Náš senátorský klub dnes z iniciativy předsedy odeslal výzvu prezidentovi provincie Verona a starostovi města Verona, aby odňali oficiální podporu akci, na níž je italskými krajně pravicovými radikály zneužíván odkaz Jana Palacha.

Výzvu podepsali všichni členové klubu – Václav Láska – Právo s Láskou, Petr Orel, Ladislav Kos, Tomáš Goláň – senátor, Přemysl Rabas, senátor a Lukáš Wagenknecht.

TEXT VÝZVY V ČEŠTINĚ:

Vážený pane prezidente Scalzotto, vážený pane starosto Sboarina,

dovoluji si Vás kontaktovat ohledně koncertu Země a svoboda (Terra e Libertà), který se má uskutečnit 19. ledna ve Veroně, věnovaný 50. výročí úmrtí Jana Palacha. Byl jsem informován, že na tomto koncertu vystoupí skupiny napojené na italské pravicové extrémisty, a proto chci vyjádřit své silné znepokojení, že tuto akci oficiálně zaštítila provincie Verona.

Jan Palach byl český student, který se zapálil a zemřel na protest potlačení Pražského jara. Obětoval tak svůj život ve jménu demokracie, svobody a humanismu. Tento statečný čin nesmí být překroucen a zneužit pravicovými extremistickými skupinami hlásající ideologii, která je v rozporu s ideály Jana Palacha.

Ani dnes demokracie není samozřejmostí a musíme ji chránit a pečovat o ni. Jakékoli spojení pravicových extremistů a Jana Palacha je pošpiněním jeho památky a nemělo by mít podporu oficiálních italských úřadů. Proto se cítím povinen vyzvat Veronskou provincii, aby stáhla svou záštitu této akci.

Děkuji za pochopení a věřím, že provincie Verona najde vhodnější příležitost, jak uctít památku Jana Palacha a jiných hrdinů, kteří jako on obětovali svůj život za svobodu a demokracii budoucích generací.

Další komentáře od Tomáše Goláně: