Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu“ potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu“, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež“, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče“. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

61 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, mám syna se II. stupněm závislosti, má ZTP. Je mu 13 roků, nemohu ho poslat nikam samotného, všude ho musím doprovázet, i podle výsledků vyšetření odborníků není soběstačný, ale prý nemám nárok na ZTP/P. Je to skutečně pravda? Moc děkuji za odpověď.

  • Jiřino, průkaz ZTP/P dostávají osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením. Co to přesně znamená, specifikuje 4. příloha Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 388/2011 Sb. (o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).
   Uznatelná postižení pro ZTP/P najdete ZDE, ve 3. odstavci – například: „funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí“ nebo „střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50“ nebo „psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu“ apod. Myslím, že klíčovou roli hraje lékařský posudek.

 2. Dobrý den,
  zajímalo by mě, zda je možné žádat o příspěvek v případě, že mamince zajišťuji nákupy, doprovody k lékaři, občas uvařím. Léčí se s pohybovými problémy a se srdcem. V domácnosti je zatím soběstačná. Bydlíme ve stejném domě, jen každá v jiném vchodu. Takže jsem k dispozici, když potřebuje. Zdravím a děkuji.

 3. Dobrý den. Mám syna 8 let. Má lehčí mentální retardaci a ADHD. Příspěvek na péči nám nebyl uznán. Chtěla bych vědět, jak se odvolat. Je na úrovni 4-5 letého dítěte. Děkuji za odpověď. Jana

 4. Dobrý den. Mamince je 95 let, má přiznaný příspěvek na péči III. stupně a je v domově pro seniory. Chtěla bych si ji o dovolené vzít na chalupu na 3 týdny a starat se o ní. Zůstane příspěvek na péči celý v domově, anebo máme nárok na poměrnou část peněz? Děkuji.

 5. Dobrý den, vím, že mohu žádat příspěvek na péči už od jednoho roku věku dítěte. Jak je to, když pobírám rodičovský příspěvek? Můžu zároveň pobírat rodičovský příspěvek i příspěvek na péči? Děkuji.

 6. Dobrý den,
  dcera od 2 let trpí syndromem AIHA – autoimunní hemolytická anemie, vždy po roce či dříve se opakuje. Během roku častěji stoná a musíme zůstat doma. Já mám tak znemožněný nástup do jakékoliv práce. Dnes je dceři 6 let, příznaky trvají. Jsem 2 roky na ÚP, poslední rok a půl se mi již nezapočítává do důchodového pojištění. Zvažuji požádat o POB (příspěvek při péči o osobu blízkou), nejspíše prvního stupně – myslíte, že mohu uspět? Děkuji. Kamila

 7. Prosím, chtěla jsem se zeptat: Moje maminka je ležící, staráme se o ni, koupeme ji, vaříme, chodíme jí nakupovat… Prostě maminka nechodí, tak nic nemůže a přebalujeme ji, nosí plenky. Od sociálky jsme dostali na péči 800 korun. Já se chci odvolat. Můžete mi, prosím, poradit? Prostě maminka potřebuje stálou péči od nás. Děkuji za odpověď.

 8. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: Mám problém s dcerou. Odmítá chodit do školy, ve škole moc nekomunikuje, co se týče příbuzenstva, tak taky moc nekomunikuje, je taková uzavřená do sebe. Do školy musíme jezdit s ní, abychom měli vůbec jistotu, že do školy jde. Myslíte, že bychom mohli žádat o nějaký příspěvek na péči? Děkuji.

  • Zuzano, nechejte dceru vyšetřit ve speciálně pedagogickém centru nebo u dětského psychiatra, jako matka autisty – aspergera vidím v jejím chování podobnost, nebojte se vyšetření, poradí vám, jak s dcerou pracovat a uleví se vám všem.

 9. Dobrý den, maminka se během 3 týdnů dostala do stavu, že je z ní ležící, má středně těžkou demenci, jinak zdravotně v pořádku. Nepostará se o sebe. Skončila v nemocnici, kde ji teď chtějí překládat do LDN a nabídli mi podat žádost o Domov seniorů. Jsem původem zdravotní dcera, nyní v ID II. stupeň. Maminku si chci vzít po převozu z LDN domů. Kde (podle bydliště maminky?) a kdy mám začít žádat o příspěvek na péči? Musí mít maminka trvalé bydliště u mně? Z 10 uvedených životních situací nesplňuje ani jednu. Děkuji za odpověď.

 10. Dobrý den, manžel pobírá invalidní důchod na mobilitu 2. stupně za amputaci nohy na stehně. Bez dvou berlí je nepohyblivý. Má ale přiznaný příspěvek na péči 1. stupně (800 Kč). Určitě by se dostal do tabulky 5 – 6 nezvládaných potřeb, což je 2. stupeň. Dá se znovu požádat o prověření stupně závislosti? Děkuji za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno