Pracovník v sociálních službách má předepsané hrubé měsíční tarify 15 510 až 33 130 Kč. Čím méně vyděláváte, tím větší pozornost věnujte také zaručeným mzdám.

V oficiálním Katalogu prací figurují tři podobné pozice, které se však přece jenom liší svojí specializací, což nakonec vidíme na rozdílných výplatních páskách: Pracovník v sociálních službách obvykle dostává jednodušší úkoly, a proto vydělává méně peněz, než sociální pracovníci a zdravotně sociální pracovníci. Výplatu ovlivňuje také předešlá praxe, zatímco vzdělání hraje spíše okrajovou roli. Pracovník v sociálních službách může mít například „jenom“ základní nebo střední školu a akreditovaný kvalifikační kurz.

Stupnice základních hrubých měsíčních platů

Nejdříve sečtěme předchozí praxi: Všechny roky, kdy jste potřebovali znalosti stejného zaměření jako pracovník v sociálních službách, dále maximálně 2/3 jiných profesních zkušeností (zde rozhoduje zaměstnavatel), eventuálně taky povinnou vojenskou nebo civilní službu a nanejvýše 6 let péče o dítě (mateřskou, rodičovskou, roky věnované postiženému potomkovi apod.). Výčet všech možností najdete pod TÍMTO odkazem.

Jakmile máme sečtené započitatelné roky praxe, lehce zjistíme platový stupeň. Ale tabulka základních hrubých měsíčních platů má ještě jednu, horizontální osu. Pracovník v sociálních službách totiž patří minimálně do 4. a nejvýše do 9. platové třídy. Záleží na nejtěžší vykonávané činnosti. Například „klíčový pracovník v sociálních službách“ má právo přinejmenším na 5. platovou třídu – vizte závěrečnou kapitolku.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída13.42013.90014.37014.84015.34015.85016.43016.99017.55018.19018.80019.460
3. třída14.43014.91015.43015.97016.52017.08017.67018.28018.91019.59020.26020.990
4. třída15.51016.06016.60017.16017.77018.37019.03019.67020.37021.09021.82022.570
5. třída16.71017.31017.90018.52019.15019.83020.51021.25021.98022.78023.59024.420
6. třída17.97018.60019.25019.93020.63021.34022.09022.86023.69024.52025.39026.300
7. třída19.36020.05020.74021.48022.25023.02023.81024.65025.54026.43027.39028.360
8. třída20.89021.62022.40023.19024.02024.87025.77026.68027.61028.62029.66030.730
9. třída22.54023.33024.16025.01025.90026.80027.78028.78029.79030.87031.99033.130
10. třída24.30025.15026.07027.00027.97028.95029.99031.07032.18033.35034.56035.820
11. třída26.29027.21028.21029.20030.25031.34032.45033.64034.84036.10037.37038.750
12. třída28.34029.35030.43031.49032.63033.81035.03036.29037.61038.98040.39041.850
13. třída30.60031.72032.87034.03035.26036.53037.85039.23040.63042.13043.64045.250
14. třída33.09034.27035.52036.79038.13039.49040.97042.42043.97045.59047.26048.980
15. třída35.78037.08038.43039.81041.26042.75044.30045.94047.62049.36051.15053.010

Tento článek věnujeme pracovníkům v sociálních službách, kteří působí ve veřejném sektoru. Definici této profese najdeme v zákoně č. 108/2006 Sb. a v oficiálním vládním Katalogu prací. Základní hrubý měsíční plat zjistíme podle stupnice, kterou předepsala vláda svým novelizovaným nařízením č. 341/2017 Sb., částečně rozhoduje také zaměstnavatel (může třeba ne/uznat předchozí mimo-oborovou praxi, stanovuje osobní ohodnocení). Tady uvádíme platovou tabulku, která náleží většině pracovníků v sociálních službách – například v krajské nebo obecní příspěvkové organizaci. Jsou ale výjimky, jako třeba zaměstnanci Policie ČR, proto doporučujeme podrobnější materiál ZDE

Pracovník v sociálních službách podle platových tříd

4. platová třída

 1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.
 2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.

5. platová třída

 1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
 2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

6. platová třída

 1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
 2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).
 3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).
 4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná nepedagogická činnost).

7. platová třída

 1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).
 4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).

8. platová třída

 1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.
 2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.
 4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.
 2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.

54 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chci se zeptat na výši platu jako „pracovník oddělení kultury“ na magistrátu, 9. platová třída. Mám 11 let praxi v administrativě (nikoliv přímo v kultuře).
  Děkuji.

  • Renato, zaměstnancům magistrátu přísluší hned úvodní tabulka, kterou najdete na jiné – TÉTO stránce (je pracovně označená „…strážníků, úředníků, vědců, ochranářů“). Záleží, kolik Vám nadřízení započtou let praxe. Pokud jde o zkušenosti mimo obor, mohou zahrnout maximálně 2/3 takové doby. Kdybychom ale vzali 9. platovou třídu a celých 11 let praxe, vyjde měsíční hrubý základ 17 710 Kč (plus až 50 % nárůst osobním ohodnocením, eventuálně příplatek za nestandardní pracovní dobu, ztížené pracovní prostředí apod.).

 2. Dobrý den,
  do jaké platové třídy a stupně spadá aktivizační pracovnice v domově seniorů se vzděláním v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a dálkově dodělanou maturitní zkouškou ze speciální pedagogiky? Předchozí praxi mám 13 let v mateřské škole. Předem děkuji za odpověď.

  • Imirko, musíme vycházet z rozpisu činností, jejž najdete výše. Například do 7. platové třídy patříte, pokud nejtěžším vykonávaným úkonem je: „Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).“ Myslím si, že pedagogická praxe není totožná se sociální prací, takže zaměstnavatel může uznat nejvýš 70 % – tedy 9,1 roku, což by byl 6. platový stupeň.

 3. Dobrý den, můžete mi prosím zodpovědět dotaz, který se týká zařazení do platové skupiny a na jaký post můžu dosáhnout? Je mi 52 let, mám vyšší zdravotnickou školu, sanitářský kurz, akreditovaný vzdělávací kurz 152 hodin a 30 let praxe v pečovatelské službě. Děkuji Vám za odpověď.

 4. Paní Balounová, zákon o sociálních službách uznává jako dostatečnou kvalifikaci pracovníka v sociálních službách například „základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu“, takže zde byste problém mít neměla. Myslím si, že praxi v pečovatelské službě lze uznat stoprocentně, takže byste měla patřit do 11. platového stupně. A nyní třída – ta záleží na nejtěžší vykonávané práci, podle rozpisu ve článku výše. Momentálně můžete dosáhnout na základní hrubý měsíční plat (bez příplatků) 19 600 Kč, pokud by Vaší náplní práce byla například: „Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.“

 5. Dobrý den, pracuji jako koordinátorka v pečovatelské službě jednoho města. Mám nad sebou pouze paní vedoucí a ředitele, nemám pod sebou žádné zaměstnance. Vykonávám práci stejnou, jakou měla tzv. okrsková sestra, toto místo však z organizačních důvodů zrušili a vytvořili pozici koordinátorky, ale nemám prý zákon 108/2006, tak pozici přejmenovali na koordinátorka. Přesto mě zařadili do páté třídy se základním vzděláním. Mám maturitu a Bc. z jiného oboru, což samozřejmě nepočítám. Podotýkám, že náplň práce mám stanovenou stejnou jako pečovatelky, s rozdílem jedné věty „práce s PC“. V praxi mám ale náplň práce zcela jinou a rozhodně pečovatelku nedělám a ani mi to nebylo nabídnuto, měla jsem být vedena jako pravá ruka vedoucí se zástupem při dovolené a nepřítomnosti v práci. Je možné, aby pro pozici koordinátorky stačilo základní vzdělání? Mám právo žádat o zvýšení třídy, alespoň kde je maturita?Děkuji za odpověď.

  • Jano, jak přesně se jmenuje Vaše pozice podle Vaší pracovní smlouvy? V oficiálním Katalogu prací není ani pečovatel/ka, ani koordinátor/ka. Platová třída nezáleží na dosaženém vzdělání, nýbrž na nejobtížnější vykonávané práci – vizte například podrobně rozepsanou pozici pracovníka v sociálních službách výše.

    • Díky za upřesnění, Jano.
     Koordinace je výslovně zmíněna pouze v 9. platové třídě, např.:
     „Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.“
     Pečovatelská služba je zmíněna ve více platových třídách, záleží na bližším popisu, například v 6.:
     „Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.“

 6. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně zařazení do platové třídy. Pracuji jako pracovník v sociálních službách a jednou z mých cílových skupin (převážná část) je drogová klientela. Děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Josef Bechr

  • Dobrý den, pane Bechre, to je moc dobrá otázka. S odpovědí jsem si nebyl jist, a proto jsem požádal o vyjádření Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde je kurzívou napsaná reakce:

   Obecně lze říci, že pro zařazení pracovníka v sociálních službách není rozhodující, že pracuje s drogově závislými, ale jakou práci vykonává. V katalogu (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.) jsou pro povolání 2.08.01 pracovník v sociálních službách uvedeny příklady pro 3. až 9. platovou třídu. Např. v 5. „3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.“ Nebo v 6. „3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).“
   S pozdravem
   Mgr. Petr Sulek
   vedoucí tiskového oddělení
   Odbor komunikace
   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

   Pro úplnost dodám, že zmíněné příklady pro 3. až 9. platovou třídu pracovníka v sociálních službách jsou všechny vypsané výše, na této stránce.

 7. Dobrý den, mám dotaz: Na pracovní smlouvě mám – pracovnice v sociální službě, mám kurz všeobecný sanitář a sociální pracovník přímé péče obslužné. Jako sanitářka jsem mohla v nemocnici brát jen glykémie. Zajímá mě, jestli teď v domově pro seniory můžu v mé pozici – rozdávat léky, píchat inzulín, fraxiparín, dělat nějaké převazy… Podle mého názoru ne. Děkuji za odpověď. S pozdravem

  • Paní Knytlová, budu citovat, jak je pracovník v sociálních službách popsán příslušným zákonem (108/2006 Sb., § 116) – a posoudíte sama :-).

   㤠116
   Pracovníci v sociálních službách
   (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává
   a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
   b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,
   c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,
   d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.“

 8. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně pracovní třídy. Pracuji jako pracovník v sociálních službách v terénní pečovatelské službě. V současné době mám platové zařazení ve třídě 5. Naše pečovatelská služba vykonává všechny úkony spadající do této skupiny. Mimo to také má každá pečovatelka pro výkon své práce k dispozici firemní automobil, kdy vykonává práci nejen ve městě, ale i v okolních vesnicích. Dále také pečovatelky vozí a doprovázejí klienty na nákupy, k lékařům, do klubu seniorů, na orgány veřejné moci (všude kde klient potřebuje) a také rozvážejí obědy. Rovněž s klienty naplňujeme, plánujeme a hodnotíme jejích osobní cíle a plníme funkci klíčových pracovnic, vybíráme úhrady za služby (oproti účtu, který nám dá vedoucí pracovník). Skupinu klientů tvoří i lidé s demencemi, psychickými poruchami, mentálně a tělesně postižení, alkoholici, ale také klienti upoutaní na lůžko a zcela odkázaní na pomoc pečovatelky. Ráda bych věděla, zda při takto náročné práci mám nárok na vyšší platovou třídu a předem děkuji za odpověď. Ilona

  • Ilono, máte velmi širokou pracovní náplň. Řekl bych, že vlastně vykonáváte několik povolání zároveň, ale otázkou je, jestli některou činností dosahujete na vyšší než 5. platovou třídu. Jako řidič/ka nikoli, ani jako pokladní, možná ano jako účetní – tam 6. platová třída znamená například: „Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.“

 9. Dobrý den. Pracuji jako pracovník v sociálních službách v domově pro seniory u příspěvkové organizace. Klientela se skládá ze seniorů s různými psychózami, demencemi, 1/3 z cca 70 klientů jsou vozíčkáři, část klientů alkoholici. Zajímalo by mě, zda mám nárok i na jiný zvláštní příplatek než jen za směnnost, který je ve výši 400,- Kč. Myslím, že tato částka je minimálně neadekvátní. Děkuji za odpověď.

 10. Dobrý den, dcera pracuje jako pracovník v sociálních službách – v domově pro mentálně postižené a děti po mozkové obrně. Vystudovala 3letý obor – ošetřovatelka na SZŠ. Její nadřízená po ní mimo péče o klienty vyžaduje i například mytí odpadkových košů zevnitř a praní prádla klientů, ač na tuto práci mají určené pracovníky, uklízečky, apod. Když odmítla koše umýt, odebrala jí osobní ohodnocení a oznámila jí, že obdrží tzv. vytýkací dopis. Pracovala jsem v této pozici také několik let a na tuto práci jsme měli určené pracovníky. Je toto povinností pracovníka v sociálních službách?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno