Pracovník v sociálních službách má předepsané hrubé měsíční tarify 15 510 až 33 130 Kč. Čím méně vyděláváte, tím větší pozornost věnujte také zaručeným mzdám.

V oficiálním Katalogu prací figurují tři podobné pozice, které se však přece jenom liší svojí specializací, což nakonec vidíme na rozdílných výplatních páskách: Pracovník v sociálních službách obvykle dostává jednodušší úkoly, a proto vydělává méně peněz, než sociální pracovníci a zdravotně sociální pracovníci. Výplatu ovlivňuje také předešlá praxe, zatímco vzdělání hraje spíše okrajovou roli. Pracovník v sociálních službách může mít například „jenom“ základní nebo střední školu a akreditovaný kvalifikační kurz.

Stupnice základních hrubých měsíčních platů

Nejdříve sečtěme předchozí praxi: Všechny roky, kdy jste potřebovali znalosti stejného zaměření jako pracovník v sociálních službách, dále maximálně 2/3 jiných profesních zkušeností (zde rozhoduje zaměstnavatel), eventuálně taky povinnou vojenskou nebo civilní službu a nanejvýše 6 let péče o dítě (mateřskou, rodičovskou, roky věnované postiženému potomkovi apod.). Výčet všech možností najdete pod TÍMTO odkazem.

Jakmile máme sečtené započitatelné roky praxe, lehce zjistíme platový stupeň. Ale tabulka základních hrubých měsíčních platů má ještě jednu, horizontální osu. Pracovník v sociálních službách totiž patří minimálně do 4. a nejvýše do 9. platové třídy. Záleží na nejtěžší vykonávané činnosti. Například „klíčový pracovník v sociálních službách“ má právo přinejmenším na 5. platovou třídu – vizte závěrečnou kapitolku.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída13.42013.90014.37014.84015.34015.85016.43016.99017.55018.19018.80019.460
3. třída14.43014.91015.43015.97016.52017.08017.67018.28018.91019.59020.26020.990
4. třída15.51016.06016.60017.16017.77018.37019.03019.67020.37021.09021.82022.570
5. třída16.71017.31017.90018.52019.15019.83020.51021.25021.98022.78023.59024.420
6. třída17.97018.60019.25019.93020.63021.34022.09022.86023.69024.52025.39026.300
7. třída19.36020.05020.74021.48022.25023.02023.81024.65025.54026.43027.39028.360
8. třída20.89021.62022.40023.19024.02024.87025.77026.68027.61028.62029.66030.730
9. třída22.54023.33024.16025.01025.90026.80027.78028.78029.79030.87031.99033.130
10. třída24.30025.15026.07027.00027.97028.95029.99031.07032.18033.35034.56035.820
11. třída26.29027.21028.21029.20030.25031.34032.45033.64034.84036.10037.37038.750
12. třída28.34029.35030.43031.49032.63033.81035.03036.29037.61038.98040.39041.850
13. třída30.60031.72032.87034.03035.26036.53037.85039.23040.63042.13043.64045.250
14. třída33.09034.27035.52036.79038.13039.49040.97042.42043.97045.59047.26048.980
15. třída35.78037.08038.43039.81041.26042.75044.30045.94047.62049.36051.15053.010

Tento článek věnujeme pracovníkům v sociálních službách, kteří působí ve veřejném sektoru. Definici této profese najdeme v zákoně č. 108/2006 Sb. a v oficiálním vládním Katalogu prací. Základní hrubý měsíční plat zjistíme podle stupnice, kterou předepsala vláda svým novelizovaným nařízením č. 341/2017 Sb., částečně rozhoduje také zaměstnavatel (může třeba ne/uznat předchozí mimo-oborovou praxi, stanovuje osobní ohodnocení). Tady uvádíme platovou tabulku, která náleží většině pracovníků v sociálních službách – například v krajské nebo obecní příspěvkové organizaci. Jsou ale výjimky, jako třeba zaměstnanci Policie ČR, proto doporučujeme podrobnější materiál ZDE

Pracovník v sociálních službách podle platových tříd

4. platová třída

 1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.
 2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.

5. platová třída

 1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
 2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

6. platová třída

 1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
 2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).
 3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).
 4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná nepedagogická činnost).

7. platová třída

 1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).
 4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).

8. platová třída

 1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.
 2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.
 4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.
 2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.

54 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, Šárko, jaké jméno povolání máte přesně uvedeno v pracovní smlouvě? Pokud jste například sanitář (sanitářka), opravdu nemáte nárok na vyšší, než 5. platovou třídu.

 2. dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na jakou platovou třídu a skupinu mám nárok, jestliže pracuji jako prac. sociální služby u neziskové organizace a to v přímé péči u tělesně i mentálně hendikepovaných osob.Pracuji u organizace 23 let a zastávám veškeré obslužné práce na domově se zvláštním reřimem, dále do mé činnosti patří zajišťování mimoprac. činností jako jsou výlety, pobyty mimo zařízení a jako klíčový pracovník i vedení individuál. plánů.
  Děkuji za odpověď
  Jitka

 3. Dobrý den, Jitko, obávám se, že nestátní neziskové organizace nepatří do veřejného, takže ani do platového sektoru. Jejich zaměstnanci dostávají mzdy jako v soukromých (obchodních) firmách, pro které nejsou žádné tabulky – rozhoduje pracovní smlouva se zaměstnavatelem. Ovšem dodržená musí být takzvaná zaručená mzda, závisející na náročnosti, složitosti a odpovědnosti práce. Základní sazbou pro úplně nejjednodušší práce je minimální mzda.

 4. Dobrý den pracuji v Domově pro seniory 12 let,jsem vyučena na zdravotnické škole obor ošetřovatelka výuční list.pracuji v oboru od vyučení.Zatím nepotřebuji kurz prac v soc.službách.je to tak?

 5. Dobrý den, Šárko, pokud máte v pracovní smlouvě napsáno, že jste OŠETŘOVATELKA, nejste pracovník v sociálních službách. Ošetřovatel/ka je povolání samostatně vedené mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.) se svým zařazením kurz pro pracovníka v sociálních službách nepotřebujete.

  Stačí Vám například absolvování „akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel“ nebo „tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel“, případně „studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004“ apod.

 6. Dobrý den,pracuji jako pracovník v soc.službách v přímé obslužné péči a jsem již rok též tzv.klíčový pracovník.Zajímalo by mně, zda-li mám nárok na 5.platovou třídu.Stále jsem ve 4.plat.třídě.Mám 18 let praxe.Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, Jane, máte pravdu, že tzv. klíčový pracovník je jmenovaný v 5. platové třídě, na kterou tím pádem právo máte. (Nemusíte vykonávat nebo splňovat všechny odrážky dané platové třídy, stačí jenom některá.)

 7. Dobrý den, chci se zeptat zda mám nárok na dodatkovou dovolenou, pokud pracuji s mentálně postiženými v přímé péči a jsem zařazena v 8.platové třídě. Děkuji,

  • Dobrý den, paní Šikalová, zákoník práce říká:

   § 215
   (1) (…) zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne.
   (…) (2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří
   (…) d) pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby

 8. Dobrý den!
  CHtěla bych se zeptat, nastoupila nová zaměstnankyně, je to vedoucí domovů, která řídí vedoucí jednotlivých oddělení domova pro seniory, spadají tyto vedoucí jako sociální pracovnice, nebo do tabulky jako např. účetní?

  • Dobrý den, Heleno, podle mě záleží na tom, jak novou zaměstnankyni označíte v pracovní smlouvě. Pokud ji označíte jako pracovnici v sociálních službách (například v 8. třídě: „Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku…“), potom by jí měla příslušet tabulka pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Pokud ji označíte například jako manažerku kvality nebo organizační pracovnici, měla by jí příslušet zřejmě stejná tabulka, jako účetním v příspěvkových organizacích apod.

 9. Dobrý den, může pracovník v sociálních službách výjimečně změřit klientovi teplotu, krevní tlak digitálním tonometrem a cukr glukometrem? Na zařízení je ve službě pouze jedna registrovaná sestra. Zařízení má více budov. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Dano, myslím si, že popisujete činnosti příslušící spíše zdravotnickému pracovníkovi, jehož požadované vzdělání popisuje zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.).
   Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (564/2006 Sb.) sice v § 3 říká:
   „(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
   a) až na dobu 4 roků,
   b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.“

   Takže jaksi latentně možná vlády počítají s tím, že může nastat krize – například finanční nouze ve veřejném sektoru, kvůli které nebude formální vzdělání požadováno. Ale bohužel nemohu vyloučit, že nějaká namátková inspekce udělí kvůli nestandardním kompetencím pracovníka v sociálních službách sankci :-(.

 10. Dobrý den,
  prosím, zda byste se mohl vyjádřit k následujícímu – je fakt, že absolvent studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (SOŠ s maturitou) pracující jako pracovník v sociálních službách nemusí absolvovat Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách? Děkuji Jana Novotná

  • Dobrý den, paní Novotná, na webu Ministerstva práce a sociálních věcí jsem našel TENTO dokument. Nese název Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a mezi vyjmenovanými obory je: Sociální činnost – 75-41-M/01. Takže asi nemusí :-).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno