V oficiálním katalogu pracíREFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY číslo 2.10.46. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent ochrany hospodářské soutěže.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže a stavu soutěžního prostředí v České republice.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent ochrany hospodářské soutěže (v katalogu prací 2.10.46)

12. platová třída

1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropskému společenství.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

4. Stanovování postupů ve věcech dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropskému společenství.

3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže a stavu soutěžního prostředí v České republice.

4. Tvorba celostátní koncepce dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.

2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory k Evropskému společenství.

15. platová třída

1. Tvorba soutěžní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno