Největší soused České republiky zahrnuje několik spolkových zemí, které mají značnou autonomii. Jednotlivé regiony taky samostatně rozhodly, kdy budou odpočívat během roku 2019. Spolková ústava totiž pouze rámcově stanovuje: „Neděle a státem uznané svátky zůstávají zákonem chráněny jako dny pracovního klidu a duševního odpočinku.“ Všechny země musejí povinně relaxovat pouze 3. října, na památku sjednocení. Sestavme proto srovnávací tabulku, abychom jasně viděli, kdy slaví státní svátky „Německo 2019“, současný tahoun evropské ekonomiky.

Kalendář a mapa pro všechny spolkové země

Země (a hlavní města) 1.1. 6.1. 19.4 22.4. 1.5. 30.5. 10.6. 20.6. 8.8. 15.8. 3.10. 31.10. 1.11. 20.11. 25.12. 26.12.
Bádensko-Württembersko (Stuttgart) X X X X X X X X X X X X
Bavorsko (Mnichov) X X X X X X X X X X X X X
Berlín (Berlín) X X X X X X X X X
Braniborsko (Postupim) X X X X X X X X X X
Brémy (Brémy) X X X X X X X X X X
Dolní Sasko (Hanover) X X X X X X X X X X
Durynsko (Erfurt) X X X X X X X X X X
Hamburk (Hamburk) X X X X X X X X X X
Hesensko (Wiesbaden) X X X X X X X X X X
Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin) X X X X X X X X X X
Porýní-Falc (Mohuč) X X X X X X X X X X X
Sársko (Saarbrücken) X X X X X X X X X X X X
Sasko (Drážďany) X X X X X X X X X X X
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg) X X X X X X X X X X X
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) X X X X X X X X X X X
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel) X X X X X X X X X X

Křížky znamenají, že daná země (nebo autonomní město) slaví uvedené státní svátky. Německo 2019 vypadá na mapě, podle svého regionálního členění, následovně:

Státní svátky - Německo 2018

Vlajkové, tiché a státní svátky – Německo 2019

Větší, kulturně pestřejší republika má pochopitelně barevnější kalendář, než poměrně menší a homogenní Česká republika. Německo vyhlašuje i takzvané tiché dny (například v polovině listopadu vzpomíná na oběti ozbrojených konfliktů) nebo vlajková výročí, kdy instituce vyvěšují prapory (například Den Evropské unie 9. května).

Česká republika má více dnů pracovního klidu, než jakákoli spolková země. Ale když sečteme všechny státní svátky, Německo 2019 vede, především díky silnější křesťanské tradici:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Tři králové
 • 19. dubna Velký pátek – tryzna za umučeného Ježíše Krista
 • 22. dubna Velikonoční pondělí
 • 1. května Svátek práce – den dělnických hnutí a zaměstnaneckých práv
 • 30. května Nanebevstoupení Páně
 • 10. června Letnice – na biblické apoštoly sestoupil Duch Svatý
 • 20. června Slavnost Těla a Krve Páně – oslava svátosti přijímání, neboli eucharistie
 • 8. srpna Augsburský svátek míru – připomínka konce třicetileté války a náboženské svobody
 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 3. října Den německé jednoty, neboli výročí opětovného sjednocení v roce 1990
 • 31. října Den reformace, na počest prvního protestanta Martina Luthera
 • 1. listopadu Slavnost Všech svatých (neboli Dušičky)
 • 20. listopadu Den pokání a modlitby
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Svatého Štěpána

K TÉMATU:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno