Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu“ potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu“, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež“, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče“. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

61 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, moje dcera se narodila mentálně postižená. Stav po operaci: těžká mentální retardace, IQ 47, inkoordinace pohybů, poruchy jemné motoriky esotropia, amblyopia, dysfázie, dyslálie, dysgrafie, dyslexie, apraxie, dezorientace v prostoru i času. To má psáno od posudkového doktora, když jí bylo 7 roků a 8 měsíců.
  Dnes je dceři 34 let a její posudek se změnil natolik, že je pomalu zdravá. Do teď jsem pobírala příspěvek na péči 8 000 Kč. Dneska mi snížili příspěvek na 4 000 Kč, to znamená, že ze třetího stupně na druhý stupeň. A najednou má IQ 57. I soudně má dáno, že je zbavena způsobilosti k právním úkonům.
  Je možné, aby mi příspěvek, který jsem pobírala, takhle snížili? Proto se budu odvolávat proti rozhodnutí, které mi má přijít. Chci se vás zeptat, zdali to má cenu. Jak je vidět, podle našeho doktora je moje dcera zdravá. Děkuji za odpověď. Ješetická

  • Hano, ač je to úsměvné, je to tak. Pokud při péči o osobu blízkou vypipláte nějaký výsledek nad léčebný záměr, budete postiženi snížením klasifikované třídy. Uvedený úspěch mám za sebou také, s otcem, z III. stupně po zlepšení na II.; následně až po letech nastaly větší problémy a vysoký věk (+93), takže znovu III. A odměna je od státu příslovečná, právě jsem ji popsal jako varování pro ostatní pečující. Přeji pevné nervy, a vím, že to na veselost není.

 2. Dobrý den, jsem vedena po MD na ÚP, pobírám dávky hmotné nouze, nejstarší dcera je v prváku na střední škole, prostřední kluk je ve 3. třídě a nejmenší (3,5 let) sice chodí do školky, abych mohla do práce, ale spíše jen platím a je doma více jak ve školce. Bydlíme v Orlové a s nejmladším synem dojíždíme do Ostravy Fakultní nemocnice na neurologii s oslabeným svalstvem na pravé straně, ale není to poznat, léky ani nic nebere, máme od neurologa zatím nepodloženou diagnózu: syndrom Ehlers Danlos, ale musela jsem s ním projezdit Karvinou a Havířov po vyšetřeních okolo, jako je kardiologie, oční, hematologie – jelikož se mu dělají boláky, hodně modřin… A tam máme napsáno, že má: trombocytopatii, ale také nebere léky, jelikož bral a neměly efekt, byly vysazeny. Ostatní má tedy v pořádku. Měli jsme se objednávat se všemi výsledky na genetiku, ale bohužel jsme odeslány na CT hlavy a mozku do Ostravy kvůli častým bolestem hlavy. Tak se nám vše posouvá a prakticky papírem nemáme nic. Jako matka samoživitelka jezdím jen autobusem, tak je vše těžko snesitelné po finanční stránce, ale zajímá mě jestli bych měla vůbec šanci něco žádat na péči o syna který – bývá často nemocný a jezdím s ním všude možně. Děkuji za odpověď.

 3. Dobrý den, pobírám na svou dvanáctiletou dceru příspěvek na péči 1. stupně. Chtěla bych se zeptat, zda někdo neví, jestli mohu jít normálně do práce. Do teď jsem s ní byla doma. A musím to popřípadě hlásit na sociálce? Děkuji za odpovědi.

 4. Dobrý den, mám od roku 1997 průkaz ZTP/P, jsem na vozíčku, a zjistila jsem, že mne stále posuzují ve 2. stupni závislosti – středně těžká závislost, od roku 2009 všem prý z 8000 změnili na 4000. Tedy i mně, ale od té doby mne stále vedou, jako bych měla jen ZTP. Když jsem se pak chtěla odvolat, řekli mi na úřadě, že se to pak zase vrátí do starých kolejí, ale dodnes se nic neudělalo, dokonce, když jsem znovu chtěla si podat o zvýšení, tak mi úřednice řekla, že ať jsem ráda, že můžu dostat ještě méně. Ale mně se to nějak nezdá, a nevím, jestli jsem tedy v právu nebo ne. Byla bych ráda, kdybyste mi poradil. Děkuji. Svatava

 5. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Moje žena se stará o svou babičku. Byl jí přiznán čtvrtý stupeň závislosti. Je možné si ještě přivydělat??? Asi čtyři hodiny denně??? Pokud ano, je to potřeba někam hlásit???? Zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení atd.??? Děkuji za odpověď.

 6. Dobrý den,
  obracím se na Vás pro radu. Jsem na invalidním vozíku, mám dlouhodobě diagnostikovanou roztroušenou sklerózu (III. stupeň závislosti). Před pěti lety jsem se odstěhovala ze Slovenska zpět do ČR k synovi, který se o mě stará. Jsem občanka ČR, mám trvalý pobyt v ČR, naposledy jsem pracovala ještě za ČSSR, ale na Slovensku. Tudíž dostávám slovenský důchod, díky kterému údajně nemám nárok pobírat příspěvek na sociální péči v ČR, ale nedostávám žádný ani ze SR, protože Slovenská strana neexportuje žádná dávky. Jsem v byrokratické pasti a už nevím, na koho se obrátit.
  Děkuji velmi za radu.

 7. Dobrý večer,
  je mi 54 let a bydlím s maminkou, které je 82 let.
  Maminka má problémy se srdcem, má šedý i zelený zákal, chodí na kontroly s cukrovkou, je celkem v pohodě, ale zapomíná… O vše se staráme my s manželem. Možná bych dostala práci, ale bojím se nechat tady maminku samotnou – ani ona nechce zůstávat v domě samotná, takže nevím, jak situaci řešit. Vše kontroluji – plyn, voda, klíče v zámku apod., jak to u starších lidí bývá… Chtěla bych si vyřídit péči na maminku, nevím ovšem, zda mám nárok a jestli se mám vůbec do toho pustit.
  Děkuji.

 8. Zdravím. Tchyni srazilo na přechodě auto, má zlámanou levou holení kost a levou ruku někde u krčku. V noze má šrouby a ruku měla měsíc zafixovanou a nehybnou. Já i má manželka jsme v důchodě, a tím, že jsme si ji k sobě vzali, nám nastaly galeje. Každé 3 – 4 hodiny dávat z postele na vozík (močit), měnit prádlo, protože stále vytéká z ran nějaká vodička, vaření, přeprava k jídelnímu stolu atp. Mohl bych pokračovat, ale chápete, že náš život (a to nejsme ani my zdraví) se zásadně změnil. Dnes je 16.12. a včera, když byla sanitkou na kontrole, lékař jí předepsal týdenní nemocniční rehabilitaci, ovšem teprve na 12.1.2016. Bába se měsíc ani nehnula a teď chtějí její tělo rozhýbat. Ptám se, jestli máme nárok na nějakou částku za předešlý hororový měsíc a jak postupovat. Tchyni je 87 roků. Díky.

 9. Dobrý den, mám 25letého syna s Crohnovou chorobou, již rok je po operaci střev a má umělý vývod. Když jsme vloni v červnu 2015 žádali o příspěvek o péči na blízkou osobu, byl nám přiznán I. stupeň. Neodvolávali jsme, ale teď jsem musela s ním zůstat doma. Jsem na ÚP a pomáhám synovi s hygienou a s pohybováním. Vlivem choroby má problémy s chůzí, bolí ho klouby, páteř se mu zkřivila, takže ani nezvedne ruce nad úroveň ramen, ráno se sám nezvedne z postele. Chtěla jsem se zeptat, zda můžu podat znovu novou žádost na přešetření jeho stavu a míry pomoci. Nevím co mám dělat, neboť na ÚP nemohu zůstat dlouho. Děkuju

 10. Dobrý den. Mám bratra, 35 let, je mentálně postižený. Má dětskou mozkovou dysfunkci. Celou dobu se o něho starala maminka. Jeho ošetřující lékař i neurolog doporučují 24-hodinový dohled. Maminka nečekaně umřela a nyní se o něj stará tatínek. Příspěvek dostal 800 Kč. Myslím, že je to málo. Bratr nechodí ven, má strach z lidí. Často padá, jednou dokonce rozbil při pádu vitrínu. Neumí si sám připravit jídlo, ani nakoupit. Oblečení i léky se mu musí nachystat. Mytí hlavy a stříhání nehtů taky nezvládá. Jen umýt ruce a vyčistit zuby, ale kartáček musí připravit otec. Má třes rukou. Otec odešel do předčasného důchodu, aby se mohl starat. Myslím, že příspěvek 800 Kč je hodně směšný. Vždyť nikdo by se za 800 Kč měsíčně nestaral 24 hodin denně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno