Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Poštovní služby.

2.58 POŠTOVNÍ SLUŽBY

8. platová třída

1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy v oblasti poštovních služeb, souvisejících správních agend a vykonávání kontroly.

9. platová třída

1. Samostatné provádění dozoru, dohledu a kontroly v oblasti poštovních služeb při ochraně podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oblasti poštovních služeb.

2. Samostatný výkon dozoru nebo kontroly v oblasti ochrany spotřebitele v poštovních službách.

11. platová třída

1. Regulování cen poštovních služeb.

2. Koordinace ochrany spotřebitele v oboru poštovních služeb.

3. Zajišťování standardizace a normalizace v poštovních službách.

4. Koordinace a zajišťování výkonu dozoru, dohledu a kontroly na úseku poštovních služeb. Koordinace a sjednocování postupů orgánů kontroly na úseku poštovních služeb při výkonu státní správy na celostátní úrovni.

5. Posuzování, vypracovávání stanovisek a rozborová činnost v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů v oblasti poštovních služeb.

6. Komplexní zajišťování ochrany spotřebitele v oblasti poštovních služeb.

12. platová třída

1. Stanovení obecných zásad a principů pro hodnocení kvality poskytovaných poštovních služeb včetně stanovení standardů.

2. Tvorba systému státní regulace v oboru poštovních služeb včetně koordinace licenční politiky v oboru poštovních služeb.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nebo kontroly na úseku poštovních služeb při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele.

4. Provádění přezkumu všeobecné dostupnosti základních služeb v poštovních službách včetně rozhodování sporů.

13. platová třída

1. Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.

2. Tvorba koncepce a celostátní koordinace dozoru a kontroly na úseku poštovních služeb při ochraně spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zájmů spotřebitele v oblasti poštovních služeb při ochraně ekonomických zájmů státu.

4. Stanovování zásad státní politiky a regulace včetně ochrany spotřebitele v oblasti poštovních služeb.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s mezinárodními systémy.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno