximum
1. a 2. měsíc65 %4.684 Kč18.111 (20.297) Kč
3. a 4. měsíc50 %3.747 Kč18.111 (20.297) Kč
Další měsíce45 %3.435 Kč18.111 (20.297) Kč

Pozor! Pokud jste dali výpověď zaměstnavateli sami, anebo jste odešli takzvaně „na dohodu“ vaše podpora v nezaměstnanosti činí celou dobu jenom 45 % předchozího čistého příjmu! Pokud dostáváte odstupné, musíte jej nejdříve celé dobrat. Podpora v nezaměstnanosti tím není krácena, jenom časově posunutá. Kdo vyčerpá odstupné například po 3 měsících, dostává státní finanční pomoc od 4. měsíce.

Starší lidé pobírají pojistnou dávku déle, mladí nemají tolik času

Trvání podpory záleží na věku příjemce ve dni, kdy podal žádost. Starší lidé jsou zvýhodnění, protože na pracovním trhu obecně nejsou tolik poptávaní. (Eventuálně mohou odejít do předčasného důchodu.)

 • Do 50 let: maximálně 5 měsíců
 • Do 55 let: maximálně 8 měsíců
 • Nad 55 let: maximálně 11 měsíců

5 KOMENTÁŘE

 1. Je možné dostat podporu přesto, že byl vyhozen zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně?

  • Dobrý den, Danielo, v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.), pasáži § 39 stojí: „(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (…).“

   Asi bude hodně záležet, jaké porušení pracovní kázně máte na mysli. V zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), pasáži § 38 například stojí, že je „zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru“.

  • Dobrý den, Petro, v zákoně č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) stojí (§ 50, odstavec 3): Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první.“

   Jestli uvedené pasáži rozumím dobře, měli byste s Vaším dosavadním zaměstnavatelem v Dohodě o skončení pracovního poměru zdůraznit, že tak činíte kvůli Vaší vyčerpanosti – tedy ze závažné příčiny. Třeba potom dostanete podporu v maximální možné procentuální výši. V zákoně jsem nenašel ustanovení, že by se Vám potom měla délka podpůrčí doby zkrátit pod 11 měsíců, ale pro jistotu doporučuji ještě konzultaci na Úřadu práce.

 2. Taky jsem skončil bez práce, respektive bez zakázek, takže požádám o podporu v nezaměstnanosti. Vidím, že bývalí podnikatelé nemají žádné zvláštní výhody a možnosti malého přivýdělku jsou mizivé. Ale konec nářkům, začnu zase od znova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno