Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu“ potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu“, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež“, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče“. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

61 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,do 28.02 2015 jsem pobírala příspěvek na péči na nezletilou dceru,je nutné si opět zažádat nebo úřad zahájí správní řízení sám.Děkuji

  • Dobrý den, Silvie, nevím, proč byste počínaje březnem měla o příspěvek na péči přijít. Pokud máte obavu, konzultaci na Úřadu práce doporučuji. Buďto Vás uklidní, že výplata pokračuje nadále, anebo případně rovnou podniknete kroky k překonání nastalé překážky.

 2. Dobrý den.
  Mám v péči otce – 91 let – pobírám příspěvek 2. stupně. Nyní změnil adresu do jiného okresu, a tak by mne zajímalo, jestli musím žádat znovu o příspěvek. Děkuji.

  • Blanko, být Vámi, oznámím změnu adresy příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Tam Vám sdělí, zda zahájí znovu šetření – osobně věřím, že k tomu nebude důvod. Ministerstvo práce a sociálních věcí píše:

   „Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv.“

 3. Dobrý den, maminka dostává příspěvek na péči, ten nejnižší. Ale je ležící, já se o ní starám a myslím si, že by měla nárok na příspěvek vyšší. Odmítá však jakékoliv vyšetření i lékaře, nechce nikoho domů, ani odvoz do nemocnice na vyšetření. Mohl by mi někdo poradit, jestli má zažádat o navýšení a jak to mám udělat? Moc děkuji za každou radu.

  • Moniko, vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí citované v mém předešlém komentáři chápu následovně: Příspěvek na péči posuzuje krajská pobočka Úřadu práce, okresní pobočka České správy sociálního zabezpečení a také lékař (poskytovatel zdravotních služeb). Tudíž jako jedinou možnost vidím, trpělivě a citlivě mamince vysvětlovat, aby lékařské vyšetření akceptovala. Pokud by prohlídku prostě odmítla, nevěřím, že bude příspěvek na péči navýšen. Jinak formality vyřizujte na krajské pobočce Úřadu práce.

  • Otec také leží, má 86, a bral jen 800 měsíčně. Odvolali jsme se. Je důležité podrobně vypsat, co nezvládá z těch 10-ti bodů. Také odmítal doktory atd. Odvolání do 2 měsíců hotovo, bez účasti otce, však Váš praktický lékař je zasvěcen. U nás i specialisté, kteří píší léky, i když ho chtěli vidět, bez návštěvy. Jednou za čas přijede doktor změřit tlak atd., popřípadě sestra z POMADOLU vzít krev. Navýšili mu na II. stupeň, dokonce uznali o rok zpětně…

 4. Dobrý den, moje maminka se stará o nemocnou babičku. Babička péči už dostává, ale kvůli jejímu zdravotnímu stavu se péče musela zvýšit. Podanou žádost má už od ledna. Tak by mě zajímalo, jak dlouho to bude ještě trvat, je to změna. Děkuji.

  • Žaneto, vyřizování žádosti standardně trvá dohromady do 105 dní (60 dní úřední zpracování + sociální šetření, 45 dnů lékařské posuzování). Ale Ministerstvo práce a sociálních věcí upřesňuje, že doba může být protažena. Takže Vaše čekání není úplně výjimečné. Nic nedáte za dotaz na krajské pobočce Úřadu práce, zda se Vaše žádost někde neztratila, i když Vám zřejmě odpoví, že vše normálně „běží“, jenom musíte ještě počkat.

 5. Maminka má přiznaný III. stupeň závislosti, v péči se střídáme já, bratr a charita, bratr je hlavní pečovatel, musí odejít ze zaměstnání? Děkuji.

  • Paní Drahotušská, myslím si, že hlavní pečující osoba může mít ještě jiné zaměstnání. V souvisejícím zákoně o sociálních službách (108/2006 Sb.) jsem omezení dalšího výdělku nenašel. Magazín Pomoc v domácnosti píše: „Fakticky můžete mít výdělek v jakékoli výši a úvazek v zákonném rozsahu. Příspěvek na péči se nekrátí, neodebírá, ani jinak neupravuje v závislosti na výši a rozsahu příjmů.“ A Ministerstvo sociálních věcí dokonce popisuje zaměstnanecká práva pečující osoby.

 6. Mám maminku, III. stupeň, pobírá příspěvek na péči. Zatím se o ní stará tatínek – jako hlavní osoba je nahlášen, teď ale vyřizujeme to, že budu jako hlavní pečující osoba já, na tátu je už toho taky dost.
  Já bydlím jinde než maminka, budu dojíždět, jsem momentálně na úřadu práce, pobírám příspěvek na bydlení + pomoc v hmotné nouzi (bydlení, živobytí). Po mamince nechci platit nic, to by mě hanba fackovala, aby mi za péči o ni platila, taky budu jednou stará, a ona se nastarala dost, jen náhradu za jízdné, což nebude každý měsíc stejné. Třeba teď o prázdninách tam budu spát déle s dcerou, takže třeba jeden bus, týden tam budu, pojedu domů a atd… Takže to bude třeba dělat 500,- měsíčně, někdy pro mě dojede třeba táta, což zaplatí benzín on a mě nic vlastně dávat nebude…
  Na sociálce mi řekla, že budu muset sepsat s maminkou jakousi dohodu o tom, kolik mi dá. To ale nebude vždy stejné. Nevím, jak to sepsat, asi se na to budu muset ještě zeptat tam. Ale hlavně mi jde o to, že to co mi zaplatí za bus, mi budou asi počítat jako příjem? To budu ovšem na tom bita, že se starám o maminku, jelikož se mi samozřejmě poníží doplatek na bydlení zřejmě, ale já vlastně žádný příjem mít nebudu, jen zaplatím bus a ona mi to zaplatí, takže nevím.
  A taky jsem se dočetla, že sociálku nezajímá, kolik fakticky od maminky dostanu, ale že si udělá poměrnou část. Tzn. budu hlavní pečující osoba, druhý bude tatínek, tzn. že sociálka mi započítá jako příjem třeba 4000,- i přestože je fakticky nedostanu? V zákoně, který jsem ovšem našla, je psáno, že osoba pobírající příspěvek na péči sama rozhodne, komu a v jaké výši příspěvek na péči zaplatí?? Tak jsem z toho docela nešťastná…
  Doufám že jsem to napsala srozumitelně, děkuji za odpověď – –

  • Evo, jestli Vám rozumím dobře, popisujete 3 možnosti:
   A/ Cesty si budete platit sama.
   B/ Maminka Vám vždycky soukromě, „z ruky do ruky“, ze svého příspěvku na péči proplatí náhradu za jízdné.
   C/ Náhradu za jízdné stanoví úřad, přičemž stejnou částku odečte z příspěvku na péči, a taky z Vašich sociálních dávek; takže vlastně dopadnete stejně, jako kdybyste si cesty platila sama, akorát „bude bita“ Vaše maminka.

   Nechápu, proč upřednostňujete poslední možnost, to už je přece výhodnější varianta A/.

 7. Dobrý den. Byl jsem 14 dnů hospitalizován v nemocnici Písek. Na ÚP České Budějovice nahlášeno, ale nevím, zda je možné dávku strhnou za tuto dobu, nebo pouze za celý měsíc? Děkuji.

  • Pane Fořte, jste si jist, že Vám bude dávka nebo její část stržena? Příspěvek na péči je řešený zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kde v § 7, odstavci 2. stojí: nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Odkazovaným zvláštním předpisem je zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

 8. Dobrý den. Je možné si požádat o příspěvek na péči na osobu, která je současným důchodcem a trvalým bydlištěm na Slovensku? Moje maminka má svou nemocnou maminku na Slovensku, jaké jsou možnosti sociální pomoci, kdyby se maminka přestěhovala ze Slovenska do ČR (trpí těžkou formou Alzheimerovy choroby)? Děkuji.

  • Gabrielo, okruh oprávněných osob popisuje zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) v § 4 – ZDE. Najdete tam například státního občana ČR s trvalým pobytem na území ČR, nebo jeho rodinného příslušníka, kterému „bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu na území České republiky“. Se žádostí lze uspět rovněž díky nároku, který „vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie“ (odstavec 1, odrážka j), konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Tam mimo jiného stojí (odstavec 16):

   „Ve Společenství v zásadě neexistuje žádný důvod k tomu, aby byla práva na sociální zabezpečení učiněna závislými na místě bydliště dotyčné osoby; přesto ve zvláštních případech, zejména pokud jde o zvláštní dávky spojené s ekonomickou a sociální situací dotyčné osoby, by místo bydliště mohlo být bráno v úvahu.“

 9. Dobrý den, manžel má amputovanou nohu pod kolenem. Má přiznán první stupeň závislosti. Při posuzování mu nebyla uznána imobilita, ačkoliv dokládal vyjádření lékaře, že v amputované končetině dochází k zánětům. V důsledku opakujících se zánětů není schopen používat protézu pravidelně a část roku se může zdržovat pouze v bytě (třetí patro bez výtahu). Děkuji za Vaše vyjádření.

  • Dobrý den, paní Richtrová, pokud jste přesvědčena, že Vám úřad křivdí, kontaktujte se svojí stížnosti veřejnou ochránkyni práv (ombudsmanku), mělo by stačit poslat popis svojí situace na e-mailovou adresu podatelna@ochrance.cz. Sám Vám jako soukromá osoba nemohu v podobném sporu pomoci, protože úřad mi nemůže prozrazovat (potvrzovat, ani vyvracet) citlivé údaje svých konkrétních klientů, čímž není věcná debata možná.

 10. Dobrý den, mám maminku v léčebně, pobírá invalidní důchod 3. stupně. Chtěla jsem se ale zeptat, zda jako opatrovník své nesvéprávné matky mám nárok na nějakou finanční odměnu?

  • Evo, právě příspěvek na péči příjemce nebo příjemkyně dostává, aby zaplatil/a pomoc například svojí blízké osoby (případně dle vlastní volby asistenta sociální péče, poskytovatele sociálních služeb, hospicu či dětského domova). Podmínky najdete ve článku výše.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno