Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dotační a úvěrovou akci, díky které mají vyrůst nové činžovní domy, určené především pro střední třídu. Nevratné subvence dosáhnou zhruba 2 miliard korun ročně, pro zvýhodněné půjčky zatím není stanovený žádný strop. Program Výstavba na následujících řádcích popíše Veronika Vároši, tisková mluvčí rezortu.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje nový program, který by umožnil obcím stavět nájemní byty nejen pro úzce vymezenou skupinu obyvatel v sociálně těžké situaci (sociální byty), ale také například pro učitele, lékaře apod. Na výstavbu sociálních bytů pro definovanou skupinu by byly poskytovány přímé a nevratné dotace a na zbývající část bytů by pak byl poskytován nízkoúročený, tedy zvýhodněný, dlouhodobý úvěr. Představa je taková, že vzniklé bytové domy budou obsahovat mix nájemních bytů pro obě cílové skupiny. Počet sociálních bytů by neměl být vyšší než 20 % z celkového počtu vzniklých nájemních bytů. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o dotačně-úvěrový nástroj předpokládáme realizaci této podpory v rámci Státního fondu rozvoje bydlení. Chystáme nařízení vlády, které detailně definuje uvedený nástroj s názvem Program VÝSTAVBA.

Další dotace jsou připraveny díky zákonu o sociálním bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj předběžně počítá s rozpočtem na tento program zhruba ve výši dvou miliard korun ročně na dotační podporu. Vzhledem k plánované účinnosti zákona o sociálním bydlení, kdy jsou na tyto účely připraveny další peníze, může být částka v prvních dvou až třech letech vyšší. Jedná se o tvorbu nařízení vlády, což si vyžádá dodržení určitého časového rozvrhu. Na základě potvrzení absorpční kapacity od obcí je možné finální verzi projednat vládou nejpozději na jaře 2019. Zároveň platí, že podoba programu by mohla být známa již dříve tak, aby si příjemci dotací mohli své investice připravovat v předstihu.

Program Výstavba je výjimečný svým zaměřením na střední třídu

Současné dotační programy MMR jsou zacíleny především na podporu bydlení seniorů s nižšími příjmy nebo na zdravotně postižené. Stejně tak i úvěrový program SFRB. Ten navíc počítá s dalšími subjekty typu nízkopříjmové domácnosti, mladí s nízkými příjmy do 30 let apod. Neexistuje tedy program (dotační nebo úvěrový), který by podporoval výstavbu nájemních bytů pro středně příjmové skupiny domácností, tedy těch domácností, které by v zamýšleném nařízení vlády užívaly onu 80 % část nájemních bytů. Zásadní změnou je tedy vytvoření dotačně úvěrového nástroje umožňujícího vznik bytových domů obcí s nájemními byty, kde část bude určena pro sociální bydlení nejpotřebnějších osob a část pro domácnosti středně příjmové.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno