Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Regionální politika a podpora regionálního rozvoje.

2.35 REGIONÁLNÍ POLITIKA A PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

12. platová třída

1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj dílčích území z celostátních hledisek.

2. Zpracování analýz dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.

3. Aplikace regionálních podpor s celostátní působností, například programů podpory obnovy venkova a podpory úprav vojenských areálů pro obecní využití.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce a metodiky regionálních podpor s celostátní působností.

2. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.

3. Tvorba strategií obnovy území postižených živelní nebo jinou pohromou na celostátní úrovni.

4. Celostátní koordinace poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.

5. Celostátní koordinace politiky rozvoje měst (urbánní politika).

6. Tvorba koncepce pohřebnictví.

14. platová třída

1. Tvorba zásad státní regionální politiky včetně urbánní politiky a státních regionálních podpor.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno