V oficiálním katalogu pracíREFERENT ZAMĚSTNANOSTI číslo 2.10.20. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent zaměstnanosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zprostředkovatelská činnost při umísťování uchazečů o zaměstnání.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent zaměstnanosti (v katalogu prací pozice 2.10.20)

6. platová třída

1. Zařazování do evidence a vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání.

2. Příprava rozhodnutí o vydání nebo odejmutí povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.

3. Jednání se zaměstnavateli o volných místech a jejich obsazování.

7. platová třída

1. Vyřizování věcí ve správním řízení v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, například přiznávání, odnímání, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.

2. Vyřizování dohod v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, například přispívání zaměstnavatelům na zřízení a provoz chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen.

3. Zprostředkovatelská činnost při umísťování uchazečů o zaměstnání.

4. Monitorování trhu práce, zpracovávání dílčích rozborů, prognóz trhu práce a návrhu dílčích opatření.

5. Informačně-poradenská činnost pro pracovní integraci uchazečů a zájemců o zaměstnání a volbu povolání.

8. platová třída

1. Zajišťování agendy přiznávání, nepřiznávání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.

2. Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči a zaměstnavateli. Návrh postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče.

3. Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb (v rámci boje proti sociální exkluzi).

4. Zajišťování agendy vydávání nebo odnímání povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.

5. Zajišťování agendy povolování výkonu umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti dítěte nebo jeho činnosti v reklamě.

6. Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2. Systémové zpracovávání analýz trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě monitorování trhu práce. Zpracovávání krátkodobých prognóz vývoje.

3. Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu povolání.

4. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

5. Provádění sociálně-právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.

6. Vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možností uplatnění na trhu práce včetně jejich vyhodnocování.

10. platová třída

1. Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologických, psychodiagnostických).

2. Zpracovávání prognóz vývoje trhu práce v daném území.

3. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.

4. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.

11. platová třída

1. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů služby úřadů práce (aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání, poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace, státní sociální podpory) ve vymezené územní působnosti.

2. Koordinace zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.

3. Usměrňování ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z celostátních hledisek.

4. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.

12. platová třída

1. Zpracovávání celostátních analýz a prognóz vývoje, vypracovávání metodických postupů a opatření a sjednocování postupů úřadů práce v jednotlivých oblastech státní politiky zaměstnanosti (aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování, poradensko-psychologické služby, rekvalifikace).

2. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na daném území.

3. Tvorba celostátní koncepce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

13. platová třída

1. Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti, jejich sledování a vyhodnocování.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování politiky zaměstnanosti.

3. Tvorba celostátní koncepce a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti při platební neschopnosti zaměstnavatele.

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno