Obecní nebo městský strážník dostává většinou nižší plat než státní policista. Ale náročnou prací, dlouhou praxí a díky různým příplatkům může vystoupat nad celorepublikový průměr.

 • Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací: 2.21.31 STRÁŽNÍK
 • Nejnižší požadované vzdělání: zákon o obecní policii (č. 553/1991 Sb., § 4) jmenuje mezi podmínkami „střední vzdělání s maturitní zkouškou“ a „splnění stanovených odborných předpokladů“. Ve veřejném sektoru bývá nedostatečně vzdělanému zaměstnanci snížený platový stupeň.
 • Platová tabulka: nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Sb. říká, že strážník obecní nebo městské policie dostává plat podle tarifní stupnice, kterou najdete níže. Obecní a městské policie jsou totiž zřizované zastupitelstvy obcí a měst. Na rozdíl od příslušníka státní Policie ČR, strážník není ve služebním, ale běžném pracovním poměru. Zaměstnává ho přímo příslušná obec nebo město.

Platová tabulka strážníků, účinná od 1. ledna 2021

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
1. třída11 03011 37011 74012 12012 55012 98013 40013 85014 31014 83015 31015 850
2. třída11 85012 23012 65013 05013 50013 95014 44014 92015 42015 97016 49017 070
3. třída12 71013 13013 57014 04014 51014 99015 51016 05016 60017 17017 77018 390
4. třída13 65014 12014 59015 08015 60016 12016 69017 25017 85018 47019 11019 770
5. třída14 66015 20015 70016 25016 80017 38017 97018 60019 25019 93020 64021 370
6. třída15 77016 33016 89017 48018 08018 69019 35020 02020 72021 45022 21022 990
7. třída16 98017 56018 18018 81019 47020 15020 84021 56022 33023 09023 94024 780
8. třída18 30018 95019 61020 30021 01021 77022 52023 31024 13025 00025 91026 830
9. třída19 73020 40021 13021 87022 64023 43024 29025 14026 02026 96027 92028 920
10. třída21 26022 01022 80023 61024 44025 29026 20027 12028 10029 09030 15031 240
11. třída22 98023 78024 66025 51026 41027 36028 34029 34030 38031 47032 61033 790
12. třída24 77025 63026 56027 48028 48029 50030 56031 67032 79033 98035 20036 470
13. třída26 73027 69028 68029 69030 76031 86033 00034 19035 42036 71038 03039 420
14. třída28 88029 90030 99032 09033 24034 42035 68036 96038 32039 70041 15042 640
15. třída31 21032 33033 50034 71035 96037 25038 60040 02041 47042 99044 54046 150
16. třída33 75034 96036 21037 52038 87040 27041 73043 25044 82046 43048 16049 920
 • Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské + rodičovské dovolené + péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě; předchozí pracovní zkušenosti z jiných oborů započítá zaměstnavatel maximálně ze dvou třetin, podle jejich využitelnosti pro výkon požadované práce.
 • Platová třída: katalog prací (podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., část 2.21.31) stanovuje minimálně 5. a maximálně 13. platovou třídu, zařazení záleží na nejtěžším vykonávaném pracovním úkonu.
 • Náplň práce: podrobně upřesňuje závěrečná kapitolka.

Platy strážníků zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci

Strážník v 5. platové třídě

 1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

Strážník v 7. platové třídě

 1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

Strážník v 8. platové třídě

 1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.
 2. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.
 3. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace.
 4. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni.
 5. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.

Strážník v 9. platové třídě

 1. Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie.
 2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce.

Strážník v 10. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku se složitou organizační strukturou.

Strážník v 11. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech.
 2. Tvorba plánů a koncepcí celoměstských opatření a jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajišťování, včetně metodického usměrňování, komplexní koordinace a zajištění řízení opatření při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.

Strážník ve 12. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.

Strážník ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.

Zdroj úvodní fotografie: Městská policie Plzeň

31 KOMENTÁŘE

 1. Strážník městské policie, pracovní náplň: uniformovaná služba beze zbraně (strážník-operátor), práce na režimovém pracovišti (vyřizování přestupků s přestupci, přijímání oznámení, dle pokynů koordinuje krizové řízení, pult centralizované ochrany, koordinace hlídek v terénu, obsluha kamerového systému, práce s informačními systémy). 6. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a NV č. 564/2006 Sb. Dotaz: Odpovídá uvedená platová třída pracovní náplni? Děkuji za odpověď.

  • Pane Mládku, pokud máte ve smlouvě „koordinaci hlídek v terénu“, osobně bych Vás viděl spíše v 8. platové třídě, kde je mimo jiného výslovně uvedená „koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni“.

 2. Dobrý den, strážník městské policie – pracovní náplň nad rámec ostatních strážníků:
  Zpracovává metodické pokyny a směrnice k postupům městské policie.
  Kontroluje plnění úkolů ostatních strážníků.
  Je v pořádku 9. platová třída?

  Děkuji.

  • Paní Zámožná, podle mě je 9. platová třída tohoto strážníka v pořádku. Leda kdyby kontroloval plnění úkolů ve větší organizační struktuře (ve větší skupině, která je například ještě dále hierarchicky členěná), považoval bych za adekvátní 10. platovou třídu.

 3. Dobrý den,
  mám VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, praxi 7 let v obchodní činnosti s 3-letou MD. Dle uvedeného textu, bych po absolvování kurzu na strážníka automaticky spadala do 10. – 12. platové třídy? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Barboro, nikoli. Zařazení do platové třídy závisí na nejtěžší vykonávané činnosti. Možné náplně práce jsou vypsané na této stránce, pod nadpisem „Platy strážníků odrážejí jejich zkušenosti a nejtěžší vykonávanou práci“. Vaše vysokoškolské – magisterské vzdělání je dostatečné i pro nejvyšší zařazení. Ale například ve 12. třídě by Vaší prací musela být: „Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.“

 4. Dobrý den, mám pouze středoškolské vzdělání s výučním listem, mohu se i bez maturity stát strážníkem?

  • Pane Zbránku, bohužel v zákoně o obecní policii (553/1991 Sb.) stojí (§ 4):
   „(1) Strážníkem může být občan České republiky, který
   a) je bezúhonný,
   b) je spolehlivý,
   c) je starší 21 let,
   d) je zdravotně způsobilý,
   e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
   f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).“

 5. Dobrý den, spadá do této tabulky asistent městské policie neboli asistent prevence kriminality? Případně do jaké tabulky spadá tato pracovní pozice? Nabízejí mi, říkali podle tabulky, 15 000 Kč super hrubá mzda a přitom mám VŠ. By mě zajímalo, kde jsou ty průměrné mzdy ČR.

  • Jirko, podle mě přísluší asistentovi městské policie v oficiálním katalogu prací pozice asistent – jeho platové třídy jsou rozepsané TADY. Vycházím ze článku Ministerstva vnitra, kde mimo jiné stojí: „Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.“ Mzdy pobírají zaměstnanci v soukromých společnostech, tady hovoříme o platech. Do průměrů se navíc započítávají také příplatky, které mohou výplatu podstatně zvýšit, osobním příplatkem asistenta až o polovinu hrubého základu.

  • Jirko, když máte VŠ, tak byste mohl aspoň tušit, jak to s tou průměrnou mzdou je… A hlavně co je to průměr…

 6. Dobrý den, když bych ihned po škole nastoupila k Městské policii (studuji policejní školu), do jaké TT bych byla zařazena? Nějak v tom mám zmatek. Děkuji za odpověď.

  • Petro, „začátečnice“ bez praxe bude zařazena do 1. platového stupně, dále někam v intervalu 5. až 12. platové třídy podle nejtěžší vykonávané práci (vizte článek výše, kde jsou rozepsány všechny alternativy). Tabulka ukazuje, že vychází měsíční hrubý základ 10 630 Kč až 18 790 Kč právě podle příslušné třídy, plus případné příplatky. Například měsíční hrubý základ 11 520 Kč vychází, když nejobtížnější prací strážníka bez jakékoli uznatelné praxe je: „Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“

 7. Dobrý večer, která právní norma nebo nařízení upravuje rozsah činností pro jednotlivé platové třídy povolání strážník, které uvádíte výše? Děkuji za odpověď.

 8. Dobrý den, mám vystudovanou Policejní akademii, bude mi při nástupu započítáno 5 let studia jako praxe při přípravě na povolání?

 9. Prosím, proč se tomu spolku zbytečně ozbrojených i navzájem nebezpečných lidí říká Policie, když jsou to strážníci? K čemu mají zbraně? Kvůli egu? A dále, jak je možné, že jsou odměňováni podle výše vybraných pokut? To je přece absurdní! To je jakoby soudce měl prémie podle počtu napařených let! Kdo trestá, nesmí z toho mít prospěch! Tahle parodie na Policii je výjimka?

 10. Petr, 11.11., 10:12: Ono se tomu „spolku“ neříká Policie, ale Městská policie. Označení „strážník“ vychází ze zákona č. 553/1991 Sb. (o obecní policii).
  Co se týká zbraní (asi máš na mysli krátkou střelnou), pak i toto vybavení strážníka vychází z výše uvedeného zákona, § 18 + § 20. O vybavení krátkou střelnou zbraní rozhoduje obec při zřízení obecní policie a sami zaměstnanci si to rozhodnout nemohou. Prostě se musí podřídit zřizovateli (tzn. obci). Ale je pravdou, že zdaleka ne všechny obecní a městské policie krátké střelné zbraně nakoupily. Výjimečně u některých obecních policiích má strážník volbu (většina ji v takovém případě nenosí nebo jen na některé úkoly). Ale u velkých městských policií je nošení zbraně předepsáno vnitřním pracovním předpisem a sám strážník si nemůže vybrat. Je „jenom“ zaměstnanec a musí se podřídit.
  Brněnských a ostravských strážníků je kolem pěti set, pražských strážníků je přes dva tisíce a v takovém množství se určitě vyskytnou lidé, kteří si tím ego zvyšují. Možná tomu nebudeš věřit, ale v případě volby by určitě 2/3 až 3/4 určitě chodili beze zbraně. Už třeba jen proto, že váží s náboji asi 1,2 kg a z téhle váhy tě za pár týdnů bolí záda.
  Většinou není strážník odměňován (nenároková složka) podle výše vybraných a předepsaných pokut. Děje se to jen v některých městech a obvodech, záleží vždycky jen na nadřízeném, kde vidí priority…
  Tož tak. 🙂

  • Aha. Bolí záda. Tak snad aby ji nosil u pasu… Slušně prosím o informaci, pokud ji máte, v kterých městech (vlastně obvodech, jak píšete) je tak rozumný nadřízený, co nemotivuje zaměstnance dle vybraných pokut. Rád se tam budu cítit jistěji a bezpečněji. Z činnosti Městské policie totiž bývám často (neprávem?) znechucen.

   • Karel, 15.11., 10:11:
    Dobře, nechal jsem se s tou zbraní nachytat. 🙂 Zkrátka a dobře, strážník nemůže zbraň použít v žádném jiném případě než v případě nutné obrany a krajní nouze, takže většina „obyčejných“ strážníků její nošení skutečně považuje za zbytečnou. Na činnost se nehraje většinou v menších městech, ale ani v některých obvodech statutárních měst. Nezlobte se, dál se k tomu nechci vyjadřovat. Záleží i na tom, jak se k tomuhle problému staví i samo město (zřizovatel obecní a městské policie.)

    Co se týká Vašeho znechucení, nebudu Vám ho rozmlouvat. Strážníci jsou v uniformě a když jeden z nich udělá průšvih, svezou se všichni. Je to stejné jako v jiné profesní skupině, mezi tou spoustou strážníků se najdou lidé normální, se kterými se dá domluvit. A máte pravdu, najdou se i ti, kteří si honí ego a měli by se léčit. Ale opravdu jste třeba kvůli nějakému řemeslníkovi nepřišel o peníze? A házíte do jednoho pytle šmahem všechny řemeslníky a živnostníky? 🙂

    Mnoho nedorozumění a „znechucení“ z činnosti MP vzniká i neznalostí zákonů ze strany lidí a celkově právním nihilismem v ČR. Neberte to osobně, prosím. Strážník je zaměstnanec, musí se řídit přidělenými úkoly, kdy kde má stát, co má kontrolovat, na co má dbát apod. a i on je kontrolován nejen ze strany nadřízených, ale i inspekcí. Když přijde kvůli nesplnění (debilního) úkolu o peníze, rozmyslí si to. Můžete namítnout, že může jít dělat něco jiného – ano, může. Ale ve kterém zaměstnání nepotká na 100 % jako nadřízeného blbce? A opravdu všude jinde je pohodová, přitom tvůrčí, inspirativní a přátelská atmosféra? Ale to už jsem odbočil, snad mi prominete…

   • Karle, patřím k těm, které evidentně nemáte rád. Dělám svou práci poctivě 23 let a myslím, že dobře. Vůbec netušíte, jak moc haníte práci tisíců poctivých lidí. A jen tak mimochodem – opasek včetně zbraně má průměrně asi 4,5 kg a jestli myslíte, že záda nebolí, pak si to sám vyzkoušejte na 12 hodin denně, za každého počasí. Každý, kdo slouží déle než 10 let, ví, o čem mluvím. Můžete si někdy vyzkoušet tak fajn zážitky jako jsou rvačky, ruce od cizí krve, denní setkávání se žloutenkou, TBC a jinými chuťovkami. Nepočítám dopravní nehody, požáry, povodně, domácí spory, útoky nožem a jinými zbraněmi. Jestli soudíte dle jedinců, pak je to smutné – mě jednou zubař špatně vytrhl zub, mám si tedy myslet, že všichni zubaři jsou nemehla?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno