V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST číslo 2.10.52. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro jadernou bezpečnost.

(Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.)

Referent pro jadernou bezpečnost (v Katalogu prací 2.10.52)

12. platová třída

1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy při využívání jaderné energie a v oblasti radiační ochrany, spojené s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.

2. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní (dozorové) činnosti v rozsahu působnosti úřadu v oblasti kontroly zákazu chemických a biologických zbraní.

13. platová třída

1. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření, dohled nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity
k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady, s jadernými materiály, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zářičů a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno