V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY číslo 2.10.39. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro plavbu a vodní cesty.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění cejchování plavidel.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro plavbu a vodní cesty (v katalogu prací 2.10.39)

8. platová třída

1. Vedení plavebního a námořního rejstříku.

2. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.

3. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.

9. platová třída

1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.

2. Provádění cejchování plavidel.

3. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního plavebního rejstříku.

4. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.

10. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.

3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.

4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.

5. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí.

6. Odborné šetření plavebních nehod.

11. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.

2. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.

3. Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky zahraničním provozovatelem.

4. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.

5. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.

6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

7. Zpracování kriterií a dat (plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace) pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.

12. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.

3. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.

2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno