Součástí parlamentního textu k plnění unijního rozpočtu (rozpočtový rok 2017 – tzv. discharge) je pár bodů, které někdo označuje za „Babiše na pranýři“. Není to tak, poslanci jen mají starost, že s unijními penězi se neděje přesně to, co by se s nimi dít mělo. Posuďte sami.

Evropský parlament:

38. s hlubokým politováním konstatuje, že i přes četná varování Evropského parlamentu reagovala Komise na záležitost českého předsedy vlády až poté, co česká pobočka Transparency International podala v červnu 2018 stížnost na jeho střet zájmů; je hluboce znepokojen tím, že právní dokument EU ze dne 19. listopadu 2018 poukázal na to, že situaci českého předsedy vlády lze považovat za střet zájmů, protože by mohl ovlivňovat rozhodnutí o využívání prostředků Unie, jejichž příjemci byly s ním spojené společnosti;

39. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby plně prošetřila střet zájmů českého předsedy vlády, jak požadoval Evropský parlament ve svém usnesení z prosince 2018, a aby také prošetřila jeho postavení vlastníka médií a vyvodila z tohoto případu závěry;

40. připomíná, že útvary Komise požádaly vnitrostátní orgán odpovědný za koordinaci fondů EU (Ministerstvo pro místní rozvoj), aby poskytl potřebné informace(85) týkající se financování podniků, které jsou součástí jeho holdingové společnosti:

41. vítá skutečnost, že české ministerstvo pro místní rozvoj shromáždilo požadované informace od různých dotčených řídících orgánů a předalo je Komisi; táže se Komise, jaké kroky zamýšlí ve světle nedávného právního posouzení situace učinit;

42. připomíná, že Evropský parlament loni požádal Komisi o urychlení řízení o schválení účetní závěrky zahájeného dne 8. ledna 2016, aby získal podrobné a přesné informace o riziku střetu zájmů týkajících se Státního zemědělského intervenčního fondu v České republice;

75. poukazuje na rychlý nárůst nerovností přímých plateb v některých členských státech, především na Slovensku a v České republice, kde 7 % příjemců v současné době pobírá přes 70 % veškerých přímých plateb, podobně je tomu v Estonsku, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Dánsku, kde roste podíl příjemců, kteří obdrželi více než 100 000 EUR; vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby přijaly vhodná opatření k nápravě těchto vzrůstajících nerovností a aby o těchto opatřeních informovaly;

České zájmy

Podle mne je to smysluplný text a potřebná je snaha Parlamentu „tlačit“ Komisi k tomu, aby dělala, co dělat má – dbát na dodržování práva. A zdá se mi, že Unie a její orgány (Komise) často chrání skutečné české zájmy, zatímco česká vláda chrání zájmy určitých skupin a osob.

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

[latest-selected-content limit=“100″ display=“title,excerpt“ url=“yes“ elements=“3″ css=“one-columns“ type=“post“ status=“publish“ author=“18,“ orderby=“dateD“]